FAKTA OM BERGARTER

Innenfor geologien finnes det en lære om bergartene og deres dannelse. Denne læren kalles petrologi.  Den kan fortelle oss at vi har mange ulike bergarter og at disse er laget på ulike måter. Det vi kaller "gråstein" kan være en vakker bergart med mange bruksområder. Kanskje kan den sages opp og behandles slik at den brukes som belegg på gulv eller utvendige vegger. Kanskje har den egenskaper som gjør at den kan brukes som byggeråstoff - f.eks. som pukk ved veg bygging. 
 
Å ha litt kjennskap til bergartene, deres dannelse og bruksområder er noe alle steinfolk kan ha glede av. Visste du f.eks. at den eldste bergarten i Norge er ca 3 milliarder år gammel?  
 
Trykk på lenkene under for å lese mer om bergarter.
  Magmatiske bergarter   
  Sedimentære bergarter
  Metamorfe bergarter
   
  Noen bruksområder
  Oversikt over fylkessteinene
 
Hvert fylke har valgt en bergart/stein som sin fylkesstein (Informasjon kommer snart)
 

NAGS © 2001- 2003