List of publications in MYCOLOGY

                                  Roy Kristiansen  

2019
Wehiolt, Ø., Alvarado, P., Kristiansen, R. & Gulden, G. 2019. The genus Morchella section Distantes in Norway and new information on three Morchella species  described from Norway. Agarica 39: 7 - 30.

2018

Kristiansen, R. 2018. Nye eller sjeldne begersopper (Pezizales) for Østfold. Natur i Østfold 37 (1-2): 10-29 

2016

Kristiansen, R. 2016. The genus Boubovia (Velen.) Svrcek in Norway. Agarica, 37: 51-65. PDF

Kristiansen, R. 2016. Peziza nordica, en ny art på vasstrukken ved, fra Hallingskarvet. Agarica, 37: 83-88 PDF

Pfister, D.H., LoBuglio, K. F. & Kristiansen, R.  2016. Species of Peziza s.str. on water-soaked wood with special reference to a new species,  P. nordica from central Norway.  Sydowia 68: 173- 185

2015
Kristiansen, R.  2015.Spooneromyces velenovskyi (Vacek ex Svrček) van Vooren, første funn i Norge.  Agarica, 36: 125-129- 57 PDF

2014
Kristiansen, R. 2014. Four uncommon hairy discomycetes (Ascomycota, Pezizales) from Norway. Agarica, 35: 49- 57 PDF

2013
Kristiansen, R. 2013. Tre sjeldne bryoparasittiske discomyceter (Pezizales)  fra Norge. Agarica, 33: 81-86  PDF

2012
Kristiansen, R. 2012. Noen uvanlige prikkbegerarter (slekten Ascobolus) i Norge. Agarica, 32: 37-48.  PDF

2011
Kristiansen, R. 2011. The genus Ascodesmis (Pezizales) in Norway. Ascomycete. org, 2 (4): 65-69 (electronic version only) PDF

Kristiansen, R. 2011. Pachyella hydrophila (Pezizales), the first find in Europe. Agarica, 30: 97-102.  PDF

2010
Kristiansen, R. 2010. Notes on vernal cupfungi (Pezizales) in Norway. Agarica, 29: 101-108
    PDF

Kristiansen, R. & Karlsen, H. O. 2010. Anthracobia rehmii Brumm. (Pezizales, Ascomycota), en ny pyrofil duskomycet  for Skandinavia. Agarica, 29: 97-100

2009
Brandrud, T. E. , Kristiansen, R. & Weholt, Ø. 2009. Eikelunder i yttre Østfold - et mykologisk 30-års jubileum. Agarica, 28:94-107

2008
Kristiansen, R. 2008. Asmaløy - en sjelden naturperle. I Ulf Hjardar (red.) " Asmaløy - fra fortid til nåtid. Elva forlag.  P. 74-78

Benkert, D. & Kristiansen, R. 2008. Octospora splachnophila Benkert & Kristiansen spec. nov. ( Ascomycota, Pezizales): Im 19.Jahrhundert gesammelt, im 21.Jahrhundert bennant. Zeitschr. Mykol.,74 (1);: 111-118  PDF

2007
Kristiansen, R. 2007. Octospora echinospora, en för Sverige ny mossparasiterande discomycet. Svensk mykol. tidskr., 28 (2): 3-6 PDF

2006
Kristiansen, R. 2006: Historien om AGARICA. Agarica, 26:13-14

Kristiansen, R. 2006. Miniatyrbegersopper nye for Norge. Agarica, 26:69-77. PDF

2000
Kristiansen, R. 2000: Forslag til forvaltning av viktige sopplokaliteter i Hvaler kommune. ”Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold (1970-99). IV. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd. Rapport nr.1 B, 2000: 211-229

1999
Sara Landvik, Roy Kristiansen and Trond Schumacher 1999:
Pindara - a miniature Helvella. Mycologia, 91: 278-285 PDF

Benkert, D. & R. Kristiansen 1999:
Moravecia hvaleri und Kotlabaea trondii, zwei neue Pezizales-Arten aus Norwegen. Zeitschrift für Mykologie. 65: 33-39  PDF

Brummelen, J. van; Kristiansen, R. 1999. A new species of Boubovia (Pezizales) from the Hvaler archipelago in Norway. Persoonia,17:265-271 PDF

Kristiansen, R. 1999: Miniatyrbegersopper i Østfold. NATUR I ØSTFOLD, 18 : 93-108 PDF

1998
Sara Landvik, Roy Kristiansen and Trond Schumacher 1998: Phylogenetic and structural studies in the Thelebolaceae (Ascomycota). Mycoscience,39: 49-56

Kristiansen, R. 1998.
From the editor. Agarica, 15: I-III

Kristiansen, R. 1998: Første funn av klokkemorkel (Verpa conica), i Østfold. Agarica, 15: 257-261

Kristiansen, R. 1998: Discomyceter (Pezizales) fra Kongsvinger-distriktet 1996-1998. Agarica, 15: 67-84

Kristiansen, R. 1998: Fire uvanlige skivesopper fra Fredrikstad-distriktet.  Agarica, 15:189-197

Kristiansen, R. 1998:
Tvergastein-mykologi. Agarica, 15:215-226

Kristiansen, R. 1998: Mykosofi – et nytt begrep i mykologi ? Agarica, 15:267-272

Brummelen, J. van; Kristiansen, R. 1998:  Two rare coprophilous ascomycetes from Norway. Persoonia,17, 119-125  PDF

1997
Kristiansen, R. 1997: Naturfaglige undersøkelser i Østfold III.2.Vispen/Skjærviken, Borge, Fredrikstad i Botaniske registreringer i Østfold “Oslofjord-verneplanen” 1993-96. p. 13-15. Utgitt av Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen.

1996
Kristiansen, R. 1996. From the editor/Fra redaktøren. Agarica, 14 (23), I - VIII

Kristiansen, R. 1996. Congratulations from the authors. Agarica, 14 (23), 1-5

Kristiansen, R. 1996. Discomyceter fra Kongsvinger-distriktet 1995. Agarica, 14 (23), 66 - 80

Kristiansen, R. 1996. Vi gratulerer ! Dr.scient.Arne Holst-Jensen. Agarica, 14 (23), 181-184

Kristiansen, R. 1996. Ny litteratur:  van Brummelen, J. A world-monograph of the genus Pseudombrophila. Agarica, 14 (23), 189-191

Kristiansen, R. 1996. Apropos Ascobolus cervinus. Blekksoppen, 24,10-11

1995
Kristiansen, R. 1995. Norsk Soppforenings Madeiratur 1994. Blekksoppen, 23 (65): 26-30

1994
Kristiansen, R. 1994. Mangfoldig sopp-verden. Natur i Østfold. Suppl. 3: 4-6

Kristiansen, R. og A. -E.Torkelsen 1994.Utbredelsen av seljepute (Hypocreopsis lichenoides) i Norge. Blekksoppen, 22 (63): 23-24, 43-44

Kristiansen, R. 1994. Ascodesmis (Pezizales) i Norge, en sjelden slekt eller bare oversett? Agarica, 13 (22), 87-100

Kristiansen, R. 1994. Øyvind Weholt 50 år. Agarica, 13 (22), III- VII

1993
Kristiansen, R. 1993. Fra redaksjonen. Agarica, 12 (21), 1-7

Kristiansen, R. 1993. Vi gratulerer ! Dr.Scient.Olav Aas. Agarica, 12 (21), 8-10

Kristiansen, R. 1993. Mykologbesøk fra Lithauen (Ernestas Kutorga). Agarica, 12 (21), 11-12

Kristiansen, R. 1993. Historien om hårfrytlebegeret. Agarica, 12 (21), 13-21

Kristiansen, R. 1993. Tillegg til "Nye arter for vitenskapen, originalbeskrevet fra Østfold". Agarica, 12 (21), 117-120

Kristiansen, R. 1993. Ang."Soppfunn på Madeira". Agarica, 12 (21), 121

Kristiansen, R. 1993. Møkk - et spennende substrat for begersopper. Agarica, 12 (21), 122-137

Kristiansen, R. 1993. Octospora echinospora Caillet & Moyne  fra Sverige, første funn i Skandinavia. Agarica, 12 (21), 144-148

Kristiansen, R. og Schumacher, T. 1993. Nye operkulate begersopper i Norges flora. Blyttia, 51 (21), 131-138

Kristiansen, R. 1993. Fire distinkte sekksporesopper, nye for Norge. Blekksoppen, 21 (60): 18-23

1991
Benkert, D.; Aas, O.; Kristiansen, R. 1991. Lamprospora norvegica  spec.nov. (Ascomycetes,Pezizales). Zeitschrift für Mykologie 57: 195-200

1990
Kristiansen, R. 1990. Nye arter for vitenskapen, originalbeskrevet fra Østfold. Agarica, 10/11 (19/20), 6-12 + fargeplansjer

Kristiansen, R. 1990. Oransje greinbeger (Pithya vulgaris) og myrvårbeger (Pseudoplectania sphagnophila) i Østfold. Agarica, 10/11 (19/20), 82-97

Kristiansen, R. 1990. New records of species of the genus Chalazion (Pezizales) in Norway. Agarica, 10/11 (19/20), 83-97

Kristiansen, R. 1990. In memoriam: Aurel Dermek (1925-1989),Tsjekkoslovakia. Agarica, 10/11 (19/20), 118

1989
Yang, C.S.; Kristiansen, R. 1989. Ascorhizoctonia ascophanoides sp.nov.:anamorph of Tricharina ascophanoides (Boud.)Yang & Korf. Mycotaxon 35 (2), 313–316

1988
Kristiansen, R. 1988. Caloscypha fulgens (Pers ex.Fr.) Boud. i Skandinavia. Agarica, 9 (17), 105-113

Kristiansen, R. 1988. Sigmund Sivertsen 60 år. Agarica, 9 (18), 2-4

Kristiansen, R. 1988.
In memoriam J-C.Donadini. Agarica, 9 (18), 100-101

Kristiansen, R. 1988. Dr.philos.Trond Schumacher. Agarica, 9 (18), 5-7

1987
Kristiansen, R. 1987. Roy takker for seg. Agarica, 8 (15), 3-4

Kristiansen, R. 1987. Pokalmorkel (Helvella acetabulum) i Østfold. Agarica, 8 (15), 29-33

1986
Kristiansen, R. 1986.
Redaktørens spalte. Agarica, 7 (13), 1-2

Kristiansen, R. 1986. Den IX kongress for Europeiske mykologer. Agarica, 7 (13), 29-33


 

1985

 Redaktørens spalte.AGARICA, 6(11):1-2

Bytteforbindelse/distribusjon. AGARICA, 6(11):3

Årsberetning for FSF 1984. AGARICA, 6(11):6-7 (m/K.E.Nilsen)

Lys høstmorkel (Helvella crispa) i Østfold - en brukbar matsopp.AGARICA, 6(11):15-18

Korallkjuke (Grifola frondosa)- en god matsopp, tilberett på rett måte ? AGARICA, 6(11):38-41 (m/S.Diesen)

Litteraturnytt.AGARICA, 6(11):57

Redaktørens spalte.AGARICA, 6(12):I - IV

Første funn av Aleuria rhenana Fuck.(Pezizales) i Skandinavia.AGARICA, 6(12):191-196 (m/P.Marstad)

Two interesting "Lepioteae" from Norway. AGARICa, 6(12):281-284 (m/M.Bon)

Sjeldne og interessante discomyceter (Pezizales) fra Syd-Norge.AGARICA,6(12):387-453

1984

Sammendrag av årsberetning for Fredrikstad soppforening - jubileumsåret 1983.Våre Nyttevekster,79(1):14-17

Redaktørens spalte, AGARICA, 5(9):1-2

Årsberetning for FSF-jubileumsåret 1983. AGARICA, 5(9).7-10

Jubileumsfest på Phønix 19.November 1983. AGARICA, 5(9):15-17

Blomkålsoppen i Østfold. AGARICA, 5(9):32-33

Vårbegersopper - nok en gang.AGARICA, 5(9):39-41

Redaktørens spalte.AGARICA, 5(10):1-2

Første funn av Pindara terrestris Velen.(Pezizales) utenfor Tsjekkoslovakia. AGARICA, 5(10):105-110

1983

Redaksjonelt. AGARICA, 4(7):2-3

Litteraturnytt. AGARICA, 4(7):30-32

Vårbegersopper, - en etterlysning. AGARICA, 4(7):37-47

Årsberetning for Fredrikstad Soppforening 1982. Våre Nyttevekster,78(2):48-50

Fra redaksjonen.AGARICA, 4(8):II-IV

Slekten Volvariella i Østfold. AGARICA, 4(8):80-91

Bidrag til Østfolds Ascomycetflora.II. AGARICA, 4(8):220-264

Nye funn av slekten Boudiera (Pezizales) i Skandinavia.AGARICA, 4(8):292-301

1982

Redaksjonelt. AGARICA,3 (5):1-2

Referat fra årsmøte i Fredrikstad soppforening 26.Nov.-81 AGARICA,3(5):5-6

Ekte morkler (Morchella) - vårens gjeveste matsopp ?AGARICA,3(5):11-19

Sopp på frimerker. AGARICA,3(5):26-27

Nytt om bøker. AGARICA,3(5):36-37

Geastrum umbilicatum Fr.- vår sjeldneste jordstjerne ?AGARICA,3(5):38-39

Redaksjonelt. AGARICA,3 (6):1-3

Bidrag til Østfolds Ascomycetflora I. AGARICA,3 (6):65-98

Årsberetning for Fredrikstad soppforening 1981. Våre Nyttevekster,77 (1):20-21

1981

Redaksjonelt. AGARICA,2 (nr.3/4),1-2

Litt om morkler og lorkler (slektene Morchella og Helvella) i                                  Østfold.AGARICA,2,(nr.3/4):51-65

Foreløpig meddelelse om funn av vokssopper (underslekten Hygrocybe) i nedre Glomma- region 1980, supplert med funn fra Hallingskarvet. AGARICA,2,(nr.3/4): 82-212

Noen vårsopper i April 1981.AGARICA,2 (3/4):218

Aktiviteter i Frerikstad soppforening 1980.Våre Nyttevekster,76(1):14-18 (m/Ø.Weholt)

1980 Diverse soppstoff AGARICA, nr.1, våren: 1-13
Diverse soppstoff. AGARICA,nr.2,Julen: 1-20