ÅRGANG 1974

Home                            Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.


                                                                                                NR 1   INNHOLD
                                                                                           Bladet  er kun merket "2.årgang. nr 1"

Leadbeater, P. W. Diamanter fra sjøvann s 4-9
Eldjarn, Knut Mineralsamling er naturvern s 10-13
Eeg-Henriksen, Vibeke Forskning og fremsteg 1973 nr 5 s 14
Eldjarn, Knut M. Fleischer: Glossary of Mineral species (bokanmeldelse) s 15-16

                                                                           NR 2   INNHOLD
                                                                                       Bladet  er feilmerket "1.årgang."
Disse skal samle oss s 1
Headingen- konkurrranse s 3
Garmo, Torgeir T. Litt om thulittforekomsten i Søre Lia i Lom  pdf s 4
Dons, J Databanken- et tillitsforhold s 5
Lindholm, Markus Noen sommerminner fra Island s 6-7
Hansen, Turid Beth Skal utlendinger bli medlemmer ? s 8 + 15
Fellesrådet Alle norske kan bli medlemmer s 9
Landet rundt s 10-13
Larsen, Alf Olav Sekundære mineraler fra Porsgrunn pdf s 13+ 15
Jacobsen, Tor Debatt: Mer vern s 14-15
Eldjarn, Knut Mineralsamling er naturvern s 15-16

 


                                     NR 3  INNHOLD
                                    Bladet  er feilmerket "1.årgang."
Mathisen, Bjørg Islandske bergarter s 3-4
Brommeland, John Myrmalm  pdf s 4
Larsen, Alf Olav Gadolinitt [om gadolinitt-(Ce)] pdf s 5
Brommeland, John Columbitt s 6
Headingen s 6
Landsverk, Arthur Gruveminner  pdf s 7
Eldjarn, Knut Mineralsamling er naturvern, forts. s 8+ 20
Jensen, Egil Verneutsyr s 9
Lang, Carl Vellykket utstilling s 11
Brommeland, John Kongsberg sølvverks historie pdf s 12-13
Grøttum, Berit Bli med til Platous gate s 14
Lang, Carl Debatt: Mer vern s 17
Nashaug, Ole Utlendinger s 18
Hoffman, Dagny Glimt fra en strand s 18-19
Hansen, Turid Beth Protest ! Alle norske kan bli medlemmer s 19
Sommerville, Eric A. Utlendinger bør bli medlemmer ! s 21
Blyverket i Bamble i Telemark pdf s 22
Nashaug, Ole Trenger vi en bedre geologiforståelse ? s 23

                                  NR 4   INNHOLD
                                    Bladet  er feilmerket "1.årgang."

 
Hansen, Turid Beth Siden sist pdf s 2
Garmo, Torgeir T. Små glimt frå stort land! [Tur til USA] Pdf s 3-4
Vestfold geologiforening pdf s 5
Dahlgren, Sven Hva er Dragehullet ? pdf forside+ 6-8
Brommeland, John Geologiseminar for lærere i Arendal s 8
Ny forening på Gjøvik pdf s 9
Headingen s 9
Dons, J Databank for norske mineralforekomster pdf s 10-11
Brommeland, John Kongsberg sølvverks historie forts. pdf s 12-14
Spilsberg, Anne Geologi for begynnere (Bok fra det lille universitetet) s 14
Hansen, Turid Beth Det blir steintreff på Fossheim s 14
Dons, J Anatasforekomsten er fredet pdf s 15
Hedemarken geologiforening pdf s 17-18
Sevenius, Stig Chr. Om utlendinger s 18