ÅRGANG 1975

Home                           Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.


 
                                                                    NR 1           INNHOLD         Bladet  er  merket "Nr 1. 2.årgang. "

 
1-75.JPG (267378 byte)
Eldjarn, Knut Mineraler og mineralnavn s 4-6
Referat fra Fellesrådsmøte i NAGS 6. Sept 1975 s 10-11
Kamphaug, Erling På steintur til Långban s 12-13
Brommeland, John Apollo  II mineralene  pdf s 14-16
Shaw, Pat Danmarksturen s 16-17

 


                                                                     NR 2           INNHOLD    Bladet  er  feilmerket " nr 1 2.årgang. "
2-75.JPG (284692 byte)
Pedersen, Dagfinn M Fra bokhylla s 7-8
Eldjarn, Knut Roberts, Rapp & Webber: Encyclopedia of Minerals (bokanmeldelse) s 9
Berge, S.A & Hansen, R Mineraler fra Sandefjord  (Hjertnesåsen) pdf s 10-12
Eldjarn, Knut Australia -et mineralrikt land s 15-17
Pedersen, Dagfinn M Steingalen s 17
Brommeland, John Innbrudd på Tøyen s 18-19
Nytt fra mineralfronten- Althausitt, et nytt mineral  pdf s 19
Fløistad, Guttorm Sang om thorittfeberen som raste på Sørlandet i 1890-åra s 20

 

NAGS/KEL © 2009