ÅRGANG 1976

Home                    Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.


NR 1
       Bladet  er merket "3.årgang. nr 1"

1-76.JPG (196940 byte)
Larsen, Alf Olav Zeolitter pdf s 7-9
Eka Den gangen jeg fant et nytt mineral som ikke var noe nytt mineral pdf s 10
Larsen, A O. & Åsheim, A Mineraler fra Langangen pdf s 11-14
Larsen, A O. & Åsheim, A Kullholdig alunskifer fra Porsgrunn pdf s 14-15
Pedersen, Dagfinn M Og verre blir det s 16
Nok et meteorittfall over Norge ? pdf s 17-18
Larsen, Alf Olav Nytt meteorittfunn i Norge pdf s 19
Jacobsen, Tor Fleischer, M. :1975 Glossary of Mineral species (bokanmeldelse) s 20
Pedersen, Dagfinn M Kipfer, Alex: Mineralindex (bokanmeldelse) s 21
Jacobsen, Tor Nytt fra mineralfronten:  Blyglans med inneslutninger fra Espeland pdf s 22
Larsen, Alf Olav Melonite. Hedleyitt pdf s 22-23
Jacobsen, Tor Grandidieritt, nytt mineral for Norge pdf s 23

 

NR 2


2-76.JPG (219759 byte)
Referat fra NAGS møte 3.4.76 s 3-5
Larsen, Alf Olav Radioaktivitet s 12-13
Brommeland, John Akersbergets sølvgruver pdf s 14-15
Pedersen, Dagfinn M Vi har flyttet s 15
Hansen. R & Berge, S. A Mineraler i Sandefjordsområdet II. Vøra, Vesterøya pdf s 16-17
Turguider s 18-19
Larsen, Alf Olav Tur til Evje-Iveland s 20-21
Brommeland, John Chr. Oftedahl: Norges geologi (bokanmeldelse) s 23

 

NR 3


3-76.JPG (254793 byte)
Årsmøte i NAGS 16.10.76 s 3-4
Åsheim, A. Moss og omegns geologiforening - nytt medlem i NAGS s 4-5
Guider s 5
Pedersen, Dagfinn M I gullgraver Wallers fotspor s 6
Bjørgedalens fremtidige utnyttelse - styring av masseuttak s 6-7
Eldjarn, Knut H. J. Wilke: Mineralfundstellen (bokanm) s 8
Tre av de vanligste tabulate korallene fra Ordovicium -Silur pdf s 9-10
Definisjoner av bergarter, mineraler, malm, erts med mer s 11
The journal of metalcrafting  (bokanm) s 11
Eldjarn, Knut The mineralogical Record -stadig bedre (bokanm) s 12
Eldjarn, Knut Giftige mineraler s 13-14
En gammel ringeriking s 15-16
Messel, Knut Geofysikk I s 16-19
Hansen, Ragnar Chevkinitt fra Sandefjord  pdf s 20
Jade s 20
Larsen, Alf Olav Farer  ved radioaktiv stråling s 21-22

 

NR 4


4-76.JPG (262613 byte)
Eldjarn, Knut Quo vadis ? s 5-6
Gruvedrift i de gode gamle dager s 7
Solgård, Jan Stein i dagliglivet s 8-9
Berge, S.A & Hansen, R Mineraler i Sandefjordsområdet III. Varden pdf s 13-16
Garmo, Torgeir T. Forsøk på ein ideologi s 17-21
Johansen, Arve Bytteseminar ? s 22
Larsen, Alf Olav Inklusjoner i flusspat pdf s 23

 

NAGS/KEL © 2001-2009