ÅRGANG 1978

Home                  Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.

NR 1


1-78.JPG (351181 byte)
Berge, S. A  Epididymitt  [fra Sandefjord]  pdf for + s 8
Aftenposten Ble millionær på å selge gråstein s 4-5
Pedersen, Dagfinn M Ny forening i NAGS [Drammen geologiforening] s 5
Garmo, Torgeir T. Mineralnotater  pdf s 6
Berge, S. A Eudidymitt pdf s 7
Pedersen, Dagfinn M Ny forening i NAGS (Gjøvik og omland Geologiforening) s 8
Berge, S. A Månestein  pdf s 9-10
Mathisen, Bjørg Frostsprengning og steinenes vandring mot havet  pdf s 10-11
Wrangsund, Steinar Hardangervidda igjen s 12
Lykkesteiner 1 s 15
Lykkesteiner 2 s.16
Lykkesteiner 3 s 17
Hernes, Ivar En vulkans suvenir s 18-19
Huseby, Sigurd O. P. Prestvik: Innføring i kvartærgeologi (bokanm) s 19
Eldjarn, Knut Registrering av mineralforekomster og mineralogisk-geologisk verner s 21-23
Skjerlie, Finn. J. Asfaltsjøer s 24-25
Solgård, Jan Stein i dagliglivet (siste del) s 25-26
Lyse, Peter Vriine Ringeriks -heller s 26

 

NR 2


2-78.JPG (308596 byte)
Eldjarn, Knut Amatørgeologi-til glede og nytte s 4-5
Pedersen, Dagfinn M Nye foreninger i NAGS [Halden + Stavanger ] s 5
Lykkesteiner 4 s 6
Lykkesteiner 5 s 7
Lykkesteiner 6 s 8
Larsen, Alf Olav Rav i Norge ? pdf s 10
Solgård, Jan Postojna-grottene i Jugoslavia s 11-14
Larsen, Alf Olav Mineralnotater pdf s 15
Larsen, Alf Olav Bergverksmuseet på Kongsberg s 16-17
Larsen, Alf Olav Geologisk fører for Grenland s 18
Pedersen, Dagfinn M På edelstensjakt i Skottland s 19-20
Larsen, Alf Olav I Bokhylla  [ Artikkel om gadolinitt-(Ce) og om Gloserheia] s 21
Skjerlie, Finn J Rav s 22-23
Trilobitt s 23
Pedersen, Dagfinn M Tanker etter mineralmessen i Kopparberg s 24-25
Eldjarn, Knut UV-spalta  pdf s 26
Eldjarn, Knut UV-spalta. Langesundsfjorden pdf s 27
Larsen, Alf Olav Rensing av mineraler pdf s 28-30
Skjerlie, Finn J Vestnorske plantefossiler s 31-32
Thorsvik, Kåre A. 200 år gammel lærebok i mineralogi s 33-34
Skjerlie, Finn J. Krakatoa s 35-36

 

NR 3


3-78.JPG (363705 byte)
Larsen, Alf Olav Referat fra NAGS-møtet på Hønefoss 12.08.78 s 4-5
Gjertsen, Elisabeth Seminaret i Flekkefjord s 6-7
Pedersen, Dagfinn M Messen i Hønefoss  s 8-9
Pedersen, Dagfinn M Leikanger-meteoritten pdf s 9-10
Pedersen, Dagfinn M Meteoritt - eller ikke ? s 11
Wrangsund, Steinar Sesongen 1978, et tilbakeblikk s 12-13
Larsen, Alf Olav NGU 338: The Oslo paleorift (bokanm) s 15
Huseby, Sigurd Haldorsen, S.: Morene: dannelse, klassifikasjoner og egenskaper (bokanm) s 16
Huseby, Sigurd Haldorsen, S.: Breelver (erosjon og avsetninger) NLH (bokanm) s 16
Larsen, Alf Olav Dons, J. A og Jorde, K: Berggrunnskart SKIEN 1:250 000 (1978) (bokanm) s 16-17
Aalvik, Torleiv Fra Sørlandet s 17
Eldjarn, Knut Ancylitt fra Hundholmen, Tysfjord  pdf s 18
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge - Fenakitt  pdf s 19-20
Eldjarn, K. og Kamphaug, E UV-spalten: Oslofeltets kontaktsone pdf s 21
Larsen, Alf Olav Mineralnotater  [om chevkinitt-(Ce) og perrieritt fra Buer, Skien] pdf s 22
Bugge, J. A. W Bergindustriens ressursgrunnlag. Store rikdommer i vår berggrunn s 22-30
Pedersen, Dagfinn M Walter Schumann. Smykkestener (bokanm) s 32
Aarseth, Inge Jettegryter pdf s 33-34
Uran i Svartehavet s 34

 

NR 4


4-78.JPG (351536 byte)
Wrangsund, Steinar Om å bli kjente s 8
Ønskesteiner 7 s 9
Ønskesteiner 8 s 10
Ønskesteiner 9 s 11
Garmo, Torgeir T. Mineralientage - München s 12-13
Gjertsen, Elisabeth Piperensere s 13
Geo -hobby i nye lokaler s 14
Larsen, Alf Olav Tangen manganforekomst  pdf s 15-18
Nashaug, Ole På verdens største opalfelt s 19-24
Pedersen, Dagfinn M Norsk stein -hobby åpner smykkestein- "work-shop" s 25-26
Kristiansen, Roy Lokkaitt - et nytt mineral for Norge pdf s 26-27
Kristiansen, Roy Tveititt fra USA pdf s 27
Pedersen, Dagfinn M Hvor mange kjemikalier finnes ? s 28
Stubergh, Jan Østergaard, T.v  & Jensen, G.: Stein og bergarter. Cappelen 1978 s 29
Gylseth, Bjørn Asbest pdf s 30-31
Eldjarn, Knut UV-spalten: Sodalitt- en kameleon i mineralriket pdf s 32
Larsen, Alf Olav Hodeløs ? s 34
Gjertsen, Elisabeth Utstilling av godstuffen s 29

 

NAGS/KEL © 2001-2009