ÅRGANG 1980

  Home                                Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.

NR 1


1-80.JPG (223670 byte)
Pedersen, Dagfinn M NAGS-nytt historikk 1973-1979 s 4-5
Pedersen, Dagfinn M Nummerering/Koding av de første NAGS-nytt s 5-6
Pedersen, Dagfinn M Artikkelindeks 1973-1979 s 7-29
Skjerlie, Finn J. Løss s 32
Hernes, Ivar Kirkufjell på Heimaey s 33.34

 

NR 2


2-80.JPG (213973 byte)
Myrann, Per Sørlandets geologiforening- 10 års beretning s 4-7
Nye Medlemsforeninger i NAGS (Fredrikstad, Odda og Sunnhordaland) s 8
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge- Barytt  pdf s 9-11
Fylling, Hermann Micromounting Word s 13-17
Larsen, Alf Olav Kjemiske mineraltester  pdf s 18
Geologi  ved universitetet i Oslo- I s 19-20
Naturminne på Ula i Tjølling   s 20
Larsen, A.O. og Berge, S.A Mineraler fra Sandefjordsområdet- IV pdf s 21-24
Neumann, Bjørn E. Fossile encellede organismer  s 24-29
Kjempestort diamantfunn s 29
Larsen, Alf Olav Holtedahlitt  pdf s 30
Eldjarn ,Knut Cox, A. (1973) : Plate tectonics and geomagnetic reversals (bokanmeldelse) s 31
Eldjarn, Knut Mineralogie CE 1460- hobbysett fra Philips s 31-32
Mystiske mineralsirkler s 32-33
Benterud, Per Geo-gass s 34-35
Larsen, Alf Olav Mossitt revurdert og diskreditert  pdf s 35-36
Larsen, Alf Olav Fluorapofyllitt og hydroksyapofyllitt pdf s 36-37
Larsen, Alf Olav Norske kromgruver og kromfargeindustri s 37-38

 

NR 3


3-80.JPG (201104 byte)
Sevenius, Stig Chr. Kurs i geologisk kartlegging fra Arendals avd. av SG s 6
Larsen, Alf Olav UV-spalten. Grønn fluorescens som ikke er fluorescens pdf s 7
Garmo, Torgeir T. Rapport fra München 1980 s 8-9
Husebye, Sigurd Gjessing, J (1978): Norges landformer (bokanmeldelse) s 9
Åsheim, A; Aadahl, H. C; Larsen. A. O. Nytt funn av Nordenskiöldin pdf s 10
Geologi  ved universitetet i Oslo- II s 11-15
Eldjarn, Knut Mineralidentifisering pdf s 16-18
Pedersen, Dagfinn M Definisjon av mineraler anno 1769 s 19
Pedersen, Dagfinn M Continents adrift and continents around 1976 (bokanmeldelse) s 20
Neumann, Bjørn E. E. Fossile primitive flercellede organismer-svampdyr: polyppdyr, maneter og koraller pdf s 21- 26
Sellevoll, M. og Holtedahl, H. Professor Anders Kvale  s 27-28
Hagevang, Terje Geofysikk -III s 29-31
Breivik, Harald Opplegg i Geologi for ungdomsskulane på Bomlø (sic !) s 32-33
Hoel, Tom Fredning av Malmøya s 34-46
Baarli, Gudveig Hva er en marleik? s 37-38

 

NR 4


4-80.JPG (407293 byte)
Nytt fra foreningene s 5-7
Geologi  ved universitetet i Oslo- III s 8-10
Nielsen, Rolf Bjørn Gjøvik-ametystens tragiske skjebne pdf s 11-13
Nashaug, Ole Lambert, M.: Fossiler (bokanmeldelse) s 14
Eldjarn, Knut Hauger, Torodd: Grunnvann som forsyningskilde (bokanmeldelse) s 14-15
Eldjarn, Knut Selmer, R: Ingeniørgeologi del I og II (bokanmeldelse) s 15
Pedersen, Dagfinn M Lang, Carl: Steinhobby (bokanmeldelse) s 15
Neumann, Bjørn E. Fossile primitive flercellede organismer del II pdf s 17-20
Berge, S.A Mineraler i Sandefjordsområdet-V- Hotvedt i Sandefjord pdf s 21-23
Wrangsund, Steinar Hotvedt (tidl. kalt Foksrød), Sandefjord pdf s 24-25
Larsen, Alf Olav Identifisering av granittpegmatittmineraler-I pdf s 26-27
Wrangsund, Steinar Tilbakeblikk  Nordisk stein og Mineralmesse 1980 s 28
Mathisen, Bjørg Alnsjøfeltets bergarter s 29-30
Larsen, Alf Olav Granater fra granittpegmatitter pdf s 31-33
Rydland, Terje Rogalands wolframforekomster pdf s 34-35
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge- Epidot pdf s 36-38

 

NAGS/KEL © 2009