Home
ÅRGANG 1991

 Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.

NR 1 Innhold
(feilmerket "nr 4. 1991")

1-91.JPG (230597 byte)
Wiik,Geir Henning I labradoren  pdf s 2-5
Thorin, Lennart Ny förening bildad i Stockholm s 12
Johansen, Asbjørn Zeolittjakt på Færøyene s 13
Engvoldsen; Berge; Andersen & Burvald Pegmatittmineraler fra larvik ringkompleks pdf : NB  stor fil ! s 15-71
Tennum, Per Marvin De former i stein s 72-73
 

NR 2 Innhold

2-91.JPG (298018 byte)
Eldjarn, Knut Mineraldager i München 1990 pdf s 3-7
Messer og steintreff i Norden s 7
Grensman, Fredrik Ulverud. En korundförande anortosit i Sydvästsverige 22 km V Arvika, Värmland Pdf s 8
Grensman, Fredrik Seinäjoki-Nurmo. En finsk antimonprovins Pdf s 9-10
Gjerde, Sigvald og Solheim, Jan Magnar Eklogitt. Sunnmørsteinen pdf s 11-12 + s.2
Wiik, Geir Henning Prestvik, T & Johnsen, S.O: Geologi (bokanmeldelse) s 13-14
Wiik, Geir Henning  R. F. Symes: Steiner.mineraler og bergarter.  (bokanmeldelse) s14
Funke, Bjørn Chris Pellant: Rocks, Minerals & Fossils of the World (bokanmeldelse) s 16-17
Wiik, Geir Henning Mineral og turistkart. Evje og Hornes 1990 (bokanmeldelse) s 18
Grensman, Fredrik & Langhof, Jørgen Åkerberget. Guldgruva med litiumpegmatitt pdf s 20-22
Mong, Rolf Geologi på frimerker pdf s 23
Nicolaisen, Berit NAGS-nytt. Referat fra årsmøte 16.3.91 s 24-25
Wiik, Geir Henning En redaksjonell kommentar s 25-26
Garmo, Torgeir T. I steinens rike-Tucson 91 pdf s 30-31
Utgör samlingar av radioaktiva mineral en strålrisk ?   pdf s 33-35
Olsen, Ole Bracihopoder, hva er det ? pdf s 37-39
Gustafsson, Lars og Otter, Bertil Mineralförekomster i Stockholmstrakten pdf s 41-49
SARF rapport s 49
Eldjarn, Knut Inntrykk fra Tucson 1991 pdf s 52-54
DNT Geologitur på Hardangervidda s 55
Bilder av mineraler fra Glomsrudkollen og Minge  pdf s 57

 

NR 3 Innhold

3-91.JPG (169214 byte)
Hochleitner, Rupert Kan mineraler vernes ? s 2-3
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt- Steinsamling ,vern, fredning, kriminalitet s 4-6
Abildgaard, Niels J. Steintreff på Pers Hotell,Gol s 7-8
Grensman, Fredrik Meldinger. Björkdalsgruvan  pdf s 9
Selbekk, Rune S. Melidnger. Noen analyser s 9-10
Høyberget, Magne Graptolittskifrene ved Slemmestad, etasje 3b  pdf s 11-15
Vesterbekkmo, Alf Sett og hørt. Organisert tyveri av mineraler s 17
Indrøy, Rune Sett og hørt: Turister tar mineraler s 17-18
Knutsen, Sven Sett og hørt: Mineraltyveriene i Tyssedalsfjella. Amatørgeologene føler seg kriminalisert s 18
Hesjedal, Arne Sett og hørt: Krystalltjuvar skal fakkast s 19-20
Knutsen, Sven Sett og hørt: Sjeldne mineraler blir stjålet i Tyssedalsfjella s 20-21
Patel, Runa Annorlunda konstverk i sten s 26-27
Haugen, Astrid og Ellingsen, Hans Vidar Hvordan man finner et nytt mineral  [om hingganitt-(Y) fra Tvedalen]  pdf s 28-29
Medlemsforeninger i SARF s 30
Kleivane, Svenn Are Ein titt i eit hi s 31
Wiik, Geir Henning [Bilder med kommentarer fra Hardangervidda] s 32-33
 

NR 4 Innhold

4-91.JPG (247096 byte)
Gustafsson, Lars og Otter, Bertil Mineralförekomster i Stockholmstrakten Del 2 s 4-12
Nicolaisen, Berit Referat fra messemøte i Moss 21.9.1991 s 13
NAGS-struktur, oppgaver s 13-14
AWE En diamant s 14
Kvamsdal, Lars Olav Nye vernede lokaliteter i Norge s 15-16
Stein/mineraler på PC s 16
Patel, Runa En sten färd til Indien s 17-21
Kristiansen,Harald Hvordan er din steinsamling ? s 21
Thorsen, Jan Hei, du som har system i samlingen din ! s 22
Imsland, Svein Månens alder og geologi s 25-29
Balteskard, Hans Tur til Svappa s 30-32
Lyckberg, Peter Hört och sett på skandinaviska mässor i 1991 s 33-36
Thorin, Lennart Håll ögonen öppna. [Funn fra Kvam i Gudbrandsdalen] s 36
Haavaldsen, Synnøve og Ragnar Berggrunnskunnskap gir naturglede s 37
Wiik, Geir Henning Ny kartkatalog fra NGU (bokanmeldelse) s 38 
Wiik, Geir Henning Nytt geologisk kart over Asker (bokanmeldelse) s 38-39
Eldjarn, Knut Mineralnytt fra München 1991 s 40-42
Garmo, Torgeir T. München-en messe verd s 42-43
Nikolaisen, Norvall Glimt fra nytt funn  [om anatas] s 44
Dons, Johannes A. Alunskifer, her er den på godt og vondt s 45-51
Johnsen, Per-Erling Gåtefull sten på Bymuseet s 52
Husum, Jørn Jørnet s  53-55
Isbrekke, Kjell Arve Oppdal- ett mineralparadis ? [ Om teineitt + nytt vannholdig Cu-Te oksyd]  pdf s 56-57