Home
ÅRGANG 1992

Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.


NR 1

1-92.JPG (231639 byte)
Ottesen, Dag m.fl Nags-nytt/ Stein Indeks nr 1/1980-nr 4 /1991 pdf s 6-59
 

NR 2

2-92.JPG (205316 byte)
Stoll, Joackim Et møte med en mineralkjenner s 76-78
Samuelsen, Helge Mineraler frå Vikafjellet pdf s 79--82
Nicolaisen, Berit Referat fra NAGS landsmøte i Bergen 14/3 1992 s 83-84
Høyberget, Magne To uvanlige graptolitter fra Slemmestad pdf s 85
Høyberget, Magne En merkelig trilobitt  pdf s 86
Nytt mineral og turistkart for Iveland s 87
Thorsnes, Terje og Reite Arne Nytt geologisk kart over Åfjord kommune s 88-90
Haugaland geologiforening Forslag fra Haugaland Geologiforening s 90
Kristiansen, Roy Dårlig mineralkultur s 91-97
Kristiansen, Roy Apropos teineitt fra Oppdal  pdf s 98
Thorsen, Jan Kongsberg-messen '91 s 99
Holt, Ellinor og Bjørn Tucson '92 s 102-105
Grusell, Karl-Ivar Ordföranden har ordet s 106
Lindén, Rolf Rapport från SARF:Horisonten s 107
Wiik, Geir Henning Dalen Portland s 109-117
Nye priser på bordleie s 118
Programpakken "MINDA" (MINeralsamlerens Datasystem) s 119
Larsen, Jan Erik Sørøya  pdf s 120-22

 


NR 3

3-92.JPG (216582 byte)
Fra Jan Skagens karusell  pdf s 130
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Foreningslivet- NAGS pdf s 132-133
Wiik, Geir Henning Medlemsforeninger august 1992 NAGS pdf s 137-39
Foreningsliv pdf s 140-147
Prian, Liv Inntrykk fra en nybegynner pdf s 148
Karin Spesialtur til Idar-Oberstein pdf s 149-150
Abildgaard, Niels J. Gol igjen pdf s 151-152
Flygel, Lars Erik Debatt: Redaksjonelt sleivsskudd pdf s 153-154
Sandvik, Peter Chr. Debatt: Dårlig mineralkultur eller entusiasme ? pdf s 155
Wiik, Geir Henning Vi prøver: [meisler] pdf s 156-157
Wiik, Geir Henning Rapport fra Nevlunghavn pdf s 157
Ellingsen, Hans Vidar Krystaller er gøy ! s 158-161
Wiik, Geir Henning Eksplosjon på Kola s 161
 Astrid Haugen og Ellingsen, Hans Vidar  Med hammer og meisel på Kola-halvøya pdf s 162-177
Wiik, Geir Henning Geologi-utstilling i Gjøvik fjellhall pdf s 178
NGU Gode fremtidsutsikter for norsk naturstein pdf s 179 +182
Aa.D Storm og stille pdf s 180
Aa.D Intervju med tilsynsmann for lagerrom/sliperom pdf s 180
Noen foreningsmerker pdf s 181
Wiik, Geir Henning Storfredning på Kongsberg pdf s 183
Wiik, Geir Henning NAGS-messe i Vestfold regi pdf s 193-195
 

NR 4

4-92.JPG (227424 byte)
Flaata, Stig I bergmannens glemte rike s 198-200 + 227-235
Ellingsen, Hans Vidar Nytt fra NAGS. Formannen har ordet s 202-204
Wiik, Geir Henning Tore Prestvik: Mineralogi 1992 s 205-6
Wiik, Geir Henning Øyvind Juul Nilsen: Sekundærmineraler fra Konnerudområdet (bokanmeldelse) s 206
Caspari, Sissel Marie Fellesturen til Brunlanes s 207-208
Wiik, Geir Henning Norsk Bergverksmuseum om fredningen på Kongsberg s 209-213
Nye mineraler fra Kongsberg s 213
Vedtekter for stiftelsen Norsk Bergverksmuseum s 214
Wiik, Geir Henning Bergverksmuseet gjør ære på sine hjelpere s 215
Hanto, Johannes Internasjonalt miljø i Tvedalen s 216-217
Patel, Runa GIA-en utbildningsorganisation s 218
Hélen, Åke Prospektering med ovänat resultat s 219
Eldjarn, Knut München 1992 s 220- 222
Garmo, Torgeir T. Noat frå mineralåret 1992 s 223
Hederskodex för SARF s 224
Høyberget, Magne Inntrykk fra Mossemessa s 224
Nilsen, Ø.Juul Drammensmessa den 10.10 '92 s 225
Garmo, Torgeir T. Et debattinnlegg s 226
Gommerud, Svein Fortsatt moro på Kongsberg s 236
Steinklubben Mineraltur til Bjønndalen bruk, Nittedal 14.06.92 s 238
Flere foreningsemblemer s 239
Halling, Kari Flaata Aktive "minigeologer" på Kongsberg s 240-242
Holt, Bjørn NAGS ekstraordinært landsmøte s 243
Wiik, Geir Henning Forskingsprosjekt i emning s 244
Røgler, Hans Chr Lesernes foto [ Topas, Grimsrudbukta] s 245-6