ÅRGANG 2014

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

      
Sørlie, Thor Redaksjonens hjørne: Gull s 3
Abildgaard, Niels A. Om gullet på Bømlo.... og min tid som gullgraver der s 4-13
Sørlie, Thor Sveriges Klondyke. Gullvasking i Ädelfors s 14-16
Sørlie, Thor Harnäs- en gullgruve i Värmland, sverige s 18-19
Sørlie, Thor På gulljakt dypt inne i Ädelfors gullgruve s 20-21
Sørlie, Thor Gull i Alaska s 22-29
Sørlie, Thor Jungelgull [Rio Pusonos, Ecuador] s 30-31
Haugen Astrid, Kristiansen, R. og
Thor Sørllie
München-messa 2013 s 32-36
Sørlie, Thor &
Stenløkk, Jan
Steinloppemarked på Eidsfoss s 37
Trømborg, Dagfinn To spesielle steintransporter [Monolitten og Carl XIV Johans sarkofag] s 38-41
Stenløkk, Jan Krystalldyrking for de tålmodige s 42-43
Larsen, Alf Olav,
Friis, Henrik og
Larsen, Knut Edvard
Exit Kongsberg Mineralsymposium s 44

NR 2 INNHOLD

  Sørlie, Thor Redaksjonens hjørne  s 3
Nystuen, Johan Petter Den skandinaviske fjellkjeden- Skandene. Strid om navn på ung fjellkjede s 4-14
Høyberget, Magne,
Högström, Anette E.S. &
Ebbestad, Jan Ove R.
Ei internasjonal gruppe forskere finner spor etter utviklingen av det første, komplekse økosystemet på kloden. De leter i Finnmark s 16-19
  Steintreff Eidsfoss 2014 s 20-21|
Stenløkk, Jan En ravforekomst fra Nordsjøen s 22-23
Kvamsdal, Lars O. og 
Husdal, Tomas A.
Pyrosmalitt-(Mn) og pyrosmalitt-(Fe) fra Norge s 24-25
Burvald, Ingulf Et zirkonfunn i Tuften larvikittbrudd 2011 s. 26-27
Grav, Bjarne Ut på tur: Høgfjellet i Selbu [staurolitt, kyanitt] s 30-32
Smefjell, Ingvil Fossiltur til Muggerudkleiva s 33
Folvik, Harald Kopparberg Stenmarknad 2013 s 34-35
Berntzen, Hans Christian Geologi som fotomotiv s 36

NR 3 INNHOLD 

       
Larsen, Knut Edvard Redaksjonens hjørne: Mineralevolusjon  s 3
Grew, Edward S. &
Hazen, Robert M.
Evolusjon av Berylliummineraler s 4-20
Larsen, Knut Edvard Bokanmeldelse: Norske meteoritter s 20-21
Sørlie, Thor Sussex Mineral Show - steinmessa rett utenfor London s 22-24
Nystuen, Johan Petter Kongens fortjenestemedalje til Ole Nashoug s 26-27
Kvamsdal, Lars Olav og
Ødegård, Einar
Strontianitt fra Bjønndalen Bruk, Nittedal, Akershus s 28-29
Kristiansen, Roy Nye mineralfunn fra Herrebøkasa, Aspedammen, Østfold
[Vismut, Bismitt, Bismutitt, Ferrimolybditt, Jarositt, Kolumbitt-(Mn), Hafinum-rik zirkon, Rockbridgeitt,, Iangreyitt, Perhamitt]
s 30-33
Stenløkk, Jan Mineralauksjon i Sandefjord s 34
Sørlie, Thor Naturens mangfold s 36-37

NR 4 INNHOLD

       
Sørlie, Thor Redaksjonens hjørne s 3
Larsen, Knut Edvard Norske typelokaliteter 2: Rundemyrpegmatitten i Øvre Eiker, Buskerud pdf s 4-14
Kristiansen, Roy Hans Vidar Ellingsen in memoriam (1930-2014) s 16-17
Stenløkk, Jan Stavanger Geologiforening i nye lokaler s 18-19
Sørlie, Thor Saint-Marie-aux-Mines 2014 s 20-21
Bendiksen, Birgit Hanseid Tanker omkring Steintreffet på Eidsfoss s 21-23
Sørlie, Thor Steintreffet på Eidsfoss 2014 s 24-26
Sørlie, Thor På tur til Kopparbergmessa og Långban s 27-31
Rustad, Torbjørn F. Chunerpeton- En forhistorisk salamander s 32-33
Lea, Halldis og Koller, Frøydis E.K. Lianing; vulkaner, innsjøer og fjær s 34-36
Sørlie, Kari Kalstad Bokanmeldelse: "Sjarmerende bakkekontakt" s 37
   

 
     

  NAGS/KEL © 2014