ÅRGANG 2017

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

      
 
Larsen, Knut Edvard Redaksjonens hjørne: Erfaring og kunnskap s. 4
Sørlie, Thor Gullet i Gisna s 5-13
Breivik, Harald Hamre kobbergruve, Bygland, Aust-Agder s 15-23
Kristiansen, Roy Fire nye mineraler for Norge [Uedaitt-(Ce), bohseitt, plattneritt og messelitt] s 24-27
Werner, Ronald Bokanmeldelse: Gruvedrift og nikkel-industrii Setesdal "Arbeidsfolk fortel m.m." s 28
Sørlie, Thor Fossilboka- har du den ? s 29
Sørlie, Thor Mineralauksjonen i Stokke s 30-31
Strøm, Victor

Minneord om Magnus Svensli

s 32
Kvamsdal, Lars Olav

Norges nasjonalstein og Norges nasjonalbergart

s 33
Bilet, Morten & Johansen, Jimmy Minneord om Per Christian Olsen s 34-35
 

NR 2 INNHOLD

  Larsen, Knut Edvard Redaksjonens hjørne: Samlere som ødelegger for hobbyen s 3
Larsen, Knut Edvard og
Larsen, Stig
Mineralene i basaltene i Vestfold s 4-21
Hauge, Astrid Mineralientage München 2016 s 22-24
Grav, Bjarne Mineralmuseet i Madrid [Museo Geominero] s 26-27
Trømborg, Dagfinn På leiting etter et gammelt marmorbrudd s 28-31
Frigstad, Ole Fridtjof og
Larsen, Alf Olav
Minneord om Andreas Corneliussen (1945-2017) s 32-33
Sørlie, Thor Bokanmeldelse: Geologiske turer i Oslo-traktene - en ny bok fra Merethe og Jørn! s 34-35
Kenich, Håkon Muland og
Finne, Eirik Aasmo
Dødlig vann s 36-39
Storm Nielsen, Johan Om å "vasse" i krystaller: Tur til Store Akersvatn, Mo i Rana s 40-43
Stenløkk, Jan Møte med Svalbards fossilselgere s 44

NR 3 INNHOLD  

 

       
Sørlie, Thor Redaksjonens hjørne s 3
Larsen, Knut Edvard Noen funn av mineraler i Norge 2016-2017 s 4-14
Larsen, Knut Edvard  Bokanmeldelse - ”Norsk mineralbok” s 15
Nordrum Fred Steinar og 
Sundland, Henrik
 Nye funn av barium-zeolitter i Kongsberg s 16-18
Helvig Hansen, Gunnar  En enkelt zirkonkrystall [Zirkon,Seiland] s 19
Tranefors, Hasse och 
Olsson,  Kristina
Norra Kärr – ett återbesök och uppdatering juni 2016 s 20-26
Kvamsdal, Lars Olav Noen tanker om hensikten med Geologisk museums venner s 28-29
 Lorenzen, Kenneth
 
Minirapport om Vesterås-mässan, anordnas av VAGS-Västerås Amatørgeologiska Sällskap s 30
Sørlie, Thor Gullnugget fra Gisna - ny norgesrekord x2! s 32-33
Kristiansen, Roy PEG 2017 pegmatittsymposium i Norge s 34-36
Larsen, Knut Edvard Kjempedruser! s 37
Grimsrud Olsen, Eirik Gyllen bevaring av fossiler  [Pyrittisering] s 38-42
Sørlie, Thor Flott hefte om Evje mineralsti s 43

NR 4 INNHOLD 

       
Sørlie, Thor Redaksjonens hjørne s 3
Rojo, Maximo Alfonso Litt om å samle trilobitter s 4-8
Reusch, Marianne Allemannsretten og amatørgeologien: Hva er lov og hvor går grensen? s 10-13
Berntzen, Hans Chr. Epidot fra Lindås, Hordaland s 14-15
Werner, Ronald Samlere, vis respekt! s 16-17
Brynhildsen, Arne Antatt meteorittnedslag i Ål s 18-23
Storm Nielsen, Johan Mineralleting i utvaskningssonen på regulerte innsjøer- rapport fra en tur til Namsvatnet i Røyrvik s 24-25
Sørlie, Thor Monolittblokka fra Hov har fått sin kopi s 26-29
Friis, Henrik Hexaniobater - en interessant gruppe av mineraler s 30-33
Strebel, Jan Geologiens Dag i Østfold geologiforening s 34-35
Skrefsrud, Per Bokomtale av "Mjøsområde - geologi og landskap" s 36-37
Sørlie, Thor Västeråsmessa 2017 s 38-39
VGF Debatt: Vestfold Geologiforening utfordrer styret i NAGS s 40

 
     

  NAGS/KEL © 2017