ÅRGANG 2019

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

      
 
Redaksjonens hjørne
 
s. 3
Taagvold, Harald og Kristansen, Roy Historien om millsitt
 
s 4-8
Størseth, Leif Gunnar Nytt thulittfunn i Åstfjorden, Trøndelag
 
s 9-17
Persson, Anders Källargruvan. En sulfatmineralisering i västra Värmland
 
s 18-24
Werner, Ronald Reidar Kjetså (1947-2018)- med stein i blodet...
 
s 25
Nashoug, Ole Istidsyret som kom og forsvant ! [om mammut]
 
s 26-30
Storm Nielsen, Johan Litt om thulittforekomsten i Leksvik
 
s 31-32
Heyer, Henrik

Flytefoldet ignimbritt på Eidsfoss
 

s 33-34
 

NR 2  INNHOLD

    Redaksjonens hjørne s 2
Øivind Thoresen og Egil Hollund Fasinerende mineraler ( presentert gjennom  mineralfotografier) s 3-26
     
     
     
     
     
     
     
     

NR 3  INNHOLD

 

       
Redaksjonens hjørne s 2
Larsen, Knut Edvard Noen funn av mineraler i Norge 2018-2019 s 3-10
Nordrum, Fred Steinar; Thoresen, Øivind, Evja, Vegard & Bergstrøm Trond Owe Funn av titanitt-, epidot- og amfibolkrystaller fra ravneberget pukkverk i Risør s 11-16
Trømborg, Dagfinn Jens Esmark og flyttblokkene s 17--20
Karstensen, Terje En ode til Hurum! s 21-22
Taagvold, Harald På jakt etter sillimanitt i fjellene mellom Haltdalen og Gressli, (Sør-) Trøndelag s 23--24
Gunnufsen, K., Ormestad, A.; Vasland, Tor Reidar & Werner, Ronald Tor Aurebekk Udø (1972-2018). Naturelskeren og mineralsamleren s 25-26
Hurum, Jørn H. Stein-Tor (1955-2019) s 27-28
Larsen, Knut Edvard En devonfisk fra Svalbard i Paris s 28

NR 4  INNHOLD

       
Sørlie, Thor Redaktørens hjørne s 2
Larsen, Knut Edvard Kvarts- en oversikt s 3-9
Berg, Hans-Jørgen Røykkvarts som mister fargen s 10-11
Larsen, Knut Edvard Steno og vinkelkonstansloven s 12
Larsen, Knut Edvard Kvartskrystallenes ytre form s 13-20
Larsen, Knut Edvard Kvartskrystallenes ytre form dell II: Tvillinger s 21-25
Sørlie, Thor Bladet Stein anbefaler HISTORICAs samlinger i Rakkestad! s 26-28
Kvamsdal, Lars O. Øyvind Sunde, ny doktor i mineralogi s 29-30

 
     

  NAGS/KEL © 2019