ÅRGANG 2020

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

  Thor Sørlie Redaksjonens hjørne 3
Atle Michaelsen Mineralene fra Minge blygruve, Sarpsborg 4-13
Thor Sørlie Hjelp [om Steintreffet Eidsfoss] 14
Johan Storm Nielsen En oppsprekkingssone i Snåsa, Trøndelag 15
Bjørgunn og Jan Strebel Fossiltur til Mors i Danmark, pinsen 2019 16-20
Henrik Heyer Kjernelapilli fra Ramnesvukanen, en vulkanologisk sjeldenhet 21
Helene Reykdal Djevelgropa i Messel 22-25
Knut Edvard Larsen Galleri: Fossiler fra Messel 26
Per Nærbø Plyndring av våre mineralforekomster 27
Jan Stenløkk Kreative steinarbeider i Stavanger Geologiforening 28-29
Thor Sørlie Gisna 2019 30
Lars Bua Heggjelesteidn 30

NR 2  INNHOLD

  Johannes Vandaskog Redaksjonelt: Gode steinvenner! 2
John Brommeland Mineraler fra Drammensgranitten 3-8
Magne Høyberget og Bjørn Funke PalVenn 25 år 9-13
Astrid Haugen, Thor Sørlie og Knut Edvard Larsen Et nytt besøk på messa i sainte-Marie-aux-Mines: Mineral & Gem 2019 14-16
Knut Edvard Larsen Galleri: Blymineraler 17
Kari Hansson Underthun, Ingegerd Tronbøl og Jan Stenløkk Sjømalmen i Storsjøen 18-22
Finn Omholt-Jensen Sliping og polering i Oslo Geologiforening 23-24
Harald K Andersen Fra leserne [Bilde av kobberkis fra Valberg] 24
Jørgen Løkken Skaatan Fra fryktet jeger til pyrittfossil 25-28
Reidun Øien Minneord: Dag Wenner (1953-2020) 29

NR 3  INNHOLD

  Thor Sørlie STEIN i koronatid 2
Knut Edvard Larsen Noen funn av mineraler i Norge 2019-2020 3-10
Thor Sørlie STEIN besøker: Gammelgruva på Løkken verk 11-13
Johan Storm Nielsen En spennende sprekk på Steinkjer 14-15
Dagfinn Trømborg Tre steiner fra Kvitsanden på Røros 16-19
Siw Brandal Godø Oliver Ekeland -  et engasjert medlem i Ålesund og Omegn Geologiforening 20-21
Astrid Haugen Münchenmessa 2019 22-24
Per Nærbø Debatt: Plyndring av mineralforekomster er miljøkriminalitet 25-26
Knut Haug og Kennet Espeseter Aasen Spennende funn på Turufjel, Flå 27-28
Roland Jakob-Røtne En liten kvartsforekomst på Sandfjellet, Hordaland 28-29

 

 

         

NR 4  INNHOLD


  Thor Sørlie Hva vet du ? 2
Thor Sørlie Nuggetcamp i Gisna 3-9
Thor Sørlie Gull og gullpriser 10
Thor Sørlie Koronatur til Åheim, Vanylven 11-18
Torgeir T. Garmo Naturens eigne kunstverk blir knust til pukk 19-21
Bjarne Grav Kyanitten på Lesjaverk 22-23
Hans Chr. Berntzen og Hans Chr. Røgler Lesernes galleri: Kyanitt fra Lesjaverk 24
Torbjørn Bergo Bestefars stokk - litt steinhistorie fra Haugaland 25
Lars O. Kvamsdal Nanna Rosing-Schow, ny doktor i petrologi fra NHM, UiO 26-28
Thor Sørlie Tips om rimelig stereolupe 28
Knut Haug og Dagfinn Ystad  Mystiske Sulutjern - ein grytholsjø i Ål 29-30
     

 

 

         
     

  NAGS/KEL © 2020