ÅRGANG 2021

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

  Thor Sørlie Redaksjonens hjørne 2
Chris Gøran Holstad Ny leder i NAGS 3
Roy Gabrielsen, Bjørn M. N. N. Narum & Gernando Curfu Remmen ved Høgskolen i Østfold: En sjelden geologisk lokalitet som gir ny kunnskap om Sør-Norges grunnfjell for forskere og studenter 4-10
Ronald Werner Jan Sibtsen (1936-2029) til minne. En samling vender hjem 11
Olaf Mathiassen Odd Arne Korsdal Larsen (1936-2020) til minne  11
Thor Sørlie På besøk i et museums skattkjeller 12-13
Thor Sørlie Jernblokkene ved Ovifak, Grønland 14.15
Jon Erik Eriksen og Kjell A. Paulsen  Forekomst av beryll på Tjeldøya i Ofoten 16-18
  Lesernes galleri: Harald K Andersen 19
Astrid Haugen Gautelisfjell, Skjomen, Narvik 20-21
Ivar Drange Historien bak et aksjebrev: Sigdals Nikkelværk 22-24
Chris Gøran Holstad Landsmøte i NAGS 2020 25
Knut Edvard Larsen Geologiske godbiter for bokhylla 26-27
Thor Sørlie Et besøk i Lom 28-29
Knut Edvard Larsen Museumsgodbiter: Fossil av Doryaspis artica s 30

NR 2  TEMANUMMER om FLUORITT

    Redaksjonens hjørne s 2
Knut Edvard Larsen Fluoritt - det fargerike mineralet s 3-8
Knut Edvard Larsen Hvor finner jeg fluoritt i Norge? s 9-13
Johannes Vandaskog Fluoritten på Vandaskog i Sveio, Haugalandet s 14-17
Knut Edvard Larsen og
Hans Chr. Berentzen
Fluoritt på Sotra, Vestland s 18-19
Knut Edvard Larsen og
Stein Jellum
Fluoritt i Oslofeltets kontaktforekomster s 20-23
Anna Varvara Andersen Lesernes galleri s 24
Thor Sørlie Fluorittsamleren s 25- 27
Knut Jørgen Rygnestad Nielsen Fluorittforekomsten ved Mannflåvann i Lindesnes, Agder s 28-29
Egil Hollund Fluoritt-galleri s 30-33
Øivind Thoresen Fluoritt-galleri s 34-37
Jan Strebel En spennende tur s 38-39
Stig Larsen Sando pukkverk i Holmestrand s 40-41

NR 3  

  Knut Edvard Larsen og Thor Sørlie Redaksjonens hjørne: Svenske mineraler, gull og nye oppdagelser s 2
Hasse Tranefors og Torbjörn Lorin Malmbergsgruvan – en personlig mineralexposé s 3-12
Thor Sørlie Bokanmeldelse: Ankerske på Fauske – litt Anker og mye marmor. Bedriftshistorie 1882 - 2020 s 13
Jan Arne Sandholtbråten Norges mest omtalte gullverk s 14-20
Johan Petter Nystuen og
Ole Nashoug
Dannelsen av gullet i Eidsvoll gullverk s 21-24
Thor Sørlie STEINPORTRETTET – Ole Johan Steinlein s 25-27
Peter Midbøe Funn av stromatolitter på nordvestlige del av Hinnøya, Troms: Det eldste fossile spor av liv i Norge – og Europa? s 28-33
 

NR 4  


  Sørlie, Thor Redaksjonens hjørne s 4
Larsen, Knut Edvard Noen funn av mineraler i Norge 2020-2021 s 3-9
Taagvold, Harald Thulitten på Austre Brandsfjell, Lierne, Trøndelag s 10-14
Sørlie, Thor Steintreff i koronatid! s 15
Strebel, Jan Krystallisering i stort omfang og høyt tempo s 16-17
Drange, Ivar Historien bak et aksjebrev: Aktieselskapet Dalen gruber s 18-23
Sørlie, Thor Fossildagene på Slemmestad s 23
Persson, Anders Kesebolit-(Ce) -ett nytt mineral för världen s 24-25
Eldjarn, Knut Hytte med gruve i kjelleren! s 26-27
Sørlie, Thor Västerås Sten- og Smykkemesse s 28
Oehme, Michael Lesernes galleri s 29
Kvamsdal, Lars O.; Friis, Henrik & Hurum, Jørn H Nytt om geologisk Museum s 30-34
     

  NAGS/KEL © 2021-2022