ABONNEMENT        
     

Bladet STEIN utgis 4 ganger i året og fås av alle som er medlem i steinklubber og geologiforeninger foreninger tilsluttet NAGS.  Ønsker du å motta bladet kan du melde deg inn i en av geologiforeningene, for adresser, klikk her.  
Det er også mulig å tegne enkeltabonnement . Det koster Kr 260,-/ år.
for institusjoner og bibliotek: kr 260,-/ år.

Enkeltnumre koster kr 50,-.  Årgangene 1973 til 2013 er utsolgt

Dette kan bestilles ved henvendelse til redaksjonen pr. epost (klikk her): og innbetales til:  
Bankkonto: 2220.16.68887. Bankens navn: Sparebanken Øst  :SWIFT:  DNBANOKK. IBAN : 2722201668887
Adr: NAGS/STEIN c/o  Chris Göran Holstad, Blomstervegen 35D, 2005 Rælingen. Tlf 47 86 12 54.

For svenske abonnenter: Prenumeration Sv kr 260, - pr år.
 For beställning  ta kontakt  ved epost (klikk her)

  For danske abonnenter:  Dkr 260,- pr år. 
  Bestilling skjer pr epost (klikk her)

 

     
         
 

NAGS/KEL © 2021