DIVERSE OPPLYSNINGER OG ADRESSER ANGÅENDE STEIN

Utgiver:   
Norges Amatørgeologers Sammenslutning (NAGS),    organisasjonsnummer:  990 269 041
Adresse NAGS:
v/ daglig leder Chris Göran Holstad, Blomstervegen 35D, 2005 Rælingen. Tlf 47 86 12 54.
Adresse STEIN
v/ redaktør Thor Sørlie, Iddeveien 50, 1769 Halden.
Telefon:  90664992, e-post  (klikk)
 
REDAKSJON
Ansvarlig redaktør:
Thor Sørlie, Iddeveien 50, 1769 Halden.
Tlf: 90664992, e-post  (klikk her)
 
Layoutansvarlig:
Ketil Strebel, Apolloveien 39,  1734 Hafslundsøy
Tlf.  416 70 361. e-post:: (klikk her)
 
Medredaktør (Co-editor) og abbonnentsansvarlig
Knut Edvard Larsen, Geminiveien 13, 3213 Sandefjord, mob 96227634. e-post: (klikk her)
 
Ansvarlig for direktedistribusjon til foreningsmedlemmene:
Buskerud Geologiforening v/  Trond Lindseth
 Mobil: 99 289 828.   Endringer i adresser, nye medlemmer ol. sendes til Knut Edvard e-post: (klikk her)
 
 
Stoff kan sendes til redaktøren  

NAGS/KEL © 2013-2021