Haugaland Geologiforening ble stiftet i 1987. Foreningens formål er å skape interesse for alle områder innenfor geologien, legge forholdene til rette for å drive med geologi som hobby, og å drive opplysende virksomhet. 

Vi er en steinglad gjeng på rundt 25 medlemmer, i alle aldre.  Her er plass for flere, ikke minst ønsker vi yngre steininteresserte velkommen.

Vi er så heldige å disponere gratis lokaliteter av Haugesund Kommune, og holder til i Hemmingstad Kultursenter.  Hver første mandag i måneden har vi her foreningsmøter (‘åpent hus’, kåserier, temakvelder, steinbytte, steinutlodning).  

I tillegg disponerer vi et rom på huset for slipeaktiviteter (egne slipemaskiner og steinsag). 

Andre aktiviteter er forenings turer til spennende minerallokaliteter, ikke minst lokale.

Medlemsskap i Haugaland Geologiforening koster kr 250 pr år.  Vi er medlem i NAGS (Norske Amatørgeologers Sammenslutning), og inkludert i kontingenten er tidsskriftet STEIN  som foreningsmedlemmer mottar 4 ganger i året.

Kommunikasjon internt i foreningen skjer via mail, pluss vår (åpne) facebook-side  https://www.facebook.com/groups/1422570171356350/ 
 

Kontaktpersoner:
Arvid Johan Stusvik, leder. e-post:
  HaugalandGeologiforening@outlook.com
Herunder er noen bilder fra utsiden og innsiden av klubblokalet:

© Narve Brekkaa 2016