ET LANDSDEKKENDE ORGAN FOR  GEOLOGIFORENINGER I NORGE

Norges Amatørgeologers Sammenslutning (NAGS) ble stiftet 24 mai 1974, og er en paraplyorganisasjonen for geologiforeninger over hele landet. Foreningene som er spredt over hele landet,  har medlemmer i alle aldre og er åpne for alle som er interessert i geologi, enten det er mineraler, fossiler eller steinsliping. Et innblikk i noen av aktivitetene i forbindelse med Geologiens dag i 2005, kan du finne i en nedlastbar pdf-utgave av vårt blad [klikk her]

NAGS som er et koordinerende og rådgivende organ, har følgende formål:

    
 * å virke for utbredelse og fremme av amatørgeologien som hobby 
      *
å oppta forbindelser med beslektede organisasjoner, både amatørgeologiske og faggeologiske, innen- og
         utenlandske, med tanke på utveksling av erfaringer
 
       *
å utgi et geofagligt populærtidsskrift som også er vårt medlemsblad, bladet STEIN 

 

Vestfold Geologiforening på tur

Foreningene som er knyttet til NAGS bør være et naturlig treffsted for steininteresserte. Her kan du få råd og hjelp til å finne ut mer om mineraler, fossiler eller bearbeiding av stein. Gode forslag til lokale forekomster eller felles stein-turer er også et godt argument for å bli med. Uten kontakt med andre, stopper fort hobbyen opp og det er vanskelig å komme videre. Mange foreninger har også maskiner og utstyr for å sage, slipe og knuse stein. Steininteresserte er hyggelige folk, så det er trivelig miljø i klubbene!

Bladet STEIN kommer til medlemmer i en NAGS-tilsluttet forening, som får bladet som en del av medlemsavgiften. Du kan også abonnere direkte på bladet [se mer her] . STEIN lages på ubetalt dugnad, og er et resultat av årelang innsats for å forene og samle de amatørgeologiske kreftene i landet.  En oversikt over  utgitte utgaver finner du her.  En oversikt over innholdet i bladet fra 1973 og til i dag, samt noen nedlastbare artikler, finner du [her]

En stor honnør til de som bidrar med stoff til bladet!   Uten NAGS intet STEIN og omvendt!

Det årlige Steintreffet på Eidsfoss  er et høydepunkt! Det finner sted nest siste helg i juli, og er et samlingsted der steinfolk fra hele landet møtes til bytting, kjøp og salg av stein i, samt trivelig steinprat. Her lever amatørtanken og samlergleden hånd i hånd, og vi har fått mye ros for tanken og arrangementet. 

  

Turguider
Arbeidet med å gjennomgå eldre og nyere turguider er nå ferdig. Disse ble samlet på en CD-rom og er til alle foreningene. [Les mer her]. Disse guidene vil kunne gi tips og inspirasjon til spennende turer, selv om landet på langt er dekket. Samtidig som gammel informasjon da kan bli oppdatert, håper vi at også nye geologiske forekomster og reisemål kan komme alle til del. Kom med bidrag!
Når en skal samle stein, er det viktig å ikke bare ta seg til rette, men spørre grunneiere eller anleggsformann om lov til å komme inn å lete. Heller ikke skal lokaliteter eller natur raseres. NAGS har derfor ett sett med samler-etiske regler som alle medlemmer bør følge. Du kan også få et eget NAGS-kort som vider tilhørighet til foreningen

Samarbeid med de profesjonelle
må styrkes og ivaretas. Amatørene, blir i større grad enn tidligere, regnet med av de profesjonelle geologer og institusjonene når prøver og informasjon skal innhentes. Mange amatører har også, for alltid, fått sin plass i historien pga. sin kunnskap og finnerglede. Et årlig arrangement mange av våre medlemmer støtter opp under er Norsk Mineralsymposium.

Mange andre gjøremål, store og små, arbeider NAGS med og du er alltid velkommen til å komme med forslag eller aktivt gå inn i arbeidet for et enda bedre samarbeid mellom norske steinsamlere. Vi i styret kan og vil selvsagt komme med forslag og utspill, men uten et engasjement på grasrota, blir lite nytt skapt.   

 

  Tekst oppdatert 17.03.2016


NAGS©2001 - 2016

Til Startsiden