Referat

Styremøte i NAGS

Fredag 14.03.03 kl. 19:00 på Kongsberg vandrerhjem Bergmannen, Kongsberg

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen             Leder

                                               Thor Sørlie                            Nestleder

                                               Bjørn Otto Hansen                Kasserer

                                              Jan Strebel                             Sekretær

                                               Atle Michalsen                      Styremedlem og webmaster

1.      Siste sjekk før landsmøtet. Programmet og alt som skulle foregå ble gjennomgått, de siste detaljer finpusset.

2.      Eidsfoss. Knut Edvard har fått en E-post fra Hof kommune med ønske om at vi linker opp til www.eidsfoss.no. Det vil bli gjort.

3.      Årsmeldinger. Knut Edvard opplyser at det så langt har kommet inn 11 årsmeldinger. Det er for få!

Opstad, 18.05.2003

Jan Strebel

Referat

Styremøte i NAGS

Søndag 16.03.03 kl. 13:00 på Kongsberg vandrerhjem Bergmannen, Kongsberg

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen             Leder

                                               Thor Sørlie                            Nestleder

                                               Bjørn Otto Hansen                Kasserer

                                              Jan Strebel                             Sekretær

                                               Atle Michalsen                      Styremedlem og webmaster

1.      Neste landsmøte. Dette blir på Kongsberg, lørdag 24. og søndag 25. april 2004. Hele vandrerhjemmet er reser­vert. Vi skal snakke med Fred Steinar og se hva vi kan få til i forbindelse med landsmøtet og at NAGS er 30 år.

2.      Neste styremøtehelg. Vi setter av 24.- 25. mai.

Opstad, 18.05.2003

Jan Strebel