Referat

Styremøte i NAGS

 

 

Torsdag 11.03.04 kl. 18:00 på Pizzarelli, Moss

 

 

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen             Leder

Thor Sørlie                            Nestleder

Jan Strebel                            Sekretær

Tilstede 1. halvdel:               Atle Michalsen                      Styremedlem/webmaster

Forfall:                                   Bjørn Otto Hansen                Kasserer

 

 

 

1.                  Landsmøtet 2004. Landsmøtet skal holdes på Kongsberg vandrerhjem, Bergmannen, 24. april. Vi gikk gjennom programmet, som skal sendes ut med det aller første. I anledning NAGS’ 30-års jubileum vil det denne gangen bli omvisning og middag i sølvgruvene. Dette får vi til en meget hyggelig pris, takket være Fred Steinar Nordrum.

2.                  Geologiens dag 2005. Det går mot en storsatsning 2 – 4. september 2005. Da er det tanken at alt som kan krype og gå i det geologiske miljøet i Norge, både amatører og alle slags fagmiljøer, skal presentere det de driver med for resten av befolkningen. NAGS er med i et arbeidskomité som allerede har jobbet med saken ca. ½ år. Vi skal jobbe videre med dette på Landsmøtet, og informasjon blir sendt ut til foreningene i forkant av møtet. Geologiens dag bør kunne bli en gylden anledning for foreningene til å markere seg i lokalmiljøet.

3.                  Bedre kontakt med foreningene. Vi ble enige om å fordele foreningene mellom styremed­lem­mene, slik at hver person får spesielt ansvar for å holde kontakt med 7 – 8 foreninger.

4.                  Steintreff på Eidsfoss. Planleggingen er godt i rute. Datoene blir 16. – 18. juli. Thor skaffer en flott stuff til gratislotteri. Utkast til plakat ble framvist og kommentert.

5.                  Steinsamlerens ”Hvem – hva – hvor”. Vi har hittil ca. 40 påmeldte. Jan hjelper til med oppsettet, Knut Edvard kan få det mangfoldiggjort. Vi tar sikte på å ha det klart til landsmøtet. Fordeles til de som er oppført, + en til hver forening. Vi har valgt å sløyfe å ta inn liste over forhandlere + annonser som vi planla tidligere. Vi har vurdert det slik at det ville kunne gjøre det mindre interessant å annonsere i STEIN, og det ønsker vi ikke.

6.                  E-postadresser. Pga. økende mengde ”Spam” ønsker vi etter hvert å ha en felles adresse til NAGS, framfor å offentliggjøre private adresser på Internett. Denne kan f.eks. hete nags@nags.net eller styret@nags.net. Webmaster vil selvsagt fortsatt ha sin egen for de tingene som angår hjemmesiden. Thor undersøker med Halden.net hvor mange adresser vi kan ha innenfor det vi betaler for i dag.

 

Opstad, 15.03.2004

 

Jan Strebel