Referat

Styremøte i NAGS

Lørdag 24.04.04 kl. 10:20 på Kongsberg vandrerhjem, Bergmannen  

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen Leder

Thor Sørlie                            Nestleder

                                               Jan Strebel                            Sekretær

                                               Bjørn Otto Hansen                Kasserer

Forfall:                                   Atle Michalsen                      Styremedlem/webmaster              

 

 

1.                  Landsmøtet 2004. Vi gikk gjennom dagsorden og fordelte oppgaver. Under posten ”Fokus på tema” skal Thor lede gruppearbeidet om Geologiens dag, og Knut Edvard gruppearbeidet om NAGS’ strategiplan.

2.                  STEIN. Det er behov for en klargjøring av ansvarsområdene for redaktør og styre, og en ny kontrakt med redaktøren. Det bør være en langsiktig planlegging av utgivelsene, et år fram i tid. Det bør også skje en halvårlig regnskapsmessig rapportering. Systemet for beregning av redaktørens godtgjørelse er gått ut på dato pga. den tekniske utviklingen, et nytt må settes opp  og forhandles.

 

Opstad, 16.05.2004   

 

Jan Strebel