Referat  

Styremøte i NAGS

 

Fredag 22.10.04 kl. 10:30 på Bakkane gård, Brunlanes  

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen Leder

Thor Sørlie                            Nestleder

                                               Jan Strebel                            Sekretær

                                               Bjørn Otto Hansen                Kasserer

                                               Atle Michalsen                      Styremedlem/webmaster  

1.                  Parallelle sesjoner: Fordelskortet og hjemmesiden. Bjørn Otto, Thor og Jan satte opp en oversikt over hva slags institusjoner og firmaer vi kan henvende oss til for å få fordeler, og skrev et brev vi skal bruke når vi henvender oss til dem. Jan jobber litt videre med dette og distribuerer for diskusjon. Atle og Knut Edvard gikk gjennom hjemmesiden og så på hvilke endringer og forbedringer som skal gjennomføres.  

Fortsettelse samme dag kl. 21:00:

2.                  Fordeling av overskudd fra steintreffet på Eidsfoss. Det foreløpige regnskapet viser et overskudd på ca. kr. 17 200. Vi innstiller på at de medvirkende geologiforeningene i Drammen og Vestfold får 4000,- hver.

3.                  Siste nytt fra foreningene ble tatt opp. En del klubber er kontaktet, og litt opplysninger om tilstanden rundt i landet kom fram. Vi tar sikte på å holde kontakt ca. to ganger pr. år.

4.                  Dvd’er og videoer med geologirelatert innhold. Vi har fått en henvendelse fra Bergkrystallen geologiforening om hva som finnes tilgjengelig. Vi kjenner til at Dag Ottesen sitter med et stort utvalg, og vi vil spille ballen over til ham.

5.                  Telefongodtgjørelse. Bl.a. foreningsrunden medfører økte telefonutgifter for styremedlemmene. Vi vil heretter utbetale kr 500 pr år til de fire styremedlemmene som hittil ikke har hatt godtgjørelse.

6.                  Diskusjonsforum på Internett. Så vidt vi vet finnes det ikke for tiden noe norsk forum. Vi vil opprette et slikt sted på NAGS’ hjemmeside.

7.                  Programvare for å drifte hjemmesiden. Knut Edvard anbefaler at vi kjøper Microsoft Frontpage 2003. Vi vedtok å gjøre det.

8.                  Geologiens dag 2003. Thor har hatt en prat med Ola Bredalen, som er vår representant i arbeidsgruppa.

9.                  Landsmøtet 2005. Dette blir i Halden 23 april. Det blir 1700-tallsaften i Kongshallene på Fredriksten Festning, samt en ekskursjon til den kjente forekomsten Herrebøkasa.

 

Fortsettelse søndag 24.10.04 kl. 10:30:

10.              Eidsfoss. Thor la fram en grei oversikt med erfaringene fra årets treff og ting vi må snakke om før neste gang. Treffet i 2005 blir 22. – 24. juli. NAGS skal ha et møte med de samarbeidende klubbene i løpet av februar. Drammen GF innkaller. Plakat og folder skal foreligge til møtet. Annonse klar til 20. januar. Knut Edvard snakker med Trond Lindseth om bilde av trilobitt. Infostanden var i år meget bra. Honnør til familien Lindseth og Drammen GF for dette. Bjørn Otto har kjøpt flere bukker til bordplatene. Vi gikk gjennom hele planleggingsprotokollen til Thor, diskuterte de enkelte punkter og ajourførte listen.

 

Opstad, 24.11.04       

 

Jan Strebel