Referat

Styremøte i NAGS

 

 

Lørdag 05.03.05 kl. 10:30 i Drammen Geologiforenings lokaler i Solbergelva

 

Tilstede: Knut Edvard Larsen Leder

Thor Sørlie Nestleder

Jan Strebel Sekretær

Bjørn Otto Hansen Kasserer

Fratrådt etter eget ønske: Atle Michalsen Styremedlem/webmaster

 

Forberedelser til Landsmøtet. Vi gikk gjennom program og dagsorden punkt for punkt, fordelte oppgaver og ansvar og ble enige om detaljene. Møtet blir denne gang på Park Hotel i Halden. Vi "sponser" de som er med på hele opplegget med kr. 150,- (lagt inn i prisene).

Eidsfoss. Thor og Bjørn Otto var på møte i Drammen 24.02.05 med de samarbeidende foreninger fra Drammen og Vestfold. Møtet var meget positivt, og de lokale foreninger tar nå mer og mer av jobben og ansvaret. Etter en del fram og tilbake ble det enighet om å ha messe også søndag, og at foreningene tar ansvaret for det. Som arrangør skal vi ikke ha ansvar for mat og losji for tilreisende (utlendinger). Thor sender ut skriv til aktuelle mottagere. Utkast til plakat foreligger fra Trond Lindseth. Neste steintreff blir 21. – 23. juli 2006. Vi må ha en innskjerping i forhold til i fjor når det gjelder hva som skal kunne tilbys. Kun ting som har med stein, smykker og geologi som hobby er velkomment, ikke healing, healingrelaterte produkter og andre "ikke-stein-produkter".

NAGS-kortet. Bestillinger effektueres nå om dagen. Jan sliter litt med at han får inn en del rotete råmateriale. Når det gjelder avtaler om fordeler ser det ut til at mange er positive, men det kreves ressurser for å følge opp henvendelser og avtaler.

Neste styremøtehelg: Vi prøver 3. – 5. juni i Vestfold. Alle sjekker og gir beskjed.

Opstad, 06.03.05

Jan Strebel

 

Utenom referat: Ønsker vedr. navnelister og bilder ved bestilling av NAGS-kort:

Bildene skal være i høydeformat, og bør ikke dekke mer i bredden enn skuldrene. Helst digitale, men vi kan skanne papirkopier av grei kvalitet, størrelse fra passbilder og oppover. Husk navn på baksiden! Filnavn på digitale bilder skal være personens navn (f.eks. Fornavn_Etternavn.JPG). Bruk lav oppløsning, små bildefiler (1 megapixler / 100 - 150 Kb er rikelig). Tydelig navneliste merket med foreningens navn, helst satt opp som en enkel tabell i Word for de som kan klare det.