Referat

Styremøte i NAGS

 

Fredag 03.06.05 kl. 20:30 på familiens Larsens hytte på Nedre Holtan, Vesterøy, Sandefjord

Tilstede: Knut Edvard Larsen Leder

Thor Sørlie Nestleder

Jan Strebel Sekretær

Bjørn Otto Hansen Kasserer

Øivind Thoresen Styremedlem

Spesielt innbudt fredag: Stig Larsen Eidsfosskomiteen

 

Planene for steintreffet på Eidsfoss. Stig fortalte fra arbeidet med treffet, og Thor og vi andre bidro underveis:

Messeområdet: Det har vært store anleggsarbeider på messeområdet i vår, men det ser ut til å bli bra igjen innen vi skal ha treffet.

Bidrag fra kommunen. Vi har fått 4000,- av Hof kommune.

Geopark. Stig arbeider med planer om en liten Geopark langs gangveien fra Eidsfoss sentrum til messeområdet. Kultursjefen, Gert Olav Green er begeistret for planene. Det blir en samling store steinblokker / bergartsprøver med ditto informasjon.

Overnattingssted for styret m.fl.: Det hefter stor usikkerhet med hensyn til motellet. Som alternativ kan vi få leie et hus litt bortenfor butikken i Eidsfoss.

Bemanningssituasjonen: Denne ser bra ut. Både fra Vestfold og Drammen og andre steder kommer det arbeidsvillige mennesker.

Sommerkonkurranse i Jarlsberg Avis. I anledning Friluftslivets år skal det være en konkurranse for barn i fire klasser: Rareste stein, peneste stein, beste krystall og beste fossil. Det blir ukentlige runder. Finalistene blant bidragene skal stilles ut, og vinnerne kåres på treffet. NAGS holder premier a inntil 200,- pr. stk., Stig skaffer disse.

Telt: Trond har kjøpt inn to telt på 3 x 6 m. Det ene skal brukes i forbindelse med kafeteriaen. En opptelling viser at vi da skulle ha nok telt med det teltet vi får låne av Vestfold Geologiforening.

Skilt til vaktene: Vi lager et slags merke som viser hvem som er medarbeider på treffet.

Skilt ved innkjøringen: Vi må ha et stort skilt på innkjøringen fra sørøst, med teksten "Innkjøring kun for utstillere og handikappede".

Stand for Geologiens Dag: Thor inviterer Anne Birkeland til å ha stand på treffet.

Profileringsmateriell: Øivind sjekker priser hos sine forbindelser.

Mineraletiketter: Trond har laget et utkast til en lapp å skrive mineralnavn på til gevinster mm.

Påmeldingene: De strømmer inn. Men det er problemer med den elektroniske påmeldingen. Kombinasjonen med påmelding til messefesten er vellykket.

Mineralshow: Knut Edvard og Stig har mange bilder, og skal kjøre en datapresentasjon med projektor på treffet.

Fortsettelse lørdag kl. 10:00:

Landsmøtet. Vi gikk gjennom referatet, og gjorde enkelte tilføyelser og rettelser. Vi ble enige om at referatet bør være klart og sendes ut ca. 3 uker etter landsmøtet.

Fordelskortet NAGS-kortet. Styret sendte i vinter ut en runde med brev ut til museer, gruvemuseer/besøksgruver, grotter, mineralforekomster og andre steder det er aktuelt å reise til som amatørgeolog. Vi fikk gjort noen avtaler, men rakk ikke å følge opp resten. Vi begynte også å forberede en henvendelse til importører og forhandlere som fører varer vi amatørgeologer kan trenge. Vårt nye styremedlem Øivind Thoresen overtar arbeidet med å skaffe fordeler til NAGS-kortet fra nå av, og systematisere disse slik at vi kan gjøre dem kjent for alle medlemmene i NAGS. Dette blir hans hovedarbeidsoppgave i landsstyret. Etter hvert som det blir fremgang i saken, informerer han resten av styret.

Innskutt aktivitet: Styremøte for Magasinet STEIN as.

Fra kl. 12:00 til kl. 14:00 var styret for Magasinet STEIN as samlet på hytta. Fra styret i AS’et møtte den nyvalgt styreformann Niels J. Abildgaard, avtroppende styreformann Harald Folvik, styremedlem og bladets regnskapsfører Bjørn Otto Hansen og styremedlem Karin Vethe. NAGS’ landsstyre var representert ved Knut Edvard Larsen (og Bjørn Otto, som sitter i begge styrer).

- - -

(her kunne jeg fått inn litt info av f.eks. Knut Edvard, om hva som ble tatt opp osv.)

Fortsettelse av NAGS’ styremøtehelg, søndag kl. 10:30:

Fordelskortet NAGS-kortet: Bestillinger effektueres nå om dagen. Jan sliter litt med at han får inn en del rotete råmateriale, som gjør jobben med å lage kortene unødvendig arbeidskrevende. Rutinen ved innsending av bestilling skal være slik at bildefilene har samme navn som personen, dvs. Fornavn_Etternavn.jpg, og at det følger med et Word-dokument med navnene i en tabell, fra de som har tilgang til PC. Det skal sendes ut etiketter med nytt årstall. Først må klubbene sende inn lister over de medlemmene om skal ha slike etiketter.

Neste styremøte: Vi tar sikte på en helg ca. i midten av september. Alle sjekker hvordan kalenderen ser ut, så mailes vi og blir enige om en helg ganske snart.

 

 

Opstad, 09.06.05

Jan Strebel