Referat

Styremøte i NAGS

 

Tirsdag 28.02.06 kl. 18:00 på Pizzarelli, Moss

Tilstede: Knut Edvard Larsen Leder

Thor Sørlie Nestleder

Jan Strebel Sekretær

Bjørn Otto Hansen Kasserer

Øivind Thoresen Styremedlem

 

Steintreffet Eidsfoss 2005: Bjørn Otto la fram regnskapet for fjorårets treff. Overskuddet ble kr. 16 377,24 som ble fordelt med kr. 4 600,- til hver av de samarbeidende foreningene Vestfold og Drammen og til NAGS, og resten til driftskontoen for treffet.

Steintreffet 2006: Thor gikk gjennom en liste med en del sjekkpunkter som vi snakket om. Det vil bli et møte med Vestfold og Drammen og omegn Geologiforening i uke 11.

Shona-figurer: Thor har gjort en avtale med importøren av steinfigurene fra Zimbabwe. Han skal få ha en stand på Steintreffet, figurene vil også bli brukt til gaver på landsmøtet

Landsmøtet: Dette blir i Sandnes 22. – 23. april. Jan la fram utkast til innkalling, som vi gikk gjennom og fikk de siste detaljene på plass. Landsstyret skal legge fram kandidater til valgkomiteen, for den skal ikke skaffe sine egne etterfølgere. En del navn ble nevnt [Leif Roger Størseth, Haugaland – Kjell Myhre, Sørlandet, Peter Andresen – Vestfold]. Knut Edvard forespør dem.

Geologiens Dag 2006: Jan har hatt en telefonsamtale med Anne Birkeland, prosjektleder i fjor. Hun er engasjert av Universitet/Geologisk Museum til å organisere Geologiens Dag i Oslo og omegn. Norsk Geologisk Forening er sene med å gi signaler om de vil støtte Geologien Dag i år. Vi mener dette er en viktig anledning for geologiforeningene, og vil anbefale dem å ha arrangementer uansett hva som ellers skjer. Jan skal skrive et brev fra NAGS til NGF og legge fram vårt syn.

NAGS-kortet: Øivind ga en rapport fra arbeidet med å skaffe fordeler knyttet til kortet. Han arbeider med rabattavtaler på tur/fritidsklær, sportsutstyr, bøker, kart og GPS-utstyr, verktøy mm. Moss og omegn geologiforening gir kortholderne gratis adgang til Mossemessa. Arbeidet videre vil gjelde museer, besøksgruver, forekomster osv. Foreningene skal igjen oppfordres til å finne muligheter for avtaler lokalt, f.eks. med grunneiere. Øivind vil ta en gjennomgang på Landsmøtet.

 

Opstad, 03.03.06

Jan Strebel