Referat

Styremøte i NAGS

 

Fredag 21.04.06 kl. 19:00 på Hotel Sverre, Sandnes

Tilstede: Knut Edvard Larsen Leder

Thor Sørlie Nestleder

Jan Strebel Sekretær

Bjørn Otto Hansen Kasserer

Forfall: Øivind Thoresen Styremedlem

 

Valgkomiteen: Kjell Paulsen ber seg fritatt for sitt andre år i komiteen. Stig Larsen er villig til å sitte et år til, derved sikres kontinuitet. Beate Lindseth (Drammen og Omegn Geologiforening) og Harald Taagvold (Opdalitten) er villige til å være kandidater til komiteen.

Mineralidentifikasjon: Det er kommet en forespørsel fra Sandnes Steinklubb om det er mulig å få til en ordning med mineralidentifikasjon. Det er et problem at når prøver sendes til Geologisk museum går det veldig lang tid før man får svar, om man i det hele tatt får noe. Problemet er ikke ukjent for styret i NAGS fra før heller. Noe av bakgrunnen er at enkelte personer sender inn veldig mange prøver, og derved legger beslag på svært mye kapasitet. Vi skal gjøre en henvendelse til museet, og prøve å komme fram til en ordning. Den kan f.eks. gå ut på at hver forening får prioritet for et begrenset antall prøver, og at det som overstiger dette må stille bak i køen. Knut Edvard kontakter museet.

Opstad, 25.05.06

Jan Strebel