Referat

Felles styremøte for

NAGS og Magasinet STEIN as

 

Søndag 23.04.06 kl. 09:00 på Hotel Sverre, Sandnes

Tilstede fra NAGS: Knut Edvard Larsen Leder, Thor Sørlie Nestleder, Jan Strebel Sekretær, Bjørn Otto Hansen Kasserer.
Ikke innkalt: Peter Andresen Styremedlem.
Tilstede fra STEIN: Niels J. Abildgaard Styreleder, Bjørn Otto Hansen Styremedlem og regnskapsfører, Karin Wethe Styremedlem,
Harald Breivik Varamedlem til styret, Geir Henning Wiik Redaktør og daglig leder

Økonomi: Niels åpnet møtet og ba oss lese revisjonsberetningen. Over halvparten av aksjekapitalen er tapt. Det har vært en regnefeil i budsjettet for 2005. Underskuddet i år er kr 27 507. Av aksjekapitalen på kr 100 000 er 33 257 inntakt. Vi diskuterte ulike måter å øke aksjekapitalen på, i form av aksjetegning mm.

Det ble besluttet å kjøre regnskapsoversikter annenhver måned, det vil falle sammen med momsperiodene. Derved vil man ha bedre oversikt gjennom året, og kunne gjøre nødvendige grep på et tidlig tidspunkt. Flere abonnenter og flere annonser vil styrke økonomien.

Betaling for pakking. Det er kommet et forslag fra Bergen og Omegn Geologiforening, som pakker og sender ut bladene, om at BOG får bedre betalt for jobben. Saken overlates til daglig leder Geir Henning Wiik.

Omrokering i styret. På anmodning fra Bjørn Otto skifter han og Harald Breivik plass, slik at Harald går inn som styremedlem, og Bjørn Otto blir varamedlem. Bjørn Otto skal fortsatt føre regnskapet.

Ny person til valgkomiteen. Harald Folvik skal sitte et år til, mens Jans periode går ut nå. Han ønsker helst ikke gjenvalg. Saken overlates til generalforsamlingen og styret.

Kontrakt med redaktøren. Knut Edvard etterlyste kontrakt med redaktøren vedr. forpliktelser og godtgjørelser. Geir svar på dette var at det vil si at nåværende praksis nedfelles skriftlig.

 

 

Opstad, 25.05.06

Jan Strebel