Referat

 

Styremøte i NAGS

 

 

Lørdag 16.09.06 kl. 11:00 på familien Larsens hytte på Vesterøy, Sandefjord

 

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen Leder

Thor Sørlie                            Nestleder

                                               Jan Strebel                            Sekretær

                                               Bjørn Otto Hansen                Kasserer

                                               Peter Andresen                     Styremedlem

 

 

 

1.                  Hjemmesiden www.nags.net. Atle Michalsen har sagt seg villig til å overta som webmaster igjen. Det er styret svært glade for, det er en god avlastning for styret, og vi vet at jobben er i de beste hender. Knut Edvard vil fortsatt gjøre en del jobb i forbindelse med mineralsidene, og Trond Lindseth vil stå for stoffet om Eidsfosstreffet. Det har begynt å komme henvendelser om kjøp av bilder fra siden. Dette må vi håndtere riktig i forhold til opphavsrettigheter.

2.                  Skanner. Knut Edvard har slitt ut sin private skanner i tjeneste for NAGS. Vi vedtok å kjøpe en ny skanner som han kan disponere. Den vil kunne lage søkbare PDF-filer direkte.

3.                  Steintreffet på Eidsfoss – økonomi. Økonomien i treffet er blitt stadig bedre. Overskuddet i år ble over 29 000 kroner. Dette fordeles med 7 000 til hver av de samarbeidende foreningene i Vestfold og Drammen pluss NAGS. Vi gir Hasse en bonus på 2 000. All administrasjon av kafeen overlates til Hasse fra neste år.

4.                  Steintreffet på Eidsfoss 2007. Det meste av bordene er allerede forhåndsbestilt. Vi vurderer å kjøpe et partitelt på 3x9 m  eller 3x12 m til den åpne plassen ved siden av  scenen, foran bobilene. Erfaringene med tendensiøst oppslag i Tønsbergs blad tilsier at treffet bør ha en presseansvarlig.

5.                  Geologiens Dag. En del foreninger hadde arrangementer i år, men det hele kom sent i gang. Vi skal skrive et brev til GD, med spørsmål om avklaring rundt arrangementet for 2007 og 2008 (jordens år i FN).

6.                  STEIN – og aksjeselskapet. Erfaringene med å drive bladet som AS er dårlige, både administrativt og økonomisk. Det er stor slitasje på styreformann og -medlemmer i styret i AS’et. Vi vil be styret i AS’et innkalle til ekstraordinær generalforsamling i november med tanke på å avvikle AS’et innen utløpet av 2006. Knut Edvard og evt Niels tar et møte med Geir på forhånd.

7.                  NAGS’ forhold til NGF. Det virker som det profesjonelle geologmiljøet har liten kjennskap til amatørgeologene. Bedre kjennskap kan lede til større respekt for amatørene. Knut Edvard skal skrive en artikkel om NAGS til GEO.

8.                  NAGS-kortet. Peter overtar oppfølgingen av innhenting av fordeler knyttet til kortet. Jan oversender det materialet som foreligger og kortet.

9.                  Landsmøtet 2007. Telemark Geologiforening har meldt sin interesse for å være vertskap for landsmøtet. Datoen må være 21. april. Knut Edvard skriver et brev til foreningen og får samarbeidet formelt i gang.

Fortsettelse kl. 16:30:

10.              Arbeidssesjon. Etter en tur i friluft med påfølgende lunsj tok vi igjen fatt, denne gangen i to grupper som hadde hver sin arbeidsoppgave. Knut Edvard, Bjørn Otto og Peter skrev et brev som skal sendes geologiforeningene i anledning den ekstraordinære generalforsamlingen i Magasinet STEIN AS. Thor og Jan skrev et brev som skal sendes Norsk Geologisk Forening for å få i gang et samarbeid for Geologiens Dag i 2007 og videre framover. Brevene ble etterpå lest høyt og redigert i plenum.

11.              2008 – Jordas år i FN. Knut Edvard undersøker mer rundt dette.

 

Vesterøy, 16.09.06

 

Jan Strebel