Referat

 

Styremøte i NAGS

 

 

Onsdag 12.09.07 kl. 18:30 på Peppes restaurant, Horten havn

 

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen Leder

Peter Andresen                     Nestleder

                                               Jan Strebel                            Sekretær

Karin Vethe                           Kasserer

                                               Turid Bjørnsen                      Styremedlem

 

 

 

1.      Regnskapet. Dette er et overgangsregnskap for perioden fra 1. halvår 2007 hvor NAGS ved landsstyret har vært både utgiver og redaktør for STEIN, fram til avtale med redaktør blir opprettet og driften av bladet kommer inn i det vi håper skal bli normale tilstander.  Det innebærer også en del ”etterdønninger” etter avviklingen av aksje­selskapet Magasinet STEIN AS. Denne perioden byr på ekstra utfordringer for vår nye kasserer Karin, da måten vi skal håndtere ulike problemstillinger må løses underveis. Hun har i dette arbeidet støtte i Knut Edvard. Regnskapsteknisk påløper et tap på kr 51.000 som skyldes av NAGS’ aksjepost som resten av aksjekapitalen ble nedskrevet til null gjennom avviklingen. Ser man bort fra dette viser årets regnskap så langt et overskudd på ca. kr 10.000.

2.      Innkjøp av regnskapsprogram. Nå som Bjørn Otto er avtroppet som kasserer, må vi ha et eget regnskapsprogram. Det ble vedtatt å kjøpe AlphaReg til kr 3700,-.

3.      STEIN nr 1 og 2/2007. Geir har hatt permisjon første halvår, landsstyret har vært ansvarlig for utgivelsen av nr. 1 og 2/2007. Bjørn Holt har vært redaktør, stått for layout og sats, og kontakten med trykkeriet. Han har gjort en utmerket jobb. Jan leste korrektur på nr. 1, men fikk ikke se nr. 2 før det gikk i trykken. Vi vedtok å gi Bjørn en godtgjørelse for hans arbeid på kr 150 pr side slik som Geir tidligere har fått i A/S’et. Det blir 150,- * 36 * 2 = kr 10 800,-. 

4.      Annonseinntekter for STEIN nr 1 og 2/2007
Ingen er fakturert for annonser i nr 1 og 2. Det skyldes at Geir har solgt annonser på vanlig måte uten egentlig å være bedt om det, men det er greit. Provisjonen for å skaffe dem er normalt 20 %. Så kommer litt arbeid rundt avtaler, fakturering mm., samt det som er nedlagt i forberedelse av nr. 1. Hvis han inngår en avtale med NAGS om videre redigering av bladet, vil han også trenge en startkapital/ driftskapital. Vi innvilger at han beholder annonseinntektene forutsatt at avtalen kommer i orden, og at NAGS ikke skal betale noe for annonsen for Steintreffet på Eidsfoss i nr. 1. Løsabonnentene har heller ikke blitt fakturert. Dette er etter avtale med Geir som, dersom avtalen underskrives, vil ha ansvaret for administrasjonen av og inntekter av alle løsabonnentene.

5.      STEIN fra og med nr 3/2007. Kontrakten med leverandør for produksjon av STEIN ble gjennomgått og kommentert. Knut Edvard reviderer utkastet og oversender det til Geir for underskrift.   

6.      Bladkontakt. Knut Edvard minner foreningene på å utpeke en bladkontakt.

  1. Adresseetiketter for STEIN. Bergen og Omegn Geologiforening har et problem ved utsendelse av bladene ved at en del foreninger ikke sender inn etiketter til tiden. Det må for det første sendes min. 500 blader om gangen for å få portoen til en fornuftig pris. For det andre blir det merarbeid for BOG når bladene må gjøres klare og leveres i flere omganger. Knut Edvard har laget et oppsett med flere forslag til fremgangsmåter for å unngå dette problemet. Vi sender dette til foreningene for å høre deres mening.
  2. Kundefordringer. Vi gikk gjennom listen med gamle kundefordringer i magasinet STEIN A/S, og så litt på hvilke det er realistisk å forvente at kan innfries.
  3. NAGS-kortet. Det er pr. møtedatoen utstedt 159 kort fordelt på 11 foreninger. Vi skal jobbe videre med fordelene rundt kortet på neste styremøte.

 

Opstad, 02.10.07

 

Jan Strebel