Referat

 

Styremøte i NAGS

 

 

Onsdag 19.02.08 kl. 18:30 på Peppes restaurant, Horten havn

 

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen Leder

Peter Andresen                     Nestleder

                                               Jan Strebel                            Sekretær

Karin Vethe                           Kasserer

Forfall:                                   Turid Bjørnsen                      Styremedlem

 

 

 

1.      Medlemsbladet STEIN. Kontrakten med Hadeland Bergverk Media ved Geir Henning Wiik angående tjenesten med produksjon av bladet STEIN er løpt ut med produksjonen av nr. 4/2007. Geir har meldt at han ikke ønsker å inngå en ny kontrakt, men at han kan lage ferdig nr 1/2008. Dette tar landsstyret til etterretning, og setter i gang prosessen med å finne ny redaktør.

2.      Adresse på konvolutter. Det er ikke nok konvolutter hos Bergen og Omegn Geologiforening til å få sendt ut nr. 1/2008, så nye må trykkes opp. Det ble bestemt at Peter Andresen skal stå som returadressat.

3.      Forberedelser til Landsmøtet 2008. Dette blir som kjent i Ålesund, og planleggingen er i full gang både hos landsstyret og hos Ålesund og Omegn Geologiforening. Vi gikk gjennom innkallingsbrev og møteprogram med opplysninger og påmeldingsskjema. Knut Edvard sjekker de siste detaljer med hotellet. Knut Edvard hadde laget et opplegg for diskusjon rundt medlemsbladet STEIN. Dette skal sendes ut til foreningene for diskusjon der før landsmøtet, og så tas opp på landsmøtet. Det vil også bli en diskusjon om hvorvidt NAGS som utgiver av bladet skal dekke medlemskap i Fagpressen.

4.      Regnskap for 2007, budsjett for 2008. Karin hadde kjørt ut oversikter over regnskapet. Situasjonen vi har hatt med både avviklingen av AS’et med overtagelse av boets økonomi og utgivelse av STEIN nr. 1 og 2/2007 i egen regi har skapt store regnskapsmessige utfordringer. Det vil kreve noe mer arbeid å få regnskapet satt opp slik at også de som ikke kjenner alle detaljene i dette kan forstå det, og godkjenne det. Knut Edvard bistår Karin med dette fram til landsmøtet.  

 

Oslofjorden, 19.02.08

 

Jan Strebel