Referat
Styremøte i NAGS
 
Mandag 18.02.02 kl 17:00 på Pizzarelli, Moss
Tilstede:                              Knut Edvard Larsen           Leder
                                             Thor Sørlie                          Nestleder
                                             Bjørn Otto Hansen             Kasserer
                                 Jan Strebel                          Sekretær
Forfall:                                 Ørnulf L. Nordli                  Styremedlem
 
 
Knut Edvard åpnet møtet.
1.                  Steintreff Eidsfoss. Planleggingen av Steintreffet går sin gang. Leien for Verket er avtalt til kr 2000,-. Avtalen om motellet er i orden. Vi venter på kr 3500,- som var lovet i støtte fra kommunen. Thor tar en telefon for å forsøke å innfordre pengene. Det er kommet inn en påmelding fra et afghansk firma med adresse i Stuttgart. Thor gir et svar, med sikte på å avklare om vi kan regne dem som seriøse.
2.                  Forening nedlagt. Øvre Romerike Geologiforening er nedlagt etter at et medlem stilte mistillitsforslag mot formannen, Nils Hartung. NAGS kan bidra med hjelp til å starte en ny forening, men bør nok vente en stund. Knut Edvard skriver til Nils for å få medlems­listen, slik at STEIN kan gi de tidligere medlemmene tilbud på personlig abonnement på bladet.
3.                  Landsmøtet. Det har kommet en del påmeldinger, men det går litt tregt. Knut Edvard inviterer Harald Kristiansen som observatør. Vi gikk gjennom dagsorden. Knut Edvard hadde laget en kladd til årsberetning, som ble gjennomgått. Alle endringsforslagene må kjøres stramt, hvis ikke sprekker tidsskjemaet. Regnskapet viser et underskudd. Thor har snakket med Elisabeth Skoglund i Fredrikstad om strøgaver til delegatene. Vi kjøper 40 stk overlevelsesduker i aluminiumsbelagt plastfolie. De som ikke går med nå har vi til gevinster siden. Knut Edvard prøver å skaffe stuffer til delegatene, samt ringer Nordrum og undersøker mulighetene for å komme inn på Bergverksmuseet søndag.
4.                  Adresselister. Vi må finne ut hvilke av de foreningene vi ikke har jevnlig kontakt med som fortsatt eksisterer. Knut Edvard skal holde adresselisten oppdatert og distribuere ny liste pr. E-post til de andre i landsstyret når det er forandringer.
5.                  Logokonkurransen. Det er hittil bare kommet inn ett nytt forslag. Det foreligger tre fra forrige konkurranse, som ikke ble avsluttet.
 
Opstad, 26.03.02
 
Jan Strebel