Referat

Styremøte i NAGS

Lørdag 09.03.02 kl. 09:00 på Bergmannen Vandrerhjem, Kongsberg  

Tilstede:
Knut Edvard Larsen   
Thor Sørlie  
Bjørn Otto Hansen
Jan Strebel
Ørnulf L. Nordli
Leder  
Nestleder  
Kasserer
Sekretær
Styremedlem  

Knut Edvard åpnet møtet.

1.                  Landsmøtet. Hele programmet ble gjennomgått og praktiske detaljer sjekket, slik at alt var under kontroll. Møtebord ble stilt opp, og papirer og gaver ble lagt ut på plassene til delegatene.

2.                  Steintreff Eidsfoss. Jan viste fram den nye plakaten, som ble godkjent. Vi skal prøve å justere fargen (litt lysere) før vi lager større opplag.

3.                  Muntlig og skriftlig kommunikasjon – og arkivering. En stadig større del av kommunikasjonen innen landsstyret foregår pr. E-post. Dette er et ypperlig instrument, men byr på nye utfordringer for sekretæren når det gjelder arkivering. Mediet ligger i grenselandet mellom det skriftlige og det muntlige. Vi må tenke litt mer gjennom hvordan vi bruker det. Vi var enige om å ha som regel for E-post at ting som er å betrakte som muntlige, og uaktuelle å arkivere for ettertiden kan skrives rett i meldingen, mens alt som er aktuelt for arkivering sendes med som vedlegg i form av ryddig oppsatte dokumenter i Word o.l. (det som faller i denne kategorien bør for øvrig alltid være datert og bære signatur eller minimum initialer – sekr. anm.)

4.                  Referater på Internett. Referater fra landsstyrets møter har vært lagt ut på Internett, men de har til dels blitt vel gamle innen de har kommet så langt. Forklaringen er at vi har hatt som praksis at referat fra et styremøte godkjennes på det neste før det legges ut. Det er ønskelig med mindre tidkrevende rutine på dette feltet, for at ikke referatene skal være uaktuelle når de legges ut. Heretter skal referatene distribueres pr. E-post, med en frist til uttalelse på 2 uker. Har ingen kommet med kommentarer innen fristen, kan referatet legges ut. Eventuelle innvendinger forsøker vi å avklare pr. telefon eller E-post.

 

Opstad, 26.03.02

 

Jan Strebel