Referat

Styremøte i NAGS

Søndag 22.09.02 kl. 09:30 på Sparebank Østs hytte på Løkholmen ved Strømstad
Tilstede:                                  Knut Edvard Larsen                          Leder
                                               Thor Sørlie                                       Nestleder
                                               Bjørn Otto Hansen                           Kasserer
                                               Jan Strebel                                       Sekretær
                                               Atle Michalsen                                 Styremedlem og webmaster

 

1.      STEIN. På møtene fredag kveld og lørdag ble mye tid brukt på STEIN. Det er viktig at referatet fra dette kommer så fort vi klarer, slik at de som skal informeres blir informert og det kan ble fortgang i sakene.

2.      Fordelskort. Vi snakket litt om hvilke/hva slags virksomheter vi bør henvende oss til for å oppnå rabatter. I dette skal vi også rådføre oss med foreningene, bl.a. for å få tips om grunneiere vi kan kontakte. Knut Edvard skal sende ut et brev til foreningene. Thor og Jan har satt opp en liste som ble brukt til markedsføring av Eidsfoss-treffet overfor museer og forhandlere. Den kan Knut Edvard få. Jan skal systematisere det som tidligere er referert om saken. Geologiforeningene har tidligere fått 30 % rabatt når de handler hos NGU. Det må sjekkes at vi fortsatt kan regne med dette. Vi bør også tenke nordisk samarbeid i dette, at DAGU-medlemmer kan nyte godt av fordeler vi forhandler fram, og vi av deres.

3.      Digitalt kamera. Thor og Atle vurderer den modellen Thor har kjøpt seg, og går evt. til anskaffelse.

4.      PC til webmaster. Atle har ikke lenger tilgang til PC som er egnet i jobben som ansvarlig for Internettsidene våre. Til en slik oppgave er det naturlig at NAGS sørger for brukbart utstyr, slik at dette ikke skal belaste en  arbeids­villig medarbeiders privatøkonomi. Atle undersøker hva man kan få for kr 10.000,-, og går evt. til innkjøp.

5.      Logokonkurransen. Det er pr. dags dato kommet inn fem nye forslag siden landsmøtet. Vi har nå nok forslag til at en vinner kan kåres på landsmøtet 2003. Det skal da også bestemmes om den nåværende logoen skal byttes ut med vinnerforslaget.

6.      Eidsfoss. Thor har laget en løpeseddel som ble delt ut på Mossemessa 21.09. Steintreffet har 5-årsjubileum neste år. Vi bør ha et nytt Eidsfoss-nummer av STEIN som nr. 1/2003. Vi diskuterte forskjellige artikler som kan være aktuelle. Knut Edvard og Thor jobber videre med ideer og snakker med mulige forfattere. Bjørn Otto snakker med Ørnulf.

Vi må ha nye bukker til bordene. Knut Edvard snakker med noen i VGF og organiserer en dugnad. Vi diskuterte om det bør være messe på søndag eller ikke, og landet på at det blir messe ute fra kl. 11:00 til kl. 15:00. Bordbetaling/messepass må revurderes. Inne, og ute under tak: Kr. 100,- pr. meter. Ellers ute: Første meter gratis. Deretter kr. 75,- pr. meter. Jan reviderer tegningen av bordplasseringen i hallen, på scenen og plattingen. Vi skal kjøpe tre paviljonger/partytelt. Thor sjekker med Fred om bord.

Vi kutter ut bongene (beholder bongene for festmiddag?). Thor snakker med Hasse.

Vi takker Hoff kommune for godt samarbeid.

Jan lager ny plakat. Bilder byttes ut (må skaffes til veie!). Takk til kommunen på plakaten (?). Vi må ha bedre rutiner for distribusjon av plakater.

Knut Edvard ordner med leieavtalen. Vi må lage bedre restriksjoner på bilkjøring og parkering på messeområdet.

Vi skal ha en guidet tur til Kjennerud. Knut Edvard spør Harald Kristiansen.

NAGS er 30 år neste år. Steintreffet er et av de stedene det skal markeres.

 

Opstad, 03.11.2002

Jan Strebel