HVA ER NYTT PÅ INTERNETTSIDENE VÅRE?
NAGS - NORSKE AMATØRGEOLOGERS SAMMENSLUTNING - www.nags.net
 
 
 
 
 
 
 Sidene oppdateres jevnlig etter som stoff kommer inn fra foreningene o.a.
 
Siste:
2019
 
24.01
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 1-1986+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 1-1987+ indeksert disse
22.01
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 3-1984+ indeksert disse
21.01
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 4-2002+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 1-2002+ indeksert disse

20.01
Oppdatert sidene til Sørlandet Geologiforening
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 3-1983+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 3-2002+ indeksert disse
19.01
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 3-1982+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 1-4-1988+ indeksert disse
 
14.1. Lagt ut artiklene fra Mineralsymposium 2010
11.1 Oppdatert Mineralsymposiumsidene. Lagt ut dato for Norsk Mineralsymposium 2019
 
8.1
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 3-1986+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 1-1985+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 2-1985+ indeksert disse
7.1
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 4-1984+ indeksert disse
6.1
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 3-1985+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 1-1997 (temanummer fylkessteiner) + indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 4-1996+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 1-1995+ indeksert disse
5.1.
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 2-1983+ indeksert disse
4.1
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 2-1989+ indeksert disse
3.1
Lagt ut ny dato og sted for Landsmøtet
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 4-1982+ indeksert disse

2.1.
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 4-1998+ indeksert disse
Lagt ut oppdaterte vedtekter NAGS (fra Landsmøtet i 2018)
Lagt ut NAGS årsberetning 2016 og NAGS Årsberetning 2017 . Les her
Dato for NAGS landsmøte er ikke klar ennå. Derfor er  den foreløpige dato tatt bort fra kalenderen. Ny dato kommer senere

1.1.
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 3-1996+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 1-1981+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 4-2003+ indeksert disse
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 4-2000+ indeksert disse
 
2018
31.12
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 2-2001+ indeksert disse

28.12.
Oppdatert oversikten over messer. Lagt inn dato for landsmøtet  NAGS 2019 ( 9 april)
Tatt bort navn på valgt kasser i styret (Per Skrefsrud som dessverre har gått bort), og erstattet med foreløpig kasserer. 
Lagt inn pdf av artikler fra STEIN 4-2001+ indeksert disse
Lagt in pdf av artikler fra STEIN 3- 2001+ indeksert disse