HVA ER NYTT PÅ INTERNETTSIDENE VÅRE?
NAGS - NORSKE AMATØRGEOLOGERS SAMMENSLUTNING - www.nags.net
 
 
 
 
 
 
 Sidene oppdateres jevnlig etter som stoff kommer inn fra foreningene o.a.
 
Siste:
12.01. 2018 oppdatert  listen over messer 2018
03.01.2018 Lagt ut nye sider for Sørlandet geologiforening
29.12.2017. Oppdatert klubbliste siden
16. 12. 2017. Innholdsfortegnelse over STEIN nr 4-2017 lagt ut.
06.12.2017: Lagt ut melding fra Styret NAGS-nytt nr 3

                     Oppdatert adresse til Ålesund Geologiforening på klubbsiden (adresselisten til foreningene)