NORSKE AMATØRGEOLOGERS SAMMENSLUTNING (NAGS)

 
 

 

 


Velkommen til siden for alle som er interessert i stein og geologi !
Her vil du  bl.a. finne stoff omkring stein som hobby, et leksikon over samtlige norske mineraler (under utarbeidelse), oversikter over geologiske klubber rundt i landet samt mye annet stoff om norsk geologi. NAGS utgir også et eget blad STEIN - Norges eldste geologifaglige populærtidskrift. Et indeks over samtlige artikler i dette bladet fra 1973 og frem til i dag er også lagt ut på våre sider.

 

 


Mineralsymposium
 

 
Norske Mineraler
Bladet STEIN
Steintreffet
Stein som hobby

Geologiforeninger  


Althausitt - krystall fra Snarum, Buskerud
Et av mineralene som er førstegangsbeskrevet fra Norge

 


Bladet STEIN med indeks

 
Hva gjør NAGS ?
Arrangementer
Mineralsymposium
Lenker
Samarbeidspartnere
  Nytt på sidene


Fortegnelse over norske mineraler

 
 
LANDSMØTET 2015

Det kommende landsmøte
i NAGS blir i Drammen,
helga 18. og 19 april
 
  Program
Norsk Mineralsymposium 2015
klikk her:


 

                                                                     KONTAKT WEB ANSVARLIG

 

 NAGS © 2014