ÅRGANG 1977

                Home                   Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.

NR 1


1-77.JPG (337087 byte)
Eldjarn, Knut Mineralhandel s 3-5
Völke, Ernst Om utlendinger og mineralvern s 6
Nashaug, Ole Meteoritter på Hedmark ? pdf s 7-8
Sverdrup, Thor Hvem eller hva er eldst ? [om gips] s 8-10
Larsen, Alf Olav Mineraler originalbeskrevet fra Norge s 11-12
Hardang, Geir Om verneverdier i Østfold s 13-14
Eldjarn, Knut Tveititt- nytt mineral fra Norge pdf s 14
Pedersen, Dagfinn M Apropos meteoritter  pdf s 15-18
Solgård, Jan Stein i dagliglivet II s 19-20
Foredrag/ekskursjon -Ringerike s 21-22
Larsen, Alf Olav Cosalitt pdf s 23 

 

NR 2


2-77.JPG (343121 byte)
Eldjarn, Knut Intervju med Bjørn Strømnes s 3-10
Pedersen, Dagfinn M NAGS-møte 30 april 1977 s 10
Pedersen, Dagfinn M NAGS-nytt. En oversikt s 11-12
Justås, Johan Tromling av stein pdf s 12-14
Helgesen, Aslaug En amatørs opplevelse s 14
Dalane, Johnny Idar-Oberstein s 15-16
Solgård, Jan Lokalutstilling av fossiler på Ringerike s 17
Eldjarn, Knut Ktenasitt pdf s 18
Bakken, Liv Resume etter Telemarksturen s 19
Solgård, Jan Stein i dagliglivet III s 19-22

 

NR 3


3-77.JPG (353665 byte)
Eeg-Henriksen, Vibeke J. A. Dons: Geologisk fører for Oslotrakten s 3-4
Larsen, Alf Olav Radiogram s 5
Larsen, Alf Olav UV-lampe til 200 kroner s 6-7
Larsen, Alf Olav Litt om "black" light s 8
Andresen, Arild Hardangerviddas berggrunn s 9-13
Eldjarn, Knut Osarizawaitt - fra Lykkens prøve, Grua pdf s 14-15
Eeg-Henriksen, Vibeke Knut Bjørlykke: Sedimentologi, stratigrafi og oljegeologi (bokanmeldelse) s 15
Eldjarn, Knut Kvartsforekomster på Hardangervidda pdf s 16-20
Larsen, Alf Olav Uvitt, finnes den i Norge ? pdf s 20

 

NR 4


4-77.JPG (384703 byte)
Pedersen, Dagfinn M Nytt fra foreningene s 4-6
Messel, Knut Geofysikk II s 7-12
Wilhelmsen, Yngvar Hva menes med geologi ? pdf s 13- 16
Eldjarn, Knut Nytt fra NAGS s 17-18
Dons, J De utgamle, tvilsomme fossilene i Telemark pdf s 19-20
Mathisen, Bjørg Bergarter ved Eidbugården pdf s 21-22
Eeg-Henriksen, Vibeke Marit Ryssedal: Forfatter-emne og stedsregister for NGU publikasjoner (bokanmeldelse) s 23
Larsen, Alf Olav Tveitsto flusspatgruve pdf s 24-25
Pedersen, Dagfinn M Stein og mineralmesse i Kopparberg, Sverige s 26-27
Eldjarn, Knut Hardangervidda 1977 s 26-28
Larsen, Alf Olav Sort leire som druseromsfylling pdf s 31
Solgård, Jan 47 cm lang armenoceras funnet i steingjerding  pdf s 33

 

NAGS/KEL © 2001-2009