ÅRGANG 2012

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD   TEMA:    Svalbards geologi, gruvedrift og mineraler


Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf

      
Redaksjonens hjørne  pdf  s 3
Kjærnet, Torfinn Svalbard pdf s 4
Kjærnet, Torfinn & Dallmann, Winfried Svalbards geologi i et nøtteskall pdf s 5-7
Svalbards Berggrunn 1: 2 000 000 pdf s 8-9
Kjærnet, Torfinn & Elvevold, Synnøve Geologiske ressurser pdf s 10-13
Svalbards Georessurser, kart pdf s 14-15
Kjærnet, Torfinn Bergverksdriften frem til i dag pdf s 17-29
Kjærnet, Torfinn Minerallokaliteter på Svalbard pdf s 30- 38
Sørlie, Thor 26 år med svart arbeid  [Intervju med  Svein Johnny Albrigtsen]pdf s 42-43
Larsen, Knut Edvard Steinportrettet- KULL pdf s 44

NR 2 INNHOLD   

       Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf

  Larsen, Knut Edvard Redaksjonens hjørne  pdf  s 3
Selbekk, Rune S. Thortveititt og litt om scandium pdf s  4-7
Foss, Alexander &
Bilet, Morten
Bare sånn helt tilfeldigvis.... så hadde vi nevene fulle av Oslo-ametyst   [Ametyst, Midtstubakken] pdf s 8-10
Sørlie, Thor STEINs Ærespris delt ut for første gang! Astrid Haugen]  pdf s 11
Nordrum, Fred Steinar Noen funn av mineraler i Norge 2011-2012  pdf s 12-21
Garmo, T. Torgeir Geosof- Herman Leopoldus Løvenskiold pdf s  22
Sørlie, Thor Kopparberg Stenmarknad i ny drakt  pdf s 23
Haugen, Astrid Ellingsenitt, et nytt mineral fra Aris, Namibia pdf s 24-25
Stenløkk, Jan Reisebrev fra Marokko pdf s 26
Folvik, Harald Sett i elektronmikroskop [ Tsepinite-Na, Aris, Namibia] pdf s 27
Flansmose, Peder Danekræ et dansk fenomen pdf s 28-29
Trømborg, Dagfinn Døpefonter hogd i norsk marmor pdf s 30-34
Høyberget, Magne Totenprinsessa er ikke lenger en prinsesse pdf s 35
Borg, Lennart Trip Report Namibia 2009 pdf s 36-40
Sørlie, Thor "Samlet" pdf s 42-43

NR 3 INNHOLD 

Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf

       
Redaksjonens hjørne Pdf s. 3
Larsen, Knut Edvard Sveinbergeitt- et nytt mineral Pdf s 4-5
Larsen, Jon På sporet etter mikrometeoritter Pdf s 6- 9
Kristiansen Roy Aspedamitt, et thorium-heteropolyniobat, fra Herrebøkasa ved Aspedammen Pdf s 10-11
Dahlen, Håvard Mitt første funn: kvarts og anatas fra Sjoa Pdf s 12-13
Hollund, Egil Mineralfoto Pdf s 14-16
Sørlie, Thor NAGS og STEINs tur til Eifel Pdf s 17-21
Haugen, Astrid og Stenløkk, Jan Mineralmessen i Sainte Marie-aux-Mines Pdf s 22-25
Larsen, Knut Edvard Rognstranda, Bamble- en besøkslokalitet i Gea Norvegica Geopark Pdf s 26-27
Stenløkk, Jan Pseudofossiler- morsomt å samle på  Pdf s 28-30
Folvik, Harald O. Sølv fra Skjerpemyr Pdf s 31
Hoel, Christer Et eldre bergverk ved Kongsberg Pdf s 32-36

NR 4 INNHOLD 

         
Redaksjonens hjørne pdf s 3
Nakrem, Hans Arne & Hurum, Jørn H. Svalbards fossiler pdf s 4-6
Nakrem, Hans Arne De eldste fossilene som er funnet på Svalbard pdf s 7-9
Nakrem, Hans Arne & Hurum, Jørn H. Svalbard-fossiler fra kambrium, ordovicium og silur pdf s 10-15
Hurum, Jørn, H. Devon- fiskenes tidsalder pdf s 16-19
Nakrem, Hans Arne Devon og karbon på Svalbard- planter inntar landjorda pdf s 20-23
Nakrem, Hans Arne Marinefossiler fra karbon og perm, Svalbard pdf s 24-29
Stenløkk, Jan &
Nakrem, Hans Arne
En fiskeøgle fra Trias på Svalbard pdf s 30-33
 Roberts, Aubrey Jane Fra land til vann- fiskeøglenes evolusjon pdf s 34-36 + 71
Hammer, Øyvind Blekksprutfossiler på Svalbard pdf s 37-39
Rousseau, Julie &
Høyberget, Magne
En nyoppdaget arktisk fauna av jurassiske pigghuder pdf s 40-43
Hammer, Øyvind Dorsoplaniteslaget-en juvel i jura pdf s 44-46
Hurum, Jørn H.,
Nakrem, Hans Arne & Knutsen, Espen M.
Verdens største forekomst av øgler som levde i havet pdf s 48-57
Hurum, Jørn H.,
Nakrem, Hans Arne & Midtkandal, Ivar
Planter og dinofotspor pdf s 58-62
Milàn, Jesper,
Lüthje, Charlotta &
Hurum, Jørn, H.
På sporet av verdens første største pattedyr pdf s 64-70
Stenløkk, Jan Svalbards tertiære plantefossiler pdf s 72-77
Sørlie, Thor Bokanmeldelse: Monsterøglene på Svalbard  s 78

  NAGS/KEL © 2012