ÅRGANG 2016

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

      
 
Sørlie, Thor Redaksjonens hjørne s. 4
Brynhildsen, Arne Fossiler fra tidlig kambrium på Ustaoset i Hol kommune, Hallingdal s 5-11
Taagvold, Harald. Lesjaverk: Funnsted for de tre polymorfe mineralene kyanitt, andalusitt og sillimanitt s 12-14
Høyberget, Magne, Högström, Anette og Ebbestad, Janove R. Fantastiske fossilfunn fra Digermulhalvøya, Finnmark s 15-19
Kvamsdal, Lars Olav Byruditt, (Be,)(V3+,Ti)3O6, et nytt mineral for verden s 20-23
Kristiansen, Roy Hvorfor finner vi ikke berylliumfosfater i Norge? s 24-26
Selbekk, Rune S. Det største vulkanutbruddet på Island siden 1783 s 27-29
Bergstrøm, Arnulv

«Geologiens dag» i 5 utgaver på Fosen

s 30-32
Stenløkk, Jan

Tidsskriftetet VARV kan gratis lastes ned

s 33
Sørlie, Thor Bokanmeldelse ! [Fossiler og mineraler- høydepunkter fra samlingene ved Naturhistorisk museum] s 34
Eldjarn, Knut Herman Otto Fylling 1943-2015 s 35
Storm Nielsen, J. Kyanitt fra Flora i Selbu s 36
 

NR 2 INNHOLD

       
Red. Redaksjonens hjørne s. 3
Larsen, Knut Edvard Noen funn av mineraler i Norge 2015-2016 s. 4-15
Høyberget, Magne &
Andreassen, Helge
Kortvarige blotninger, store gleder: Funn av trilobitter, Harakollen s. 16-17
Roberts, Jane Aubrey Fiskeøgla Gamla på utstilling s 18-19
Lindseth, Trond & Beate Høstferie med mye geologi s 20-24
Ljøstad, O.T. Lazulitt fra Heradsbygda, Elverum s  25
Bjaaland, Helge G. Noen tilbakeblikk på en fin hobby: smykkestensliping s 26-27
Stenløkk, Jan Friedrich Mohs og hans hardhetsskala for mineraler s 28-32
Ljøstad, O.T. Allanitt-(Y) fra Stetind s 34
Sørlie, Thor Kristian fra Halden og gullrushet i Klondike s 35-37

NR 3 INNHOLD  Temanummer: Hardangervidda Vest

 

       
   
Redaksjonens hjørne 3
Nordrum, Fred Steinar Anatas og tilnyttede mineraler fra vestlige Hardangervidda 4-48
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

NR 4 INNHOLD

       
Sørlie, Thor Redaksjonens hjørne s 4
Larsen, Knut Edvard Norske typelokaliteter 3: Espedalen nikkelgruver, Vestre Gausdal, Oppland s 5-8
Edvardsen, Ståle Peridot s 9
Kvamsdal, Lars Olav Enargitt Cu3AsS4, første funn av store krystaller i Norge s 10-11
Hoel, Tom Geoloco i Namibia s 12-16
Høyberget, Magnus Karst i kalksteinsfjell s 17
Stenløkk, Jan En fossil skog fra devontiden på Svalbard s 18-19
Haugen, Astrid Bokanmeldelse: Mineral Reich Eifel s 20-21
Sørlie, Thor Bokanmeldelse: Bergverk i Norge s 22-23
Werner, Ronald I Abraham Gottlob Werners fotspor s 24-30
Trømborg, Dagfinn Kirkegårdsmurer s 31-35
Karlsen, Stian Landsvik Mineralfunn på Eide, Sotra s 36-37
   

 
     

  NAGS/KEL © 2016