Gudbrandsdal Amatørgeologiske Forening

Oppdatert: 23.05. 2018


 

Stavanger Geologiforening er et samlings-
sted for de som er interessert i stein som
hobby.

Vi har ca. 50 medlemmer med forskjellig
bakgrunn og i alle aldre, men som har det felles
at de er interessert i stein - geologi - fossiler - samling -sliping osv.

I tillegg til å være et hyggelig sted hvor likesinnede
kan møtes, har foreningen et fullt utstyrt sage-/slipeverksted, mikroskop og en omfattende
utstilling av bergarter, fossiler samt norske og utenlandske steiner.

 


Foreningen holder til i studiesalen på Dyrsnes naturlåve, Gustav Vigelandsvei 86 på Stokka. 

Har møter hver tirsdag fra kl. 1900 til 2100 med steinprat og ulike aktiviteter.

Vi reiser på steinturer, har åpent hus noen søndager med mange aktiviteter for hele familien og holder slipekurs en gang hver vår og høst.

 


Contact Information/Kontakter

Stavanger Geologiforening
Gustav Vigelands vei 86
4023 Stavanger

Styret for 2018 består av:

Leder: Synnøve Aslesen,  , tlf 907 46 885.

Sekretær: Silje Elise Sømme

Kasserer: Jan Stenløkk

Styremedlem: Anne Kristin Sømme

Varamedlem: Halstein Bjørsvik

For ytterligere informasjon: gå inn på www.steinbutikken.no
Der vil du finne opplysninger, kart,  m.v.

  Last ned artikkel om innvielsen av Steinens Hus i 2004 (artikkel i STEIN nr 4, 2004): PDF
  Last ned artikkel om foreningens 30 års jubileum i 2008 (artikkel i STEIN nr 3, 2008): PDF
  Last ned artikkel om foreningens 40 års jubileum i 2017 (artikkel i STEIN nr 1, 2018): PDF