Home
ÅRGANG 1994

Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.


NR 1

1-94.JPG (278045 byte)
Werner, Ronald Ta vare på mineralene s 5-6
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: OL med "grønn profil" s 7
Wiik, Geir Henning Kronikk: turer i et førolympisk landskap s 8-13
Nielsen, Rolf Bjørn Gjøvik og omland geologiforening s 15-16
Hedegaard, Claus Hvorfor tage til messe ?- en beretning fra München 1993 s 19-27
Strebel, Jan Har du vært på vidvanke i det siste ? s 29-30
Berg, Hans-Jørgen Gjøvikområdets bergarter s 33-50
Bergtatt av fjellet [Setesdal Mineral Park] s 53-54
Wiik, Geir Henning På Mjøsstranda  s 61-62
Wiik, Geir Henning Uoffisiell Vinter OL-stein.Ametyst s 65
Wiik, Geir Henning Stein i kunsthåndverk og praktisk bruk s 67-68
Olympisk miljøsatsning  s 69
Geologiutstilling i Gjøvik fjellhall s 74

 


NR 2

2-94.JPG (187345 byte)
Wiik, Geir Henning Gunnar Raade- mineralog en verneverdig geologvariant s 81-85
Mandarino, Joseph A. In appreciation of curator Gunnar Raade on occasion of his 50th birthday s 86
Holt, Bjørn NAGS årsmøte 1994 s 87
Kristiansen, Roy To nye mineraler for Norge- manganokolumbitt og hingganitt-(Yb) s 88-93
Andersen, Frode og Berge, Svein Arne Himberg pukkverk, Ramnes, Vestfold  pdf s 96-102
Wiik, G.H & Ogn Steinprøver til MGM s 103
Gunnar Raades publikasjonsliste s 104-106
Patel, Runa Etter Tucson s 107-108
Langhof, Jörgen W. C.Brögger och Stockholms högskolas mineralsamling s 109-116
Åsheim, Arne Hamberg(itt) s 117-119
Mandarino, Joseph A. The lichen-mineral connection s 120-124
Kristiansen, Roy En mineralhistorisk godbit ! s 129-131
Kristiansen, Roy En oppfordring s 132-133
Haug, Jan og Kvamsdal, Lars Olav Geologisk Museums venner s 133-135
Larsen, Alf Olav Drusemineraler fra Solumsåsen pukkverk, Holmestrand s 136-141
Ljøstad,O.T. Kamphaugitt-(Y), det nyeste mineralet fra Norge s 143-144
Steen,Tore Sveriges amatörgeologers riksförbund s 145-146
Werner, Ronald Det tar av på Gardermoen s 146
Werner, Ronald Hans-Jørgen Berg sine funnstedsbeskrivelser (bokanmeldelse) s 147
Werner, Ronald Database (mineralforekomster i Norge) s 147
Eldjarn, Knut Uvitt-dravitt fra Borgenåsen, Asker s 148-151
Buentke, Holger 4.e Europamöte för Mineral-och Fossilsamlare s 152

 


NR 3

3-94.JPG (151234 byte)
Wiik, Geir Henning I Telemarks bratter, eller Lov og uorden i plantedekket og i "steinrøysa" s 158-159
Patel, Runa Opal-letande i Långban s 160
Høyberget, Magne Steinmesse i Skagen 23-24 juli s 160
Patel, Runa Stockholm och Mo i Rana s 161
Nordrum, Fred Steinar Mineralfunn på Kongsberg etter 1970 s 162-171
Jus for mineraljegerar s 172
Steintyve på vidda dømt s 174-177
Diverse Det skal ikke være enkelt s 179-188
Nytt ra NAGS s 189-191
Eldjarn, Knut Tangenbruddet stengt for samlere s 191
Steen, Tore Sveriges amatörgeologers riksförbund s 192
Witsø, Tor Sjelden dolomitt fra Overtjern s 193-195
Verneplan for Oslofjorden/Telemark-kysten s 193
Toutain, Xavier Ny skjæring gjennom Olenid skifer, etasje 2 s 194
Lindén, Rolf Typlokal Sverige del 1 s 195-196
Høyberget, Magne Norges eldste makrofossiler ? s 197-198
Høyberget, Magne Orden Lichida spektakulære trilobitter s 199-201
Segalstad, Tom V.  Stein fra Norges første meteoritt-krater s 203
Berg, Hans-Jørgen Bjønndalen bruk s 205-216
Buentke, Holger-Detlev Lugnås Minnesfjäll, ett fönster mot tidigt liv s 217-220
Hedegaard, Claus Tucson messen '94 s 221-227
 

NR 4

4-94.JPG (255981 byte)
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Gjør Norge flat! s 235-237
ReX Mineraloppsynsmann s 238
Wiik, Geir Henning Trivelig møte s 241
Wiik, Geir Henning Ryktebørsen [om mineralfunn] s 241-242
Driveklepp, Aashild Hobby s 243
Strebel, Jan På tokt i Langesundsfjorden s 245-246
Rønning, Tor-Arne Amatørgeologer på Polentur s 247
Strebel, Jan Bruk vernebriller- for synets skyld s 248
Torstenson, Ove og Otter, Bertil Ove Persson mineralsamlare ett porträtt s 249-253
Torkelsen, Arne Haugaland Geologiforening s 253
Wiik, Geir Henning (?-§§-?) Det skal ikke være enkelt (II) s 255
Passmann, Henrik Hvordan blir man steinrik i Sør-Afrika s 256-258
Nytt fra organisationerna s 258-261
Eldjarn, Knut Mineral-dager i München s 263-265 
Funke, Bjørn Palvenn Ny forening s 267
Hansson, Arnar Debatt. Ryktebörsen STEIN 4/93 s 268
Kart [ Kvartærgeologiske kart :1:50 000: Tjøtta, Tjøme, Kautekeino, Halden, Åfjord (bokanmeldelser) s 269
Hochleitner, Rupert: Edelsteiner og smykkesteiner s 269
Tidsskrifter: Lapis/MineralienWelt/ Minèraux & Fossiles/Rivista mineralogica Italiana (bokanmeldelser) s 269-270
Tidsskrifter: Der Stoansuacher/ World of Stones (bokanmeldelse) s 271
Eldjarn, Knut Kastning,J & Schlüter: Die Mineralien von Hagendorfund ihre Bestimmung (bokanmeldelser) s 271
Extra Lapis.  (bokanmeldelse s 271
Ellingsen, Hans Vidar Nytt " Lapis Mineralienverzeichnis"  (bokanmeldelse) s 272
Persson, Göran Mineralsensation-Kornerupin-i Sverige s 273
Mossemesse-NAGSmesse s 274
Kongsberg messe s 275
Hedegaard, Claus (uten tittel) (Om mineraldagene i München 1994] s 276-281