ÅRGANG 2008

Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

      
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Sement. - Stein- og mineralsamlere s 3-4
Larsen, Knut Edvard Geoglede og formidling  pdf s 5
Hedegaard, Claus Tucson 2008- Imponert og forvirret s 6-14
Wiik, Geir Henning Bøker (for barn og oss barnlige "voksne")  [Bokanmeldelse] s 15
Folvik, Harald O Nytt om mineraler. Tre nye mineraler fra Skjerpemyr, Grua  [Hetaerolitt, Hydrohetaerolitt, Hydrotungstitt] pdf s 16
Kristiansen, Roy Nye mineralfunn i Norge [Triplitt, Rynersonitt, Bazzitt, Bismoklitt, Pumpellyitt-Al] pdf s 17-21
NGU & Wiik, Geir Henning Digital jakt på nye og gamle mineralforekomster pdf s 22-23
Nytt fra museer og samlinger:  Kongsbergsymposiet 2008. .......på naturhistorisk museum i Oslo s 24-25
Wiik, Geir Henning Om bygningsteinprosjektet ved Bergen museum s 26
Dalen, Karl Bergen i Hamburg- Hansaen opprettet s 27-29
Wiik, Geir Henning En snartur innom det paleontologiske museet i Paris pdf s 32-33

NR 2 INNHOLDKlikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf

 
Sørlie, Thor Fra redaksjonen pdf s 4
Nærbø, Per Landsmøte i NAGS pdf s 5-7
Nordrum, Fred Steinar Nyfunn av mineraler i Norge 2007-2008 pdf s 8-20
Sørlie, Thor Historiske tilbakeblikk [Postkort fra ca 1905 granittbrytning, Iddefjorden] pdf s 21
Werner, Ronald KVARTS- fra steinalderen til dataalderen pdf s 22-23
Andresen, Peter Kongsberg mineralsymposium, 2008 pdf s 26-27
Breivik, Harald Bokanmeldelse. Endeleg er ho her. Bygdeboka Iveland V- Gruvedrift pdf s 28-29
Sørlie, Thor 10 år med steintreff i Eidsfoss pdf s 30-32

NR 3 INNHOLD

Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf

      
Sørlie, Thor Redaktørens hjørne pdf s 4
Engdal, Marianne Geologiens dag pdf s 5
Andresen, Peter Fensfeltet Geologiforening med eget nytt museum pdf s 6-7
Nordrum, Fred Steinar Dalen- Kjørholt kalksteinsgruve store drusefunn 2007-2008 pdf s 8-15
Breivik, Harald Mineraler fra en av manganforekomstene på Sørlandet: Kivikdalen, Ålefjær pdf s 16-23
Ophus, Jan Erik og Aslesen, Synnøve Stavanger Geologiforening feirer 30 år pdf s 24
Larsen, Knut Edvard Steinportrettet- Kornerupin pdf s 25
Høyberget, Magne Bokanmeldelse: Fossilboka- fossiler i Oslofeltet pdf s 26-27
Larsen, Knut Edvard Planeten Jordens år pdf s 28-29
Halvorsen, Arne Steinsliping som hobby pdf s 30-31
Sørlie, Thor Tysklands store messer pdf s 32-33

NR 4 INNHOLD

Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf

       
Sørlie, Thor Redaktørens hjørne pdf s 3
Werner, Ronald Glimmer- en glimmrende isolator pdf s 4-7
Selbekk, Rune S &
Bilet, Morten
Ametyst fra Stange pdf s 8-11
Trømborg, Dagfinn Marmorstøtta på Fillefjell pdf s 12-14
Sørlie, Thor Halden geologiforening 30 år pdf s 15-17
Kristiansen, Roy 33. IGC [Internasjonale Geologiske Kongress] pdf s 18-21
Kristiansen, Roy Fascinerende....pdf s 22-25
Funke, Bjørn Bokanmeldelse: Danekræ: Danmarks bedste fossiler pdf s 26-28
Hedegaard, Claus München- en gammel dame vender hjem pdf s 29
Sørlie, Thor Rapport fra Münchenmessa pdf s 30-32
Stenløkk, Jan Nattlig utflukt etter magnetitt pdf s 34-35
Sørlie, Thor Endelig !  [om Hans Vidar Ellingsen og Astrid Haugen] pdf s 35
Engdal, Marianne Geologiens Dag 2008 pdf s 36-37
Lindseth, Trond En spesiell steinopplevelse [Mors, Danmark] pdf s 38-39
Larsen, Stig Mossemessa 2008 pdf s 40-41

  NAGS/KEL © 2009