ÅRGANG 2018

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

      
 
Larsen, Knut Edvard Redaksjonens hjørne: Look to Rogaland!
 
s. 3
Stenløkk, Jan Velkommen til Landsmøte i NAGS, i Fredrikstad lørdag 21.aprilt!
 
s 4
Skrefsrud, Per Kinnekulle, Vest-Sverige
 
s 6-8
Hansen, Gunnar Helvig Beryllen mineralsenter, Evje
 
s 9
Svensen, Sven Åge Noen mineralforekomster i Rogaland
 
s 10-20
Hollund, Egil Besøk på mineralmessa i Sainte-Marie-aux-Mines i 2017
 
s 21-25
Aslesen, Synnøve Stavanger geologiforening 40 år PDF
 
s 26-27
Garmo, Torgeir T, Kvamsdal, Lars Olav og Lønnve, Jon

Rune S. Selbekk 1967 - 2017

s 28-33
Fjellvang, Rune og Kvamsdal, Lars Olav

Mysteriet om wavellitten
 

s 34-38
Sørlie, Thor Bladet STEINs Ærespris 2017
 
s 39
 

NR 2 INNHOLD

  Nærbø, Per Redaksjonens hjørne s 3
Stenløkk, Jan Barytt - et allsidig mineral s 4-6
  Barytt-galleri s 8-9
Breivik, Harald Heskestad (Elle) baryttforekomst, Farsund s 10-14
Larsen, Knut Edvard Barytt fra Styggedalsgangen, Tråk, Bamble s 15-18
Trømborg, Dagfinn Steintransport s 19-25
Gurrik, Ragni Osvik Pansergjedden - Messels fryktede rovfisk s 26-30
Stenløkk, Jan Glimt fra «Naturens Dag» i Stavanger s 31
Karstensen, Terje

Sølvtape og ametyst i Brynsåsen, Stange

s 32-33
     

NR 3 INNHOLD   

 

       
Stenløkk, Jan NAGS leder har ordet
 
s 3
Aslesen, Synnøve Minneord-Jan Erik Ophus

 

s 4
Larsen, Knut Edvard

 

Noen funn av mineraler i Norge 2017-2018 s 6-17
Sørlie, Thor

 

Synspunkter fra München-messa 2017 s 18-22
Sørlie,Thor

 

Spesialutstillingen i München 2018: Elements s 21
Strebel, Jan

 

Høsttur til Hamburg s 22-25
Rø, Gisle

 

Myrmalm s 27-29
Bilet, Morten

 

Et besøk til Vatikanstatens meteorittsamling s 30-31
Folvik, Harald O.

 

Folvikitt-et nytt mineral fra Kittelgruvan i Nordmark, Filipstad s 32-34
Werner, Ronald

 

Ny metode for registering av gruver s 35-37
Burvald, Ingulv

 

Bergverksmodell s 38-39
Strebel, Jan

 

Geologiens Dag i sarpsborg - på åpningsdagen for Friluftlivets Uke s 40
Larsen, Knut Edvard

 

Kannesteinen- et geologisk mesterverk s 42

NR 4 INNHOLD 

 

       
Sørlie, Thor
 
Redaksjonens hjørne s 3
Nystuen, Johan Petter og Wenner, Dag
 
Minneord over Per Arne Skrefsrud (1946-2018) s 4-5
Garmo, Torgeir T.
 
Jan Holt til minne (1946-2018) s 6-7
Sørlie, Thor Norsk Mineralsymposium 2018 s 8-11
Jakob-Røtne, Roland Inntrykk fra Sainte-aux-Mines s 12-14
Sørlie, Thor En sølvstuff vender hjem s 15-17
Breivik, Harald Sølvforekomsten Hagen, ved Kristiansand s 18-22
Hardeng, Geir Sprekkløfter i Østfold-kystens granittsone s 23-28
Stenløkk, Jan og Brekke, Harald Dyphavsmineraler s 29-33

 
     

  NAGS/KEL © 2018