INDEKS OVER ARTIKLENE I STEIN 1973-2021    
 
 
   
  Her følger en oversikt over samtlige numre og årganger av bladet STEIN.  Fra starten i 1973 til i dag. Bladet startet som NAGS-nytt, først som medlemsblad for  "Norsk Amatørgeologisk Samfunn", nå  "Oslo og omegn Geologiforening", senere i 1974 som bladet for "Norges  Amatørgeologer Sammenslutning". I 1990 skiftet bladet navn til "STEIN". Under hver årgang vil du finne innholdsfortegnelse, enkelte eldre artikler vil du også kunne laste ned, enten som Word-fil eller pdf -fil.    
           
  Klikk på hvert årstall for å se på innhold i årgangene:    
 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
   
  2018 2019 2020 2021    
 

NAGS/KEL ©  2004-2021