OVERSIKT OVER SAMTLIGE ARTIKLER 1973-2015

SORTERT ETTER EMNE

Artiklene innefor hvert enkelt emne er  sortert etter forfatter

Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.

 

Bergarter      
Bergindustri Bokanmeldelser Debatt Dikt
Diverse Foreningsstoff Fossiler Generell geologi
Geofysikk Geologi, Norge Geologi, andre land Geologiens dag
Grotter Gruvehistorie Healing Historisk mineralogi
Hobbytips Hydrologi Kjemi, generell Kvartærgeologi
Lovgivning Malmgeologi Messer og Steintreff Meteoritter
Mineraler Minneord Museum/utstillinger NAGS
Oljegeologi Paleontologi Petrologi Portretter
Radioaktivitet Reise-beretninger Reportasjer Sliping
Smykkestein Speleologi STEIN (bladet) Vern/fredning

 

BERGARTER

Larsen, Knut Edvard Portrett av en stein: Kulenoritt pdf 2009 2 s 27
Larsen, Knut Edvard Steinportrettet- Larvikitt Pdf 2013 2 s 32-33

BERGINDUSTRI

Bjørlykke, Arne Tanker om framtidig malmprospektering i Norge pdf 1984 4 s 14-20
Bugge, J.A.W Bergindustriens ressursgrunnlag. Store rikdommer i vår berggrunn 1978 3 s 22-30
Enoksen, Ragnhild Amoco-interesse for Ringvassøya pdf 1985 1 s 26
Fossheim, Eivind Edle metaller kan redde vår bergverksdrift pdf 1982 3 s 33-34
Fossheim, Eivind Gullet ligger helt i dagen pdf 1982 4 s 24-27
Grusell, Karl-Ivar Titan- og jernforekomster i Norge pdf 1987 1 s 10-11
Gundersen, Jac Muligheter for gruvedrift i Telemark 1981 4 s 6-9
Hélen, Åke Prospektering med oväntat resultat 1992 4 s 219
Hjort-Larsen, Arvid Gulljakt utvides pdf 1985 2 s 34
Kristoffersen, Oddvar Gulljakt i Narvik pdf 1985 4 s 27
NGU Gode fremtidsutsikter for norsk naturstein pdf 1992 3 s 179 +182
Segalstad, Tom V. Jern pdf 2004 2 s 29-35
Thorin, Lennart Sverige som gruvnation pdf 2002 3 s 12
Werner, Ronald KVARTS- fra steinalderen til dataalderen pdf 2008 2 s 22-25
Werner, Ronald Glimmer- en glimmrende isolator pdf 2008 4 s 4-7
Wiik,Geir Henning I labradoren (sic !)  [om larvikkittindustrien] pdf 1991 1 s 2-5
Åmli, Reidar Ultraren kvarts-råstoff av vital betydning i høyteknologiske produkter pdf 1986 4 s 16-23
Svensk gullfunn pdf 1982 3 s 34
Ulønnsomt å utvinne uran i Salangen pdf 1983 3  s 27-28
Muligheter for gullfunn i Troms pdf 1985 4 s 34
Rikt svensk kobber-funn 1986 2 s 33
Slutt på malmleting 1987 4 s 3
Naturkryolitten det første råstoff som forsvinner pdf 1987 4 s 14-16
Au. Gull-nytt. Au. Fra Kenor A/S siste rapport til aksjonærene pdf 1988 1 til 4 s 46-53
Hydro står til gull 1989 1 s 21
Forventninger til metallfunn 1989 1 s 23
Sett og hørt: Ny gruve pdf 1989 2 s 12
Jakter på gull i Finland 1989 3 s 33-34
Gullfeber, nei takk ! 1989 3 s 34
Gullundersøkelser i Sandøldalen 1989 4 s 30-31
"Gullkantet" åre gir løft i Björkdal 1990 3 s 31

BOKANMELDELSER

Andersen, Ellen Fyns Amt (utgiver): Øhavets geologi 1998 2 s 37
Berg, Hans-Jørgen N.P.Thuesen: Oslo før Oslo. Oslos forhistorie 1996 1 s 41
Berg, Hans-Jørgen Turforslag for Kviteseidområdet [ Boka : På tur i Kviteseid] Pdf 2001 3 s 40
Breivik, Harald Bokanmeldelse. Endeleg er ho her. Bygdeboka Iveland V- Gruvedrift pdf 2008 2 s 28-29
Brommeland, John Chr. Oftedahl: Norges geologi 1976 2 s 23
Eeg-Henriksen, Vibeke Drivende kontinenter (T. Torske: Platetektonikk.NGU nr 19,1972) 1973 3 s 10
Eeg-Henriksen, Vibeke Cappelens steinbok 1973 4 s 16
Eeg-Henriksen, Vibeke Forskning og fremsteg 1973 nr 5 1974 1 s 14
Eeg-Henriksen, Vibeke J.A.Dons: Geologisk fører for Oslotrakten 1977 3 s 3-4
Eeg-Henriksen, Vibeke Knut Bjørlykke: Sedimentologi, stratigrafi og oljegeologi 1977 3 s 15
Eeg-Henriksen, Vibeke Marit Ryssedal: Forfatter -emne og stedsregister for NGU publik. 1977 4 s 23
Eldjarn, Knut Cox, A. (1973) : Plate tectonics and geomagnetic reversals 1980 2 s 31
Eldjarn, Knut F.H.Pough: A field guide to Rocks and Minerals.  1973 2 s 12
Eldjarn, Knut Ramdohr & Strunz: Klockmanns lehrbuch der Mineralogie.  1973 2 s 12-13
Eldjarn, Knut Werner Lieber: Kristalle unter der lupe.  1973 4 s 15
Eldjarn, Knut M.Fleischer: Glossary of Mineral species 1974 1 s 15-16
Eldjarn, Knut Roberts,Rapp & Webber: Encyclopedia of Minerals 1975 2 s 9
Eldjarn, Knut H.J.Wilke: Mineralfundstellen 1976 3 s 8
Eldjarn, Knut The mineralogical Record -stadig bedre 1976 3 s 12
Eldjarn, Knut Gebhard,G. 1979: Das grosse lapis -Mineralienverzeichnis 1979 2 s 29
Eldjarn, Knut Mineralogie CE 1460- hobbysett fra Philips 1980 2 s 31-32
Eldjarn, Knut Hauger, Torodd: Grunnvann som forsyningskilde 1980 4 s 14-15
Eldjarn, Knut Selmer, R: Ingeniærgeologi del I og II 1980 4 s 15
Eldjarn, Knut "Emser Hefte"- om mineralskatter fra tyske bergverk (bokanmeldelse) pdf 1983 3 s 22
Eldjarn, Knut Kastning, J & Schlüter: Die Mineralien von Hagendorfund ihre Bestimmung 1994 4 s 271
Ellingsen, Hans Vidar Nytt " Lapis Mineralienverzeichnis" 1994 4 s 272
Ellingsen, Hans Vidar G. Raade: Minerals originally described from Norway (bokanmeldelse) pdf 1997 3 s 144-145
Ellingsen, Hans Vidar Nye Bøker: Tore Prestvik: Mineralogi pdf 2005 4 s 43
Funke, Bjørn Chris Pellant: Rocks, Minerals & Fossils of the World 1991 2 s 16-17
Funke, Bjørn Versteinertes holz, extra-lapis nr 7 (bokanmeldelse)  pdf 1995 1 s 44
Funke, Bjørn En liten anmeldelse av en liten bok for store interesser: Fossilernes liv og Historie av C.Hedegaard pdf 2005 3 s 34
Funke, Bjørn Bokanmeldelse: Danekræ: Danmarks bedste fossiler pdf 2008 4 s 26-28
Gjertsen, Elisabeth Naturfakta serien utgitt av Forlaget LibriArte A/S 1998 2 s 38-39
Grøttum, Berit W.Schumann: Mineraler og bergarter (NKS-forlaget) 1979 4  s 38
Hedegaard, Claus Steffen,J. m.fl: Nambibia- Zauberwelt edler Steine und Kristalle  (bokanmeldelse) pdf 2001 4 s 32-33
Hedegaard, Claus P.Seroka: Fluorit-Daten, Fakten, weltweite Vorkommen  (bokanmeldelse) pdf 2001 4 s 34
Hedegaard, Claus J. Hyrsl & G. Niedermayr: Magic World: Inclusions i Quarz  (bokanmeldelse)  pdf 2003 4 s 18-20
Hedegaard, Claus Marokko, land der schönen mineralen und fossilen  (bokanmeldelse)   pdf 2003 4 s 21-23
Hurum, Jørn H. Mayor, A.(2000): The first fossil hunter (bokanmeldelse) pdf 2001 1 s 30
Hurum, Jørn H. Mitchell, W.J.T (1998): The last dinosaur book (bokanmeldelse) pdf 2001 1 s 30-31
Huseby, Sigurd O.P.Prestvik: Innføring i kvartærgeologi 1978 1 s 19
Huseby, Sigurd Haldorsen, S.: Morene: dannelse, klassifikasjoner og egenskaper 1978 3 s 16
Huseby, Sigurd Haldorsen, S.:Breelver (erosjon og avsetninger) NLH 1978 3 s 16
Huseby, Sigurd Østeraas,T.1977: Ripan natureservat i nord-Østerdalen 1979 1 s 20
Husebye, Sigurd Gjessing, J (1978): Norges landformer 1980 3 s 9
Høyberget, Magne Bokanmeldelse: Fossilboka- fossiler i Oslofeltet pdf 2008 3 s 26-27
Jacobsen, Tor Fleischer, M. :1975 Glossary of Mineral species 1976 1 s 20
Kristiansen, Roy Bokanmeldelse: The Langesundsfjord pdf 2010 3 s 32-35
Kvamsdal, Lars Olav Johannes A.Dons: Oslotraktens geologi med 25 turbeskrivelser (bokanmeldelse)  pdf 1996 3 s 138-139
Kvamsdal, Lars Olav Geonytt. Populært faglig tidsskrift 1999 2 s 55
Lang, Carl Bokanmeldelelse (H.Smith: Gemstones) 1973 3 s 10
Larsen, Alf Olav Geologisk fører for Grenland 1978 2 s 18
Larsen, Alf Olav NGU 338: The Oslo paleorift 1978 3 s 15
Larsen, Alf Olav Dons, J.A og Jorde, K: Berggrunnskart SKIEN 1:250 000 (1978) 1978 3 s 16-17
Larsen, Knut Edvard Bokanmeldelse: Norges Mineraler pdf 2011 1 s 26-27
Larsen, Knut Edvard Bokanmeldelse: Norske meteoritter pdf 2014 2 s 20-21
Nashaug, Ole Lambert, M.:Fossiler 1980 4 s 14
Pedersen, Dagfinn M Fra bokhylla 1975 2 s 7-8
Pedersen, Dagfinn M Kipfer, Alex: Mineralindex 1976 1 s 21
Pedersen, Dagfinn M I gullgraver Wallers fotspor 1976 3 s 6
Pedersen, Dagfinn M Walter Schumann. Smykkestener 1978 3 s 32
Pedersen, Dagfinn M Skjeseth, S 1979: Inføring i Norges Geologi 1979 2 s 28-29
Pedersen, Dagfinn M Moen, K. 1967: Kongsberg sølvverk 1623-1957 1979 3 s 16
Pedersen, Dagfinn M Continents adrift and continents around 1976 1980 3 s 20
Pedersen, Dagfinn M Lang, Carl: Steinhobby 1980 4 s 15
Pedersen, Dagfinn M Embrey, P. G; Fulller, J. P.: A manual of mineral names 1892-1978 1981 1 s 22
Pedersen, Dagfinn M. Odd Halsen: Turer i Drammenstraktene 1981 3 s 5
Pedersen, Dagfinn, M Winje, Trond 1978: Vi sliper smykkesten 1979 1 s 19
Rø, G; Midtsian, A og Sandvik, P. Chr. Bymarka.Geologi og gruvedrift i byens utmark 1996 1 s 43-44
Selbekk, Rune S. Forsidesølv. Mineralogical Record  (bokanmeldelse) pdf 1997 3 s 145
Spilsberg, Anne Geologi for begynnere (Bok fra det lille universitetet) 1974 4 s 14
Stenløkk, Jan En liten fossilbok: Jørn Waneck: Gyldendals guide til danske fossiler (2004) pdf 2005 3 s 34
Stenløkk, Jan Bokanmeldelse: P.W. Lund og knokkelhulerne i Lagoa Santa pdf 2011 1 s 33
Strømnæs, Bjørn Nytt graderingssystem for fargete steiner pdf 1983 3 s 24
Stubergh, Jan Østergaard, T. v  & Jensen, G.: Stein og bergarter. Cappelen 1978 1978 4 s 29
Størseth, Leif Roger Nye bøker: Bernard & Hyrsl: Minerals and their localities pdf 2006 1 s 32-33
Sørlie, Thor M. Sendelbach: Mineraliensammeln am Langesundfjord  pdf 1990 4 s 26-27
Sørlie, Thor Mineralien-Welt nr 4/96 -om Langesundsfjorden (bokanmeldelse) pdf 1996 3 s 139-140
Sørlie, Thor Bokanmeldelse: Geologi- stein, mineraler, fossiler og olje pdf 2009 1 s 26
Sørlie, Thor Bokanmeldelse: "Drømmen om gull. Eidsfoss gullverk 1758-2008" pdf 2009 4 s 35
Sørlie, Thor Bokanmeldelsen: Larvikitten pdf 2010 3 s 36
Sørlie, Thor Bokanmeldelse: Grotter- Norges ukjente underverden pdf 2011 1 s 34
Sørlie, Thor Stein for barn og ungdom  [omtale av heftet En verden av Stein] pdf 2011 3 s 27
Sørlie Thor Bokanmeldelser: "Gold , or I am a dutchman" pdf 2013 1 s 32
Sørlie, Thor Bokanmeldelser: Norsk geologisk ordbok pdf 2013 1 s 32-33+ 35
Thorsvik, Kåre A. 200 år gammel lærebok i mineralogi 1978 2 s 33-34
Werner, Ronald Hans-Jørgen Berg: Bjønndalen bruk/ Landfall/ Mineralforekomster i Osloområdet/Tørdal 1993 4 s 246
Werner, Ronald Alf Olav Larsen: Gruver og skjerp i Skien 1993 4 s 246
Werner, Ronald Hans-Jørgen Berg sine funnstedsbeskrivelser 1994 2 s 147
Werner, Ronald Database (mineralforekomster i Norge) 1994 2 s 147
Werner, Ronald Carr,T.& Schöne, A.: Pigs and Ingots (bokanmeldelse)  pdf 1995 1 s 44
Werner, Ronald The history of mineral collecting (bokanmeldelse)  pdf 1995 1 s 44-45
Werner, Ronald Geolib 1997 2 s 62-63 + 85-87
Werner, Ronald S.Szakáll: Minerals of the Carpathians (bokanmeldelse)  pdf 2003 4 s 20-21
Werner, Ronald Nye bøker: Bernard & Hyrsl: Minerals and their localities 2006 1  s 32
Whit, Bertil Gudmundson och Kjartanson: Wegweiser durch die geologie Islands 1990 4 s 27
Wiik, Geir Hennig Britt Karin Larsen: Å finne en skog. Diktsamling (bokanmeldelse) pdf 2002 2 s 42
Wiik, Geir Henning "For dannede av alle Stænder". Hartwig: Underverdenen med dens Skatte og Vidundere.1864 1989 1 s 34
Wiik, Geir Henning En til! ( W. Schuman: Norsk håndboksteinbok) 1989 3 s 15
Wiik, Geir Henning Norsk steinbok (T. Garmo: Norsk steinbok) 1989 4 s 39
Wiik, Geir Henning Encyclopedia of minerals 1990 2 s 48-49
Wiik, Geir Henning Nytt mineraltidskrift (Mineralien Welt) 1990 2 s 48
Wiik, Geir Henning Harzer Bergbau und Minerale, St.Andreasberg 1990 4 s 27
Wiik, Geir Henning Prestvik, T & Johnsen, S. O: Geologi 1991 2 s 13-14
Wiik, Geir Henning  R. F. Symes: Steiner. mineraler og bergarter.  1991 2 s 14
Wiik, Geir Henning Mineral og turistkart. Evje og Hornes 1990 1991 2 s 18
Wiik, Geir Henning Ny kartkatalog fra NGU 1991 4 s 38 
Wiik, Geir Henning Nytt geologisk kart over Asker 1991 4 s 38-39
Wiik, Geir Henning Tore Prestvik: Mineralogi 1992 1992 4 s 205-6
Wiik, Geir Henning Øyvind Juul Nilsen: Sekundærmineraler fra Konnerudområdet 1992 4 s 206
Wiik, Geir Henning Bokspalta. [arkivmagasinet.NGU kart] pdf 1993 3 s 166
Wiik, Geir Henning Database over norske forekomster /danekræ/Directory of British Geological Museums  pdf 1995 1 s 43 
Wiik, Geir Henning Liesmann, W:: Emser hefte  4/94 Modum-Skutterud,Norwegen 1995 2 s 113
Wiik, Geir Henning Tor Witsø: Oppdal. Et spennende geologisk område 1995 2 s 115
Wiik, Geir Henning NGU karter, kvartærgeologisk: 1:50 000 Snota/ Eresfjord 1995 2 s 116
Wiik, Geir Henning NAGS skrift nr 1: Vi samler stein og mineraler 1995 2 s 116
Wiik, Geir Henning Møre og Romsdal. (Kvartærgeologisk kart 1:250000) 1995 4 s 216
Wiik, Geir Henning Gerhard Hedlund: Niob-romfartsmetallet på Ulefoss av  1996 1 s 40
Wiik, Geir Henning Prestvik, Johnsen, Moseid, Rueslåtten: Videregående geologi 1996 1 s 40-41
Wiik, Geir Henning Garmo: Norsk steinbok. 3 utgave 1996 1 s 41-42
Wiik, Geir Henning To nye kart fra NGU: Bergrunnskart 1:250000 Vega ; 1: 250000 Bodø 1996 1 s 42-43
Wiik, Geir Henning Dristig satsning Stenolitten 1996 1 s 44
Wiik, Geir Henning Butzbach, Jørgen: Bornholms geologi 1996 2 s 86
Wiik, Geir Henning Kart. NGU 1: 250 000: Arendal. 1:500 000 Finnmark: 1:50000 Fustvatnet (bokanmeldelse) pdf 1996 4 s 193 +202
Wiik, Geir Henning Microsoft: Inside the Earth CD-ROM 1997 2 s 62
Wiik, Geir Henning NGU kart: 1: 250 000 Kirkenes; Kvartærgeologi 1:100 000 Troms  pdf 1997 3 s 144
Wiik, Geir Henning  Runa og Berth: Trumla stenar/ Birgitta Tistell: Stenens ABC 1997 4 s 186
Wiik, Geir Henning Kart. NGU kvartærgeologi 1:50 000 Kragerø 1997 4 s 186
Wiik, Geir Henning S.Gjelle; Bergstrøm, B.;Gustavson m.fl.: Landet ved polarsirkelen 1998 2 s 36
Wiik, Geir Henning NGU årsrapport 1997/ Geologien i Narvik 1998 2 s 36
Wiik, Geir Henning Palentologisk museum på internett 1998 2 s 37
Wiik, Geir Henning Kvamsdal, Lars Olav: Mineralene fra nordmarkitt og grefsensyenitt i Oslofeltet 1998 2 s 37-38
Wiik, Geir Henning Inge Bryhni: Rusletur blant stein og blomster i Bud 1998 3 s 56
Wiik, Geir Henning Nye kartblad fra NGU: Honningsvåg, Andøya, Tromsø (1.250 000) pdf 1999 1 s 62
Wiik, Geir Henning To nye kart fra NGU 1:250 000 Ålesund  + 1.250 000 Ulsteinvik 1999 2 s 56
Wiik, Geir Henning Geolib. Hamar 1:250 000  pdf 2000 2 s 18
Wiik, Geir Henning T. Heldal og Jansen, Ø .J: Steinbyen Bergen (bokanmeldelse) pdf 2000 4 s 19 + 30
Wiik, Geir Henning Demringen (bygdeboka til Stange kommune) (bokanmeldelse) pdf 2001 1 s 31
Wiik, Geir Henning G.Helvig Hansen: Mineralene i Evje-Iveland . 2001 (bokanmeldelse) pdf 2001 4 s 32
Wiik, Geir Henning Bokbyen pdf 2001 4  s 35
Wiik, Geir Henning Fin bok om Løkkenfeltet ][Geologiske severdigheter og mineralforekomster i Løkkenfeltet] pdf 2002 1 s 22
Wiik, Geir Henning B.Stautland: Gullgravarane på Lykling (bokanmeldelse)pdf 2002 2 s 42
Wiik, Geir Henning E.Solheim Pedersen: Fossiler. Visittkort fra fortiden (bokanmeldelse) pdf 2002 4 s 15
Wiik, Geir Henning Wachtler, M & Kandutsch, G: Die Kristallsucher  I og II (bokanmeldelse) pdf 2003 1 s 11
Wiik, Geir Henning Helge Haugen: Stein er ikke bare stein (bokanmeldelse) pdf 2003 4 s 18
Wiik, Geir Henning O.Selonnen og V. Suominen: Nordic Stone (bokanmeldelse)  pdf 2003 4 s 21
Wiik, Geir Henning D. Trømborg: Stein på Stein. Stein som byggemateriale i Norge (bokanmeldelse)  pdf 2003 4 s 23
Wiik, Geir Henning  Nytt kart: NGU 1.250 000 Bergen 1998 3 s 57
Wiik, Geir Henning Slag under beltestedet må ein berre bøye seg for. 93 diskutable sanningar på steingrunn pdf 2005 4 s 44
Wiik, Geir Henning Nye bøker: Price, Monica & Walsh, Kevin: Steiner og mineraler pdf 2006 1 s 33-34
Wiik, Geir Henning Film: om en mineralsamlers triumf; "Frihetens regn" pdf 2006 1 s 34
Wiik, Geir Henning En praktbok [D.Trømborg: Geologi og landformer] pdf 2006 3 s 23
Wiik, Geir Henning Geo 5-06 pdf 2006 3 s. 23
Wiik, Geir Henning Bokmeldinger [ Andersen & Trømborg  : Stein; Frøyland & Hurum: Stein; Ramberg, I: Landet blir til- Norges Geologi] pdf 2007 4 s 22-23
The journal of metalcrafting 1976 3 s 11
Autissier, J- M.: The world of Minerals through postage stamps 1989 1 s 35
Geokunst: Georg Bentley pdf 1989 2 s 19
Stein og mineraltidsskrifter 1990 1 s 47
Nytt mineral og turistkart for Iveland 1992 2 s 87
Kart [ Kvartærgeologiske kart :1:50 000: Tjøtta,Tjøme, Kautekeino,Halden,Åfjord 1994 4 s 269
Hochleitner, Rupert: Edelsteiner og smykkesteiner 1994 4 s 269
Tidsskrifter: Lapis/MineralienWelt/ Minèraux & Fossiles/Rivista mineralogica Italiana 1994 4 s 269-270
Tidsskrifter: Der Stonesucher/ World of Stones 1994 4 s 271
Extra Lapis.  1994 4 s 271

 

DEBATT

Bigwan Vidda 1989 4 s 28-29
Dunn, Pete J Når du ikke samler lenger pdf 2006 1 s  3-4
Elders, Wilhelm Debatt 1989 3 s 30
Eldjarn, Knut Kjøp og salg av mineraler  pdf 1982 2 s 16-17
Eldjarn, Knut Mineralsamling er naturvern 1974 1 s 10-13
Eldjarn, Knut Mineralsamling er naturvern 1974 2 s 15-16
Eldjarn, Knut Mineralsamling er naturvern, forts. 1974 3 s 8+ 20
Eldjarn, Knut Quo vadis ? 1976 4 s 5-6
Eldjarn, Knut Mineralhandel 1977 1 s 3-5
Eldjarn, Knut Registrering av mineralforekomster og mineralogisk-geologisk vernear 1978 1 s 21-23
Eldjarn, Knut Amatørgeologi-til glede og nytte 1978 2 s 4-5
Eldjarn, Knut Er mineraler en messe verdt ? pdf 1982 3 s 30-31
Ellingsen, Hans Vidar Samling av mineraler i fremtiden 1993 1 s 10-11
Ellingsen, Hans Vidar Svar til Håkon Johnsen, Sandnes Steinklubb (STEIN 2/2000) 2000 3 s 28-29
Ellingsen, Roald Brannfakkel ? 1989 4 s 26
Ellingsen, Roald Vidda 1990 1 s 40-41
Fellesrådet Alle norske kan bli medlemmer 1974 2 s 9
Flansmose, Peder Hej STEINS redaksjon [debattinnlegg om nordisk samarbeide]  pdf 2001 1 s 3 + 11
Flygel, Lars Erik Debatt: Redaksjonelt sleivsskudd pdf 1992 3 s 153-154
Garmo, Torgeir T. Forsøk på ein ideologi 1976 4 s 17-21
Garmo, Torgeir T. Norsk steinmoral pdf 1981 1 s 39-42
Garmo, Torgeir G. DEBATT: Norges naturhistoriske arv  Pdf 2013 2 s 5-6
Garmo, Torgeir T. Et debattinnlegg 1992 4 s 226
Gjertsen, Elisabeth Steinene inneholdt dødsgift 1997 2 s 45
Halstensen, Størk "Steinsamler fikk svi" 1997 2 s 45-46
Hansen, Turid Beth Skal utlendinger bli medlemmer ? 1974 2 s 8 + 15
Hansen, Turid Beth Protest ! Alle norske kan bli medlemmer 1974 3 s 19
Hansson, Arnar Debatt. Ryktebörsen STEIN 4/93 1994 4 s 268
Hedegaard, Claus Fra geologi til glemsel pdf 2001 4 s 3-5
Hennemann, Inger Elisabeth Hvor går vi fra nå ?? Pdf 1999 3 s 21
Hesjedal, Arne Sett og hørt: Krystalltjuvar skal fakkast 1991 3 s 19-20
Hochleitner, Rupert Kan mineraler vernes ? 1991 3 s 2-3
Hoffman, Dagny Glimt fra en strand 1974 3 s 18-19
Indrøy, Rune Sett og hørt: Turister tar mineraler 1991 3 s 17-18
Johansen, Arve Bytteseminar ? 1976 4 s 22
Johnsen, Håkon Generalforsamlingen i STEIN 1999 2 s 46
Johnsen, Håkon Debatt: Rapport fra landsmøtet i NAGS/Generalforsamling i magasinet STEIN AS- 2000 2 s 28-29
Knudsen, Sverre E. Tanker om min og mine lidelsesfellers lidenskap 1996 1 s 12-14
Knutsen, Sven Sett og hørt: Mineraltyveriene i Tyssedalsfjella. Amatørgeologene føler seg kriminalisert 1991 3 s 18
Knutsen, Sven Sett og hørt: Sjeldne mineraler blir stjålet i Tyssedalsfjella 1991 3 s 20-21
Kristiansen, Roy Dårlig mineralkultur 1992 2 s 91-97
Kristiansen, Roy Debatt  [til "dårlig mineralkultur"] 1993 1 s 26+ 29
Kvinge, Bjørn Den siste amatør pdf 2000 4 s 9
Lang, Carl Vernesaken 1973 4 s 13-14
Lang, Carl Debatt: Mer vern 1974 3 s 17
Larsen, Alf Olav Råtten sild 1989 3 s 29
Lervik, Oddbjørn Steinsamlere har rasert ( fra Drammens Tidende) pdf 2002 4 s 25
Nashaug, Ole Utlendinger 1974 3 s 18
Nygård, Odd Arild/ Veset, Olav Svar til Alf Olav Larsen fra Evje Mineralsti og Håland feltspatgruve 1989 4 s 25-26
r & d.l Debatt 2000 1 s 35
Revheim, Olav Et svar  [til mange spørsmål…] 2001 1 s 32
Sandvik, Peter Chr. Debatt: Dårlig mineralkultur eller entusiasme ? pdf 1992 3 s 155
Sarpsborg geologiforening Fersk og råtten sild 1990 1 s 38-39
Sarpsborg geologiforening Evje/Iveland pdf 1990 s 30
Sevenius, Stig Chr. Om utlendinger 1974 4 s 18
Solgård, Jan Intet nytt under solen 1979 1 s 18
Sommerville, Eric A. Utlendinger bør bli medlemmer ! 1974 3 s 21
Starkey, Roy Om museeens og amatørgeologens rolle 1990 1 s 14-17
Strebel, Jan Svar på "brannfakkel" i nr 4/89 1990 1 s 38
Thorsen, Irene Øyen Steinsamling/ Steinsamlere er ikke pøbler 1989 1 s 36
Thorsen, Jan Exit lokale foreningsblad ? 1990 1 s 39-40
Vesterbekkmo, Alf Sett og hørt. Organisert tyveri av mineraler 1991 3 s 17
Vestfold Geologiforening Evje/Iveland  pdf 1990 2 s 31-32
Völke, Ernst Om utlendinger og mineralvern 1977 1 s 6
Werner, Ronald Ta vare på mineralene 1994 1 s 5-6
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt. Tøm "grisebingen" ! 1989 4 s 4
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt pdf 1990 2 s 4-5
Wiik, Geir Henning "Er hobbyen vår truet" (redaksjonelt) 1990 4 s 4-5
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt - Steinsamling ,vern, fredning, kriminalitet 1991 3 s 4-6
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: SARF/NAGS 1993 1 s 57
Wiik, Geir Henning Sommerens dopede agurk (redaksjonelt ) pdf 1993 3 s 144-145
Wiik, Geir Henning Mineralsamling vern og lovverket (redaksjonelt) 1993 4 s 204-205 +2
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Gjør Norge flat! 1994 4 s 235-237
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Respekt og verdighet 1995 4 s 188
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Steinsamler fikk svi pdf 1996 4 s 159-160
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt. Møt skolen 1998 1 s 4-5
Wiik, Geir Henning Etikk, takk (redaksjonelt) 2002 3 s 3
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt. Pdf 2001 3 s 3-4
Wiik,Geir Henning Redaksjonelt: Fremferd- rekruttering-Mineraler på norske frimerker 1995 2 s 60-61
Wiik,Geir Henning Leder: Posten BA 2006 1 4 +23
Wiik, Geir Henning "Operafantomet" eller "The Phantom of the Opera". Operafantomet 2 pdf 2007 4 s3-6
Witsø, Tor Debatt. Hei alle amatør -kolleger ! 1993 4 s 244
Witsø, Tor Amatør-hobby 1997 4 s 181-182
Witsø, Tor Verdier-verdikommisjon og erosjon 1998 1 s 31
Witsø, Tor Kommentar til "Hvor går vi fra nå ??" i nr 3 1999 1999 4 s 4
Wrangsund, Steinar Hardangervidda igjen 1978 1 s 12
Æreskodeks 1989 4 s 26-27
Æreskodeks pdf 1990 2 s 30

DIKT

AWE En diamant 1991 4 s 14
Driveklepp, Aashild Vinterstemning 1993 4 s 239
Driveklepp, Aashild Hobby 1994 4 s 243
Driveklepp, Aashild Drusa 1997 2 s 75
Driveklepp, Aashild Stuffen utevart 2001 1 s 13
Fløistad, Guttorm Sang om thorittfeberen som raste på Sørlandet i 1890-åra 1975 2 s 20
Gjertsen, Elisabeth Steinvise 1979 3 s 28
Glasø, Tor Sten til hyrde [Dikt] pdf 2002 2 s 11
Ibsen, Henrik Bergmanden 2006 1 s 8
Johnsen, Svein Åge Høstkveld 1999 1 s 20
Johnsen, Svein Åge Isgang  Sommerhilsen fra Eidsfoss pdf 1999 1 s 31
Klavestad, Hillgund Blomster…. 1993 4 s 231
reX Bergkrystall 1999 2 s 50
Skjølsvold, Odd Torgeir -den unge 1986 2 s 34
Sæbøe, Bjarne Polarisering 1990 1 s 45
Wiik, Geir Henning Vintermineralet 1993 1 s 53
Aa.D Storm og stille pdf 1992 3 s 180
Årflot, Inger Sliping 1997 2 s 75
Årflot, Inger Storesteinen 1998 2 s 9
Årflot, Inger Kanesteinen pdf 2001 4 s 31
Aarflot, Inger Gyllen september 2001 1 s 13
Bare stener lever evig 1990 3 s 38

 

DIVERSE

Aftenposten Ble millionær på å selge gråstein 1978 1 s 4-5
Belstad, Tor Mulvarpene pdf 1973 1 s 7
Berg, Hans-Jørgen Murphys lov anvendt på mineralsamlere pdf 1996 3 s 110-111
Berg, Hans-Jørgen Murphys lov anvendt på mineralsamlere II pdf 1996 4 s 205-206
Berg, Hans-Jørgen Diskusjonsgruppe pdf 1997 3 s 147
Berg, Hans-Jørgen & Krusell, Ulla Du er helbredelig steingal når….. pdf 2004 3 s 40-41
Bernatek, Øyvind Ö. B [Øyvind Bernatek]  pdf 1973 1 s 6
Borka, Laszlo Asbest-bedre enn sitt rykte ? 1983 1 s 14-20
Breivik, Harald Opplegg i Geologi for ungdomsskulane på Bomlø (sic !) 1980 3 s 32-33
Brommeland, John Innbrudd på Tøyen 1975 2 s 18-19
Bryhni, Inge Asbest-mineralet som kan spinnes pdf 1983 2 s 42-43
Christiansen, Claus Fredet  1983 4 s 26
DNT Geologitur på Hardangervidda 1991 2 s 55
Eldjarn, Knut Tangenbruddet stengt for samlere 1994 3 s 191
Fjellvang, Rune & Nyhus, Egil En steinkald natt i mars pdf 2006 1 s 15
Fjordvang, Helge Mysteriet i Vismutgruva 1979 2 s 37
Fjordvang, Helge Oss storsamlere i mellom 1981 1 s 21
Førsund, Birger Asbest-erstatningsstoffer pdf 1987 4 s 12-13
Garmo, Torgeir T. Barndomsminne. Nitimekåseri pdf 1982 1 s 24
Garmo, Torgeir T. Steineventyret. Nitimekåseri pdf 1982 1 s 29
Garmo, Torgeir T. Kvistmannen. Nitimekåseri  pdf 1982 2 s 32-33
Garmo, Torgeir T. "Jutingsholet" pdf 2006 2 s 3-4
Garmo, Torgeir T. Kontakt i Kontaktstollen pdf 2009 4 s 20-21
Garmo, Torgeir T. Æ va' så ibeit for blåfarg' pdf 2011 2 s 41
Gylseth, Bjørn Asbest  pdf 1978 4 s 30-31
Hedegaard, Claus Toppstuffer fra Ivigtut, Grønland stjålet i Danmark 1990 4 s 32
Helgesen, Aslaug En amatørs opplevelse 1977 2 s 14
Hembre, Ole Sivert og Dahl, Rolv Fylkesgeologer-hvem er de og kan de samarbeide med amatørgeologene ? 1995 2 s 64-67
Johnsen, Per-Erling Gåtefull sten på Bymuseet 1991 4 s 52
Johnsen, Svein Undersøkelse av 4 stk asbestprøver pdf 1987 4 s 30-34
Kihle, Jan Beneath the hanging bridge pdf 2009 1 s 27
Kleivane, Svenn Are Ein titt i eit hi 1991 3 s 31
Kleivane, Svenn Arve Fretheim-tunnelen i Flåm pdf 1996 4 s 167
Knop Gullvegen 1989 4 s 31
Kristiansen, Roy Steinprat med Arne Næss på Tvergastein Pdf  1999 3 s 6-9
Kristiansen, Roy Om oppdagelse og oppdagerglede   pdf 2000 1 s 3
Kristiansen, Roy Norsk Geosofisk Sælskab pdf 2013 1 s34-35
Larsen, Alf Olav Radioaktivitet 1976 2 s 12-13
Larsen, Alf Olav Litt om "black" light 1977 3 s 8
Larsen, Knut Edvard Planeten Jordens år pdf 2008 3 s 28-29
Larsen, Knut Edvard Redaksjonens hjørne: Steinsamling- en kriminell handling? Pdf 2013 4 s  1
Larsen, Knut Edvard Redaksjonens hjørne: Mineralevolusjon pdf 2014 3 s 3
Lyckberg, Peter Fotoatlas till encyclopedia of minerals 1990 4 s 33
Lyse, Peter Vriine Ringeriks-heller 1978 1 s 26
Lønseth, Gerd Helen Ad steiner og mineraler nevnt i Johannes Åpenbaring 2004 3 s 48
MAD For ca 1/2 million 1989 4 s 36
Mong, Rolf Geologi på frimerker pdf 1991 2 s 23
Myrann, Per Plantene og mineralene 1973 4 s 7-8
Naustheller, Turid Smitt og smau i Bergen pdf 1996 4 s 194-195
Nuten, Steingrim Reineskarvet 1995 4 s 194-95
Nuten, Steingrim Reineskarvet IV-Klokke 1997 4 s 170-172
Nuten, Steingrim Øyeblikksbilder fra Hardangervidda vest 1998 1 s 6-7
Nuten, Steingrim Redaksjonelt: Om bileta på framsida pdf 2002 3 s 3
Nuten, Steingrim Redaksjonelt  2003 3 s 3+ 31
Ottesen, Ulf Flyfoto i Stein pdf 2011 2 s 40
Pedersen, Dagfinn M Steingalen 1975 2 s 17
Pedersen, Dagfinn M Og verre blir det 1976 1 s 16
Pedersen, Dagfinn M Vi har flyttet 1976 2 s 15
Pedersen, Dagfinn M Norsk stein-hobby åpner smykkestein- "work-shop" 1978 4 s 25-26
Pedersen, Dagfinn M Mineralhunder 1981 4 s 22
Pedersen, Dagfinn M. Det er ikke gull alt som glimrer 1981 3 s 14
Pedersen, T.G; Gaarder, K; Hoel, T Angående stein og gulleting rundt og i Haugesundsgangen 1989 3 s 33
Selbekk, Rune S. Brus-vulkan pdf 2011 2 s 36
Stoll, Joackim Et møte med en mineralkjenner 1992 2 s 76-78
Strebel, Jan En oktoberdag rundt i Eidsfoss…. Og en i mars pdf 1999 1 s 21
Sørlie,Thor Førstedag Pdf 1998 4 s 31
Sørlie,Thor Telekort pdf 2001 2 s 9
Sørvåg, Randi Å bli steingal, det er lett det pdf 1986 3 s 32
Tennum, Per Marvin De former i stein 1991 1 s 72-73
Vethe, Karin Fordums dager pdf 1999 1 s 45-55
Werner, Ronald Fiskesneller for mineraler  pdf 1995 1 s 32
Werner, Ronald Romania aksjonen 1995 3 s 165
Wiik, Geir Henning Sett og hørt: Fant sølv for flere millioner 1989 1 s 20
Wiik, Geir Henning Frimerker 1989 4 s 37
Wiik, Geir Henning Pen fremferd 1990 3 s 26-27
Wiik, Geir Henning Småstein 1990 3 s 34-37
Wiik, Geir Henning Slik samler du fossiler.Stemninigsrapport fra Lunner sentrum [intervju Leif Hoch] pdf 1990 4 s 40
Wiik, Geir Henning [Bilder med kommentarer fra Hardangervidda] 1991 3 s 32-33
Wiik, Geir Henning Eksplosjon på Kola 1992 3 s 161
Wiik, Geir Henning Småstein 1993 2 s 96-97
Wiik, Geir Henning "Reiselv 1993" 1993 2 s 131-132
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: OG LIGNENDE med "grønn profil" 1994 1 s 7
Wiik, Geir Henning Kronikk: turer i et førolympisk landskap 1994 1 s 8-13
Wiik, Geir Henning I Telemarks bratter, eller Lov og uorden i plantedekket og i "steinrøysa" 1994 3 s 158-159
Wiik, Geir Henning Trivelig møte 1994 4 s 241
Wiik, Geir Henning STEINs Romania aksjon 1995 4 s 192
Wiik, Geir Henning Au-da ! Stein og ustein i dagligskrift 1996 1 s 21
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 1996 2 s 69
Wiik, Geir Henning En gåte 1996 2 s 76
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 1996 4 s 196
Wiik, Geir Henning *stein/*-rocks pdf 1997 1 s 3
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 1997 3 s 142
Wiik, Geir Henning Mineraler på frimerker 1998 1 s 9
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 1998 1 s 40
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 1998 2 s 35
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 1998 4 s 18-19
Wiik, Geir Henning Ovnsplatevev pdf 1999 1 s 43
Wiik, Geir Henning Henriette pdf 1999 1 s 43
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 1999 1 s 60
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 1999 2 s 63
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 1999 3 s 31
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 1999 4 s 9
Wiik, Geir Henning "Eros Hage" pdf 2000 1 s 32
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2000 1 s 35
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2000 2 s 29-30
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Messe Moss. Steintur på sett og vis pdf 2000 3 s 3 + 22-23
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2000 3 s 29
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2000 4 s 31
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2001 1 s 7
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2001 2 s 34
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt.  2001 3 s 3-4
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2002 4 s 27
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2003 1 s 12
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2003 3 s 28
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Forled meg ut i steinfristelse  pdf 2003 4 s 3-4
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt. Island 2004 1 s 3
Wiik, Geir Henning 2582 PDF 2005 1 s 3 + 35
Wiik, Geir Henning Stein og ustein i dagligskrift 2005 1 s 28
Wiik, Geir Henning Lys i mørket- Den gode Novemberdagen pdf 2005 4 s 3-4
Wiik, Geir Hennig Stein og utstein i dagligskrift 2006 1 s 9
Wiik, Geir Henning "News on minerals" Med fine frimerker  2006 1 s 25
Wiik, Geir Henning Veldig tung 2006 1 s 26
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2006 3 s  34
Wiik, Geir Henning På villstrå i novembertåka pdf 2006 4 s 21
Wiik, Geir Henning Halvleder/Semiconductor pdf 2006 4 s 33
Wiik, Geir Henning Småstein. Stein og ustein i dagligskrift 2006 4 s 42
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: En handfull diamanter- og en kvarts i nordmarkittdrusen 2006 4 s 65
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Kantareller på steingrunn; Raset i Hanekleivtunelen E18 2006 4 s 66
Wiik, Geir Henning ....og øgler  pdf 2007 3 s 23
Wiik, Geir Henning Småstein og ustein i dagligskrift 2007 3 s 23
Wiik, Geir Henning Tro hva som er inni denne her. Den sier klakk når den blir banket på. Fossil ? pdf 2007 4 s 34
Wiik, Geir Henning Småstein og ustein i dagligskrift 2007 4 s 34
Witsø, Tor Om å vera amatør pdf 2000 4 s 10
Wrangsund, Steinar Sommeren er her 1979 2 s 16
Geo- hobby i nye lokaler 1978 4 s 14
Sett og Hørt: Kongen får Norges største steinsamling (i m2) 1989 1 s 22
Helvete løs i Sibir ? 1990 3 s 30
Norsk rekord i tunnellboring 1990 3 s 31
Olympisk miljøsatsning 1994 1  s 69
Toll, Tull og problemer 2004 3 s 48
Fra årsmeldingene 1981 1 s 4-6

 

FORENINGSSTOFF

Fra årsmeldingene 1981 1 s 4-6
Andersen, Thor Vestfold Geologiforenings tur til Ramnes Calderaen pdf 1983 3 s 34
Andresen, Reidar Familieleir på Mårbu turisthytte [Buskerud geologiforening] Pdf 2013 2 s 20-21
Aslesen, Synnøve Stavanger geologiforening 40 år PDF 2018 1 s 26-27
Bakken, Liv Resume etter Telemarksturen 1977 2 s 19
Bergen og omegn geologiforening Turregler for Bergen og omegn geologiforening 1990 3 s 16 +27
Berget, Per Rapport fra Gudbrandsdalen  pdf 2000 2 s 17
Berget, Per Gudbrandsdal amatørgeologiske forening pdf 2001 4 s 29- 30
Berntzen, Hans Chr. Med BOG på tur pdf 2009 3 s 28
Berntzen, Hans Christian Steindag på Bergen Museum  pdf 2011 2 s 24-25
Berntzen, Hans Christian BOG har startet junior gruppe pdf 2011 2 s 25
Björk, Margareta og Eklaund, Ellen En stenferd 1999 2 s 3-4
Brommeland, John Geologiseminar for lærere i Arendal 1974 4 s 8
Buentke, Holger 4.e Europamöte för Mineral-och Fossilsamlare 1994 2 s 152
Buentke, Holger Ny geologisk förening på Gotland 1995 4 s 205
Caspari, Sissel Marie Totenåsen rundt pdf 1987 1 s 33-34
Caspari, Sissel Marie Fra medlemsmøte i OG 19 april 1989 3 s 31-32
Caspari, Sissel Marie Fellesturen til Brunlanes 1992 4 s 207-208
Dalen, Karl Den årlige steindagen i Bergen pdf 2007 4 s 9
DG Drammen og omegn geologiforening  pdf 2004 2 s 19
Elgsæter, Freddy Stein-og vintur 1985 pdf 1985 1 s 34
Eia, Bente Geologitur til Rømteland og Lungdal  pdf 1989 1 s 28-29
Ellingsen, Hans Vidar III.Europamøtet for mineral og fossilsamlere Filipstad 18-20 juni pdf 1993 3 s 168
Engen, Margot Rjukan geologiforenings utenlandstur pdf 1985 2 s 22-26
Engen, Margot "Steintur" til Tørdal i Telemark   pdf 1985 3 s 26
Eriksson Med Steinklubben på mineraltur pdf 2009 3 s 29
Espeseth, Lawrence Nytt fra Vestfold Geologiforening pdf 1987 2 s 15
Fjellvang, Rune Steinklubbens jubileumstur PDF 2005 3 s 26
Flansmose, Peder DAGU: Repræsentantskabsmøde pdf 2001 4 s 29
Frigstad, Ole Fridtjof Sørlandets geologi 1990 1 s 46
Funke, B. Og Kvamsdal, L.O. Landets eldste geologiforening-steinklubben i Oslo 1995 2 s 76-78
Gjertsen, Elisabeth Seminaret i Flekkefjord 1978 3 s 6-7
Gjertsen, Elisabeth Mineralplansjene i bruk i SG 1979 2 s 5
Gjertsen, Elisabeth Seminar i Sørlandets geologiforening 1979 4 s 11-12
Gjertsen, Elisabeth Sørlandets geologiforening 25 års tilbakeblikk 1995 4 s 201-204
Godø, Siw Brandal Aktiv fritid [Ålesund og omegn Geologiforening] pdf 2011 2 s 28-29
Godø, Siw Brandal Innbrudd på Geologen [Ålesund og omegn Geologiforening] pdf 2011 2 s 29
Godø, Siw Brandal Besøk av Norsk Olivin Senter pdf 2011 2 s 30-31
Gommerud, Svein Fortsatt moro på Kongsberg 1992 4 s 236
Grieg, Karen Tur til Bømlo/Stord 1979 4 s 5-7
Grusell, Karl-Ivar Ordföranden har ordet 1992 2 s 106
Grøttum, Berit Bli med til Platous gate 1974 3 s 14
A.H. Med MG på tur til Fjordvangen 1979 3 s 26
Halling, Kari Flaata Aktive "minigeologer" på Kongsberg 1992 4 s 240-242
Hansen, Mogens K Nytt fra DAGU Pdf 1998 4 s 15
Hansen, Turid Beth Det blir steintreff på Fossheim 1974 4 s 14
Hanto, Johannes Internasjonalt miljø i Tvedalen 1992 4 s 216-217
Haugen, Helge Stavanger: Steinens hus tatt i bruk   pdf 2004 4 s 28-29
Helgesen, Aslaug Moss og omegn geologiforening hilser godt nytt åt 1979 4 s 9-10
Hermansen, Kjell R. Nytt fra NAGS. Glåmdalen geologiforening stiftet pdf 2013 1 s 24-25
Holstad, Chris G. Rana geologiforening på tur til Sandnessjøen pdf 2006 2 s 32-33
Hætta, Odd Mathis Beinbrudd på Seiland 1999 2 s 51-53
Høyberget, Magne Bjønndalen bruk 1993 4 s 245-6
Jacobsen, Guri Vaaje Bjerkreims Marken 1990 1 s 33
Jacobsen, Tor Telemark Geologiforening 1973 4 s 11-12
Jansen, Øystein J. Forening med egen natursti pdf 1993 3 s 167
Johansen, Asbjørn Ut på tur med Bergen og omegn geologiforening 1998 3 s 20-22
Johansen, Asbjørn Steinarbeid i BOG pdf 2011 2 s 26-27
Kjeholt, Grete Tur til Klausstollen Vinoren 1993 4 s 250
KOG  Kongsberg og omegn geologiforening jubilerer. Et tilbakeblikk på 10 aktive år. pdf 1989 1 s 7-9
Korneliussen, Are Titan- og jernforekomster i Norge pdf 1987 1 s 4-9
Kvamsdal, Lars Olav Steinklubben 1981 2 s 14-15
Kvamsdal, Lars Olav Byttebank pdf 1982 1 s 28
Kvamsdal, Lars Olav Steinklubben 20 år pdf 1985 3 s 12-15
Kvamsdal, Lars Olav Steinklubben 25 år pdf 1990 2 s 26-29
Kvamsdal, Lars Olav  Steinklubben 40 år PDF 2005 1 s 18-19
Kvamsdal, Lars Olav Årsrapport for Steinklubben 2006 pdf 2007 2 s 27
Lang, Carl Vellykket utstilling 1974 3 s 11
Larsen, Arnhild Årsberetning for Telemark Geologiforening 2006  pdf 2007 2 s 27
Ljøstad, O.T Geologidager, lag lokale arrangementer ! pdf 1989 1 s 19
Lindén, Rolf Rapport från SARF:Horisonten 1992 2 s 107
Lindseth, Trond På jakt etter fossilskatter Pdf 2013 2 s 29
Lønne, Stein Småsteinklubben 2004 1 s 16
Mong, Rolf Jærdagen'90 1990 4 s 18-19
Myrann, Per Sørlandets geologiforening- 10 års beretning 1980 2 s 4-7
NAGS-kontakt, Fredrikstad Geof. Solumsåsen, Holmestrand 1986 4 s 33
Nashaug, Ole Hedemarken geologiforening 1973 4 s 9-10
Nashaug, Ole Ny rapport og kart om Mjøsområdets geologi pdf 2005 4 s 34-35
Naustheller, Ivar Tur til Sotra 1998 3 s 23
Naustheller, Odd Sunnfjord geologiforening pdf 1987 4 s 22-24
Nielsen, Rolf B. Da Gjøvik og omland Geologiforeninger gikk til helvete 1979 4 s 7-8
Nielsen, Rolf Bjørn Gjøvik og omland geologiforening 1994 1 s 15-16
Nikolaisen, Ove Odda geologiforening jubilerer. "Steingalen " ti-åring pdf 1989 4 s 42
Nuten, Steingrim Albumblad fra Fanaturen- Fanatullen Pdf 2001 3 s 32-34
Olsen, Ragnar Telemark Geologiforening 1993 2 s 135-136
Olsen, Tore B. Til Kjørholdtgruva 1995 2 s 98-99
Pedersen, Dagfinn M Nytt fra foreningene 1977 4 s 4-6
Pedersen, Dagfinn M Ny forening i NAGS [Drammen geologiforening] 1978 1 s 5
Pedersen, Dagfinn M Ny forening i NAGS (Gjøvik og omland Geologiforening) 1978 1 s 8
Pedersen, Dagfinn M Nye foreninger i NAGS [Halden + Stavanger ] 1978 2 s 5
Pedersen, Dagfinn M Stor interesse for amatørgeologi i Bergen 1979 2 s 4
Pedersen, Dagfinn, M Nye foreninger 1979 1 s 21
Persson, Göran Nytt mineralsentrum i Gävle  pdf 1995 1 s 46
Prian, Liv Inntrykk fra en nybegynner pdf 1992 3 s 148
R.T "Geologitur i byens gater" pdf 1987 2 s 14
Rydland, Terje Stavanger og omegn geologiforenings tur til Evje og Iveland aug.83 pdf 1985 1 s 30-33
Sevenius, Stig Chr. Kurs i geologisk kartlegging fra Arendals avd. av SG 1980 3 s 6
Shaw, Pat Danmarksturen 1975 1 s 16-17
Solgård, Jan Stein- og vintur til Idar-Oberstein, Rhinen og Moseldalen 21-28.sept.1984 1984 1 s 20
Solås, Erna M. Sørlandets geologiforening 15 år  pdf 1985 3 s 28
Spilsberg, Anne Oslo og omegn Geologiforening 1973 4 s 3-4
Steen, Tore Sveriges amatörgeologers riksförbund 1994 3 s 192
Steen, Tore SARF-Rapport från Riksstämman pdf 1995 3 s 144-145
Steen, Tore SARF styrelse pdf 1997 3 s 150-151
Steen, Tore Reportage från Riksstämmodagarna i Borlänge 24-25 maj 1997 pdf 1997 3 s 152-153
Steen, Tore Reportage från Riksstämmodagarna i Kopparberg 17-18 maj 1998 1998 2 s 44-45
Steen, Tore Sveriges amatörgeologers riksförbund 1994 2 s 145-146
Stenløkk, Jan Stavanger Geologiforening med egen mineralsti pdf 2007 3 s 5-7
Steinklubben Mineraltur til Bjønndalen bruk, Nittedal 14.06.92 1992 4 s 238
Strebel, Jan På tokt i Langesundsfjorden 1994 4 s 245-246
Strømstad, Pia, Mikkel og Pernille Fossiltur til Skarpsnoåsen ved Holsfjorden søndag 15 juni 2003 pdf 2003 3 s 3
Størseth, Leif Roger 20 års bursdag i Haugesund pdf 2007 4 s 8-9
Sørlie, Thor Til Tørdal i Telemark 1993 4 s 242-243
Sørlie, Thor Halden geologiforening 30 år pdf 2008 4 s 15-17
Sørlie, Thor Endelig !  [om Hans Vidar Ellingsen og Astrid Haugen] pdf 2008 4 s 35
Sørlie, Thor Grenseløst samarbeid pdf 2010 4 s 38
Sørvåg, Randi 70 steingalne på Hidra tur pdf 1986 3 s 23
Thorin, Lennart Ny förening bildad i Stockholm 1991 1 s 12
Thorin, Lennart SARF-den sorgliga historien om riksorganisationens uppgång och fall Pdf 2001 3 s 36-37
Torkelsen, Arne Haugaland Geologiforening 1994 4 s 253
Tønnes, Reidar G. NGR-Norsk Geologiråd pdf 1993 3 s 173-4
Taagvold,Harald Ny forening.Opdalitten pdf 1986 1 s 27
VGF Vestfold Geologiforening  pdf 2004 2 s 18
Wiik, Geir Hennig Redaksjonelt. En mønsterforening 1998 3 s 4
Wiik, Geir Henning Sandviksboder nr 23 pdf 1989 2 s 36
Wiik, Geir Henning Juleauksjon i OG 1990 1 s 57
Wiik, Geir Henning STEIN-fotoseminar  pdf 1990 2 s 33-36
Wiik, Geir Henning Rapport fra Nevlunghavn pdf 1992 3 s 157
Wiik, Geir Henning Telemark geologiforening/NAGS-messa i Bamble 1993 4 s 215-217 + 229
Wiik, Geir Henning På tur i omegnen med Bergen og omegn geologiforening pdf 1996 4 s 176-178
Wiik, Geir Henning STEIN fra Grua til Kongsvinger pdf 2002 4 s 3 +34
Wiklund, Birgit Ut på tur med Västerbottens amatörgeologer pdf 2005 4 s 48-49
Aa.D IIntervju med tilsynsmann for lagerrom/sliperom pdf 1992 3 s 180
Aalvik, Torleiv Fra Sørlandet 1978 3 s 17
Åsheim, A. Moss og omegns geologiforening- nytt medlem i NAGS 1976 3 s 4-5
Sørlandets geologiforening 1973 4 s 5-6
Landet rundt pdf 1974 2 s 10-13
Vestfold geologiforening pdf 1974 4 s 5
Ny forening på Gjøvik pdf 1974 4 s 9
Hedemarken geologiforening pdf 1974 4 s 17-18
Foredrag/ekskursjon-Ringerike 1977 1 s 21-22
Moss og omegns geologiforening og åpning av kultursenteret Hadeland 1979 2 s 6
Nye Medlemsforeninger i NAGS (Fredrikstad, Odda og Sunnhordaland) 1980 2 s 8
Nytt fra foreningene 1980 4 s 5-7
Nytt fra foreningene 1981 2 s 4
Nytt fra foreningene 1981 3 s 4
Nytt fra foreningene 1981 4 s4-5
Nytt fra foreningene 1982 1 s 4
Nytt fra foreningene 1982 1 s 31
Nytt fra foreningene 1982 2 s 3 + 15
Nytt fra foreningene pdf 1982 3 s 3 + 23
Nytt fra foreningene 1983 1 s 30-32
Nytt fra foreningene pdf 1983 2 s 46
Nystartet forening i Asker 1983 3 s 3
Nytt fra foreningene 1984 1 s 3
Nytt fra foreningene 1984 2 s 3
Nytt fra foreningene   pdf 1984 3 s 3
Nytt fra foreningene  pdf 1985 3 s 3
Nytt fra foreningene pdf 1985 4 s 3
Sørlandets geologiforening pdf 1986 3 s 25
Sørlandets geologiforening på langtur med professor Skjeseth pdf 1986 3 s 31
Vellykket seminar pdf 1986 4 s 24
Fredrikstad geologiforening har kjøpt seg eget hus ! pdf 1986 4 s 31
Fredrikstad geologiforening på tur til Konnerud-kollen, Drammen pdf 1986 4 s 32
Nytt fra foreningene  pdf 1987 2 s 3
Nytt fra foreningene pdf 1987 2 s 26
Nytt fra foreningene pdf 1987 4 s 17
Fensfeltet geologiforening pdf 1987 4 s 20-21
Landet rundt 1988 1 til 4 s 12-13 +17
Landet rundt- nytt fra foreningene  pdf 1989 1 s 10-13
Norden rundt- nytt fra foreningene 1989 4 s 32-34
Norden rundt-nytt fra foreningene 1990 1 s 49-54
Norden rundt pdf 1990 2 s 16-17+20
Norden rundt. 1990 3 s 20-23
SARF rapport 1991 2 s 49-54
Medlemsforeninger i SARF 1991 3 s 30
Foreningsliv pdf 1992 3 s 140-147
Noen foreningsmerker pdf 1992 3 s 181
Hederskodex för SARF 1992 4 s 224
Flere foreningsemblemer 1992 4 s 239
Nytt ra NAGS 1994 3 s 189-191
Nytt fra organisationerna 1994 4 s 258-261
Nytt fra forbundene  pdf 1995 1 s 36
Nytt fra foreningene 1995 2 s 67-75
Solør og omegn geologiforening pdf 1995 3 s 130-132
Nytt fra forbundene 1995 4 s 212-214
Nytt fra foreningene 1996 1 s 6-7
Nytt fra forbundene 1996 2 s 89-91
Nytt fra foreningene 1996 2 s 94-96
Nytt fra forbundene pdf 1996 3 s 147-148
Nytt frå foreiningane pdf 1996 3 s 150-152
Nytt fra forbundene pdf 1996 4 s 198-200
Norsk geologiråd pdf 1997 1 s 4-5
Nytt fra foreningene 1997 4 s 173-175
Nytt fra forbundene 1997 4 s 187-189
Nytt fra foreningene 1998 2 s 40-43
Livet i Bergen og Omegn Geologiforening (BOG) 1998 3 s 4+ 59
Nytt fra foreningene 1999 2 s 26-38
Nytt fra forbundene 1999 4 s 48-49
Nytt fra foreningene 2001 1 s 12-28
Nytt fra forbundene 2001 1 s 29+ 35
Hals, Johnny Nytt fra foreningene pdf 2001 2 s 8
7-is På ekskursjon under Gaustadtoppen 1983 4 s 16-17

 

FOSSILER (PALEONTOLOGI)

Bernatek, Øyvind Fossiler i Oslo-feltet pdf 1973 1 s 5
Buentke, Holger-Detlev Lugnås Minnesfjäll, ett fönster mot tidigt liv 1994 3 s 217-220
Christiansen, Roar Øglegraverene 2007 pdf 2007 3 s 16-21
Dons, Johannes A. De utgamle, tvilsomme fossilene i Telemark  pdf 1977 4 s 19-20
Flansmose, Peder Danekræ et dansk fenomen pdf 2012 12 s 28-29
Folvik, Harald O. En brakiopode fra Skjerpemyr  pdf 2010 3 s 30-31
Funke, B Conularia  pdf 1985 3 s 10-11
Heintz, Natasja Mammuten- det pelskledde elefantdyret  pdf 1982 2 s 8-11
Hoel, Tom Mikrofossiler  pdf 1981 2 s 20-21
Hoel, Tom Mikrofossiler II  pdf 1981 3 s 38-39
Hurum, Jørn H. og Jahren, Jens Kambrosilurbergartene undt Eikeren pdf 1999 1 s 35-42
Hurum, Jørn H Fugler i dinosaurenes tidsalder- de første 85 millioner årene av fuglenes utvikling 1997 4 s 162-168
Hurum, Jørn H. Hvorfor dinosaurene døde ut 1998 2 s 22-27
Hurum, Jørn H. Gåtefulle fotspor funnet på Svalbard pdf 2007 1 s 27-29
Hurum, Jørn H. og Nakrem, Hans Arne Svalbard-fossileventyret  pdf 2004 4 s 5-7
Hurum, Jørn H. og Nakrem, Hans Arne Øglejegerne på Svalbard-en liten oppdatering pdf 2006 2 s 18-19
Hurum, Jørn H. og Nakrem, Hans Arne Svalbards øgleskatt pdf 2006 4 s 36-40
Hurum, Jørn H. & 
Knutsen, Espen M.
Øglegraverne 2010 pdf 2010 4 s 16-17
Gylt, Torbjørn Mimetaster- Den mystiske vandrer  Pdf 2013 3 s 20-23
Hasic, Edi Har du hørt historien om fiskeøglen fra Holzmaden? Pdf 2013 3 s 32-35
Høyberget, Magne Graptolittskifrene ved Slemmestad, etasje 3b  pdf 1991 3 s 11-15
Høyberget, Magne To uvanlige graptolitter fra Slemmestad pdf 1992 2 s 85
Høyberget, Magne En merkelig trilobitt pdf 1992 2 s 86
Høyberget, Magne Geologisk lokalitet rasert 1993 4 s 247
Høyberget, Magne Norges eldste makrofossiler ? 1994 3 s 197-198
Høyberget, Magne Orden Lichida spektakulære trilobitter 1994 3 s 199-201
Høyberget, Magne Ny rekonstruksjon av Telephina bicuspis 1995 2 s 110-111
Høyberget, Magne Kjempene i Portugal 1998 2 s 12-15
Høyberget, Magne En egen opptreden av mellomordovisiske blekkspruter 1998 2 s 18-19
Høyberget, Magne Megistaspis- Nå også i Norge 1998 2 s 21-22
Høyberget, Magne Blekkspruter fra Mjøsområdet pdf 2009 3 s 30-32
Høyberget, Magne En liten luring fra Toten [Trilobitten Nileus armadillo] pdf 2009 4 s 23
Høyberget, Magne På sporet etter Norges eldste leddyr pdf 2009 4 s 31-33
Høyberget, Magne Fra fossilfunn til ferdig preparert prøve 2010 1 s 34-35
Høyberget, Magne En for tung bør  [ om fossilt stromatoporoid på sneglehus]  pdf 2010 3 s 20
Høyberget, Magne Verdens eldste synsorgan  pdf 2010 4 s 4-6
Høyberget, Magne Stjernefunn [Fossile sjøstjerner fra Ringsaker] pdf 2010 4 s 7
Høyberget, Magne Totenprinsessa er ikke lenger en prinsesse pdf 2012 2 s 35
Høyberget, Magne,
Högström, Anette E.S. &
Ebbestad, Jan Ove R.
Ei internasjonal gruppe forskere finner spor etter utviklingen av det første, komplekse økosystemet på kloden. De leter i Finnmark pdf 2014 1 s 16-19
Høyberget, Magne &
Andreassen, Helge
Kortvarige blotninger, store gleder: Funn av trilobitter, Harakollen 2016 2 s 16-17
Lindseth, Trond De første Eikerværinger  pdf 2004 2 s 14-17
Lindseth, Trond En spesiell steinopplevelse [Mors, Danmark] pdf 2008 4 s 38-39
Nakrem, Hans Arne Glimt av Kinas geologi- fra den kambriske eksplosjon til fantastiske dinosaurer. Pdf 2013 4 s 14-23
Nakrem, Hans Arne & Hurum, Jørn H. Falske fossiler - naturens luner eller juks og fanteri ? pdf 2011 3 s 4-14
Neumann, Bjørn E. Koraller og korallrev før og nå 1979 3 s 24-25
Neumann, Bjørn E. Fossiler- hva er det ? 1979 4 s 17-19
Neumann, Bjørn E. Fossile encellede organismer 1980 2 s 24-29
Neumann, Bjørn E. Fossile primitive flercellede organismer del II pdf 1980 4 s 17-20
Neumann, Bjørn E. Leddyr I  pdf 1981 2 s 16-19
Neumann, Bjørn E. Leddyr (Phylum Arthropoda) -II  pdf 1981 3 s 19-24
Neumann, Bjørn E. Fossile primitive flercellede organismer-svampdyr: polyppdyr, maneter og koraller pdf 1980 3 s 21- 26
Olsen, Ole Brachiopoder, hva er det ? pdf 1991 2 s 37-39
Osland, Lidvin M Norges vakreste fossil 1979 4 s 24-25
Osland, Lidvin M. Øglespor på Svalbard 1979 1 s 22-23
Roberts, Jane Aubrey Fiskeøgla Gamla på utstilling 2016 2 s 18-19
Skjerlie, Finn J Rav 1978 2 s 22-23
Skjerlie, Finn J Vestnoske plantefossiler 1978 2 s 31-32
Skjerlie, Finn J. Vestnorske plantefossiler 1979 4 s 20-21
Smefjell, Ingvil Fossiltur til Muggerudkleiva pdf 2014 2 s 33
Solgård, Jan Lokalutstilling av fossiler på Ringerike 1977 2 s 17
Solgård, Jan 47 cm lang armenoceras funnet i steingjerding  pdf 1977 4 s 33
Stenløkk, Jan Fossiljakt på Svalbard pdf 2002 1 s 26-31
Stenløkk, Jan Et merkelig fossilfunn fra Rogaland  [Bakkevik] pdf 2010 3 s 4-6
Stenløkk, Jan Haitenner i svarte skauen [Osnabrück, Tyskland] pdf 2011 3 24-25
Stenløkk, Jan Juraperioden er fastlagt pdf 2011 4 s 37
Stenløkk, Jan Pseudofossiler- morsomt å samle på  Pdf 2012 3 s 28-30
Stenløkk, Jan En ravforekomst fra Nordsjøen pdf 2014 2 s 22-23
Tetlie, Odd Erik Sjøskorpioner i Norge Pdf 2001 1 s 4-6
Toutain, Xavier Ny skjæring gjennom Olenid skifer, etasje 2 1994 3 s 194
Wiik, Geir Henning Svovelkisblekksprut fra Toten pdf 2006 4 s 60
Wiik, Geir Henning Noen ord med Stig Larsen: Amatør og frivillig pdf 2007 3 s 22
Wiik, Geir Henning Øglegraverne 2007-2008 pdf 2007 4 s 17-21
Wiik, Geir Henning Tro hva som er inni denne her. Den sier klakk når den blir banket på. Fossil ? pdf 2007 4 s 33
Tre av de vanligste tabulate korallene fra Ordovicium -Silur   pdf 1976 3 s 9-10
En gammel ringeriking 1976 3 s 15-16
Trilobitt 1978 2 s 23

GENERELL GEOLOGI

Berg, Hans-Jørgen Xenolitter 1993 4 s 229
Baarli, Gudveig Hva er en marleik ? 1980 3 s 37-38
Hernes, Ivar Vulkansk aske 1979 4 s 21-22
Hernes, Ivar Kontinentaldrift 1979 4 s 34-35
Huseby, Sigurd Om geotermisk energi- eller jordvarme pdf 1981 1 s 25-28
Mathisen, Bjørg Frostsprengning og steinenes vandring mot havet  pdf 1978 1 s 10-11
Nashaug, Ole Trenger vi en bedre geologiforståelse ? 1974 3 s 23
Norsk geologiråds skolekomite Geologifagets plass i norsk skole 1981 4 s 27-32
Paxal, J. H. Geovitenskapelig europeisk prosjekt pdf 1983 3 s 11
Paxal, J. H. Langskår i jordskorpa 1983 4 s 26
Skjerlie, Finn J. Kjemisk vitring 1979 3 s 35-36
Skjerlie, Finn J. Løss 1980 1 s 32
Skjerlie, Finn. J. Asfaltsjøer 1978 1 s 24-25
Solgård, Jan Stein i dagliglivet 1976 4 s 8-9
Solgård, Jan Stein i dagliglivet II 1977 1 s 19-20
Solgård, Jan Stein i dagliglivet III 1977 2 s 19-22
Solgård, Jan Stein i dagliglivet (siste del) 1978 1 s 25-26
Stokkenes, Henrik "Radioaktive klokker" går de rett ? pdf 1984 3 s 16-22
Wilhelmsen, Yngvar Hva menes med geologi ?  pdf 1977 4 s 13- 16
Definisjoner av bergarter, mineraler, malm, erts med mer 1976 3 s 11
Geologi  ved universitetet i Oslo- I 1980 2 s 19-20
Mystiske mineralsirkeler 1980 2 s 32-33
Geologi  ved universitetet i Oslo-II 1980 3 s 11-15
Geologi  ved universitetet i Oslo-III 1980 4 s 8-10

 

GEOFYSIKK

Hagevang, Terje Geofysikk -III 1980 3 s 29-31
Messel, Knut Geofysikk I 1976 3 s 16-19
Messel, Knut Geofysikk II 1977 4 s 7-12
Rønning, Jan Steinar Kartlegging av vannførende sprekksoner ved hjelp av geofysikk 1986 2 s 24-25

 

GEOLOGI, NORGE

Andresen, Arild Hardangerviddas berggrunn 1977 3 s 9-13
Berg, Hans-Jørgen Gjøvikområdets bergarter 1994 1 s 33-50
Brundin, Nils H. Planter som oppsporer mineraler- en global teknikk pdf 1987 1 s 26-28
Bryhni, Inge Forsteinet tre i Bjørkedalen ? 1983 4 s 28-30
Bryhni, Inge Et fergested til fryd [Mannheller, Sognefjorden] pdf 2002 1 s 5-7
Dahlgren, Sven Hva er Dragehullet ?  pdf 1974 4 forside 6-8
Dahlgren, Sven Litt om geologien i det sentrale Telemark  pdf 1993 2 s 73- 79
Dahlgren, Sven Fensfeltet-et stykke eksplosiv geologi  pdf 1993 3 s 146-155
Dons, Johannes A. Jettegryten på Bekkelaget. Et natur-og kulturklenodium i fare  pdf 1989 1 s 43-47
Fossheim, Eivind Uranmalmfeltet i Salangen kan trolig gi lønnsom drift  pdf 1982 2 s 23
Gjertsen, E. Et velkjent syn langs E-18 (Høgenhei, Bamble) 1979 1 s 38
Gundersen, Arne Beskrivelse av bergartene langs "løypa" Kristiansand-Oslo  pdf 1981 3 s 28-30
Helgebostad, J; Pedersen; Bakkejord Geoelektriske målinger avslører svakhetssoner i fjell pdf 1986 1 s 22-25
Heltzen, Anders M. Sammenhengen mellom amfibolittene og sølvets opptreden på Kongsberg  pdf 1987 1 s 16-23
Heltzen, Anders M. Geokjemisk prospektering. Erfaringer fra undersøkelser i Norge pdf 1987 2 s 16-24
Hernes, Ivar En vulkans suvenir 1978 1 s 18-19
Heyer, Henrik Berggrunnen i Eikernområdet pdf 1999 1 s 17-20
Heyer, Henrik Sande- "vulkanen" pdf 2004 2 s 6-9
Imsland, Svein Månens alder og geologi 1991 4 s 25-29
Jansen, Øystein J. Bergensområdets bergrunnsgeologi 1998 3 s 24-28+33-41
L.H Varierende geologiske forhold [veitunnel Holmestrand] pdf 1984 4 s 29
Kjærnet, Torfinn & Dallmann, Winfried Svalbards geologi i et nøtteskall pdf 2012 1 s 5-9
Kjærnet, Torfinn & Elvevold, Synnøve Geologiske ressurser pdf [Svalbard] 2012 1 s 10-15
Landmark, Kåre og Møller, Jakob J. Tromsøya, berggrunn, løsmasser og strandlinjer pdf 1987 1 s 12-15
Larsen, Knut Edvard Rognstranda, Bamble- en besøkslokalitet i Gea Norvegica Geopark Pdf 2013 3 s 26-27
Larsen, Stig Eikern- en geologisk oversikt pdf 1999 1 s 22
Larsen, Øystein Utvikling av fibrige årer Pdf 2001 3 s 5- 7
Maisey, George Horne Havbunnen skjuler mineralrikdommer, men kunnskapen er fragmentarisk pdf 1986 2 s 4-9
Mazanti-Andersen, Guri Sand-grus og meget andet pdf 2000 3 s 30-32
Mazanti-Andersen, Guri Oolitter og andre sandkorn pdf 2002 1 s 18-19
Nystuen, Johan Petter Den skandinaviske fjellkjeden- Skandene. Strid om navn på ung fjellkjede pdf 2014 2 s 4-14
Wiik, Geir Henning og NGU Digital jakt på nye og gamle mineralforekomster pdf 2008 1 s 22-23
Olerud, Svein Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Finnmark 1986 2 s 14-17
Ottesen, R. T; Ekremsæter, J; Krog  Geokjemisk oversiktskart over Norge pdf 1986 2 s 10-13
Ottesen, R. T og  Bølviken, B. Storregional geokjemisk kartlegging på Nordkalotten pdf 1986 4 s 12-15
Prestvik, Tore Norske vulkaner 1979 3 S 17-23
Reusch, Hans Geologiske notiser fra Kristiania-egnen [fra 1884] pdf 1987 1 s 30-32
Revheim, Olav Sørlandets geologi pdf 2002 3 s 16-20
Rindstad, B. I og Grønlie, A. Bruk av satelittdata i geologisk kartlegging 1986 2 s 30-33
Segalstad, Tom V.  Stein fra Norges første meteoritt-krater 1994 3 s 203
Segalstad, T. V &
Eggleston, Ted L.
Pegmatittene i Tørdal, Telemark pdf 1993 3 s 190-195
Stenløkk, Jan Brumunddalssandstein- en spesiell bergart i Norge Pdf 2013 2 s 22-24
Storm Nielsen, Johan Steinformasjoner  pdf 2010 4 s 28-29
Thorsnes, Terje og Reite Arne Nytt geologisk kart over Åfjord kommune 1992 2 s 88-90
Tveten, Einar Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene i Nord-Gudbrandsdalen pdf 1986 4 s 4-8
Wiik, Geir Henning og NGU Digital jakt på nye og gamle mineralforekomster pdf 2008 1 s 22-23
Aarseth, Inge Fjordene rundt Bergen- hvordan ble de dannet ? 1998 3 s 50-53
Svalbards Berggrunn 1: 2 000 000 pdf 2012 1 s 8-9
Fensfeltet 1987 3 s 28

 

GEOLOGI, Andre land

Mathisen, Bjørg Islandske bergarter 1974 3 s 3-4
Revheim, Olav Gunung Mulu National park, Sarawak Malaysia pdf 2007 2 s 30-33
Selbekk, R. & Sturkell, Erik Surtsey- vulkanøya som dukket opp i fra havet pdf 2004 3 s 42-47
Selbekk, R. S; Sturkell, E. & Mattson, H. Hekla-vulkanen som rører på seg pdf 2004 1 s 10-14
Selbekk, Rune S. Litt om Islands geologi pdf 2004 1 s 6-8
Skjerlie, Finn J. Krakatoa 1978 2 s 35-36
Skjerlie, Finn J. Mount Erebus 1981 4 s 12
Solgård, Jan Postojna-grottene i Jugoslavia 1978 2 s 11-14
Spicar, Erich Ett nyupptäckt astroproblem i Dalarna pdf 2006 3 s 12-15
Uran i Svartehavet 1978 3 s 34
Bökstedt, Harry Malmdannelsen i Långban var som bunnen av Rødehavet i dag. pdf 1987 1 s 24-25
Christoffersen, Carl-Erik Viktoria-fallene. En geologisk opplevelse pdf 1986 4 s 10-11
Hernes, Ivar Kirkufjell på Heimaey 1980 1 s 33.34
Sjadrin, Lev Dybdeboringer i Sovjet-Unionen pdf 1982 3 s 24-25
Skjerlie, Finn J. Island 1979 3 s 37-38

 

GEOLOGIENS DAG

Andersen, Karin Geologiens dag: Solør PDF 2005 3 s 11
Bakke, Espen Møller Geologiens dag: Ballangen PDF 2005 3 s 22
Berg, Hans -Jørgen Geologiens dag ved Naturhistorisk Museum i Oslo PDF 2005 3 7
Birkeland, Anne Geologiens dag 2005: 3 september: Geologi: Noe for folk flest ! pdf 2004 4 10 +33-34
Birkeland, Anne Geologiens dag 2006 pdf 2006 2 s 4
Birkeland, Anne Geologiens dag 2006 i Oslo pdf 2006 4 s 26-28
Bryhni, Inge og Bredalen, Ola Geologidagene 2005 pdf 2004 1 s 3-5
Dalen, Karl E. Geologiens dag: Bergen PDF 2005 3 s 16
Eldjarn, Knut Geologins dag i Sverige: Långban 18 september 2004 PDF 2005 1 s 16-17
Engdal, Marianne Publikumsrekord på Geologiens dag pdf 2006 4 s 23
Engdal, Marianne Jordas år 2007-2008. Hva er det ? pdf 2007 4 s 32
Engedal, Marianne Geologiens dag pdf 2008 3 s 5
Engdal, Marianne Geologiens Dag 2008 pdf 2008 4 s 36-37
Engdal, Marianne og Jan Stenløkk Geologiens dag 2009 pdf 2009 3 s 4-5
Fredriksen, Henry Geologiens dag: Litlabø, Stord PDF 2005 3 s 8
Følstad, Sverre Geologiens dag: Modum, Blaafarveverket PDF 2005 3 s 23
Førsund, Birger Geologiens dag: Trondheim, TAGF PDF 2005 3 10
Henriksen, Helge Geologiens dag: Sogndal PDF 2005 3 s 15
Johansen, Bodil Anette R. Geologiens dag: Moss PDF 2005 3 s 11
Ingvald, Erika Geologins dag pdf 2001 2 s 10-11
Nielsen, Johan Storm Geologiens dag: Snåsa PDF 2005 3 s 11
Larsen, Alf Olav Geologiens dag: Porsgrunn PDF 2005 3 s 24
Larsen Alf Olav og Wiik, Geir Henning Leder: Vi feirer  PDF 2005 3 3
Lindseth, Trond Geologiens dag: Drammen, Solbergelva PDF 2005 3 s 13-14
Løvø, Gudmund Geologiens dag: NGU, Trondheim PDF 2005 3 s 9-10
Paulsen, Kjell Geologiens dag: Harstad PDF 2005 3 s 19-20
Revheim, Olav Geologiens dag: Evje, Flåt nikkelgruve pdf 2005 3 s 25
Skeide, Mariann Geologiens dag: Stavanger PDF 2005 3 s 18
Strebel, Jan Geologiens dag: Sarpsborg PDF 2005 3 s 21
Strebel, Jan Geologiens dag 2006- Steinbearbeiding og skulpturer i Sarpsborg pdf 2006 3 s 28-29
Sørvik, Anny og Leknesund, Unni Geologiens dag: Stolmen PDF 2005 3 s 17
Oppsummering av Geologins dag 2004 PDF 2005 1 s 16
Wiik, Geir Henning Strålende fornøyd med Geologiens dag. På Indre Oslofjord PDF 2005 3 s 3-7
Wiik, Geir Henning Geologiens dag på Kjelsås skole  i Oslo pdf 2006 4 s 23-24
Wiik, Geir Henning Geologiens dag: Ålesund pdf 2006 4 s 30
Wiik, Geir Henning Geologiens dag 2007 pdf 2007 3 s 27-30
Geologiens dag 2006 -Grua pdf 2006 3 s 27
Geologiens dag 2006- Haugesund pdf 2006 3 s 28
Geologiens dag 2006 :Tegne og malekonkurransen pdf 2006 4 s 22
Geologiens dag- Agder Naturmuseum og botanisk Hage pdf 2006 4 s 25
Geologiens dag på Jærmuseetpdf 2006 4 s 25
Geologiens dag på torget i Trondheim  pdf 2006 4 s 25
Geologiens dag: Geologitur for elever i Jutulhugget pdf 2006 4 s 25
Geologiens dag : Bjønndalen, Nittedal pdf 2006 4 s 29
Geologiens dag: Åpent hus hos Stavanger geologiforening pdf 2006 4 s 29
Geologiens dag: Geologitur fra Kragerø til Jomfruland pdf 2006 4 s 29

 

GROTTER (SPELEOLOGI)

Caspari, Sissel Marie Schlosberghöhlen, Syd-Tyskland pdf 1984 4 s 32-33
Stein-Erik Lauritzen Krystallgrotta i Naica pdf 2009 3 s 6-14
Lindteigen, Olav Internasjonalt besøk i hulene på Skrimfjellet pdf 1985 2 s 20-21

 

GRUVEHISTORIE

Andresen, Unni &
Sørlie, Thor
Romsåsen gruver pdf 2009 2 s 20-25
Bastiansen, Birger  Åmdals gamle kobberværk 1540-1945  pdf 1986 1 s 4-15
Breivik, Harald Gull på Bømlo  pdf 1981 3 s 9-12
Brommeland, John Kongsberg sølvverks historie  pdf 1974 3 s 12-13
Brommeland, John Kongsberg sølvverks historie forts.  pdf 1974 4 s 12-14
Brommeland, John Akersbergets sølvgruver   pdf 1976 2 s 14-15
Caspari, Sissel Marie Alvdalens nye porfyrverk Dalarne, Sverige pdf 1985 2 s 28-30
Caspari, Sissel Marie Slipesteinsproduksjon-gruver pdf 1986 3 s 20
Christophersen, H.O Fra jernverkenes historie -1 1979 1 s 24-26
Christophersen, H.O Fra jernverkenes historie -II 1979 2 s 32-36
Burvald, Ingulv Den forsvundne gruve  Pdf 2013 2 s 16-17
Dons, Johannes A. Hvor i Bærum lå jerngruvene ? pdf 1986 3 s 26-30
Endresen, Bjørne A. Bertelberget- Sølvberget (Rana)  pdf 1979 4 s 27-28
Flaata, Stig I bergmannens glemte rike 1992 4 s 198-200 + 227-235
Gjølstad, T.; Halvorsen, A. M. og Wangen, W Ramsøy gruver pdf 1995 3 s 134-142
Grov, Torbjørn Aktiviteter Gruvedrift og malmfrakt rettet mot Eidsfoss jernverk (1697-1885) pdf 1999 1 s 46-51
Grusell, Karl-Ivar Falu gruva pdf 1990 4 s 14-17
Halsen, Odd Konnerudgruvene ved Drammen  pdf 1981 1 s 9-14
Hesstvedt, Ola Spennende "hemmeligheter" rundt Sognsvann pdf 1982 3 s 26-28
Hoel, Christer Et eldre bergverk ved Kongsberg Pdf 2012 3 s 32-36
Hoel, Tom Kort historisk sammendrag om gullgruvene på Bømlo  pdf 1989 1 s 51
Johnnessen, G.A. Ringerikets Nikkelverk: Nedlagte gruver og skjerp vest for Tyrifjorden pdf 1983 3 s 4-9
Kjærnet, Torfinn Bergverksdriften frem til i dag pdf [Svalbard] 2012 2 s 17-29
Landsverk, Arthur Gruveminner pdf 1974 3 s 7
Larsen, Alf Olav Norske kromgruver og kromfargeindustri 1980 2 s 37-38
Mathiesen, H.C Fra Hammerfest til Bæivasgiedde Gull claims pdf 1982 3 s 29
Melkild, Arne Gruvene under Sunndalsfjellene pdf 1984 3 s 11-13
Nilsen, Ø. Juul Pukkverkene ved Konnerud Gruver  pdf 1983 3 s 32-33
Nilsen, Ø. Juul Eidsfoss jernverks aktivitet i Konnerudområdet pdf 1999 1 s 44-45
Nordrum, F. S & Sælebakke, P. H. Om de rike sølvfunnene i Mildigkeit Gottes Gruve på Kongsberg i 1938  pdf 1981 2 s 28-29
Nordrum, Fred Steinar Kongberg sølvverk pdf 1979 3 s 4-15
Nordrum, Fred Steinar Dalen- Kjørholt gruve  pdf 1993 2 s 98-99
Nordseth, Fred Eidsfoss pdf 1999 1 s 6-15
Olsen, Arne Johan Litt om gullforekomstene ved Eidsvold pdf 1995 3 s 158-159
Paxal, J.H. Nye opplysninger om gruber og steinbrudd pdf 1982 1 s 22-23
Paxal, J.H. Til Feiring jernverk med polyteknisk forening  pdf 1982 2 s 20-22
Ryddingstad, Johan Gruvedrift i Nannestad pdf 1982 3 s 4-13
Sandvik, Per M.. Fyrsetting- en eldgammel teknikk pdf 1985 4 s 14-21
Solgård, Jan Sognedalens jern-verk 1984 1 s 4-16
Solgård, Jan The Heen Mineral mines - om bly og sinkgruvene på Vaagaard  pdf 1985 4 s 4-9
Svendsen, Rolf Dyrnes Gullgruve i Bindal pdf 1982 1 s 15
Sørlie, Thor Historiske tilbakeblikk [Postkort fra ca 1905 granittbrytning, Iddefjorden] pdf 2008 2 s 21
Sørlie, Thor Harnäs- en gullgruve i Värmland, Sverige pdf 2014 1 s 18-19
Tobiassen, Anna Helene Steinsmeden pdf 2010 3 s 16-17
Thorin, Lennart Gruvnäringen på stark frammarsch pdf 2005 3 s 32
Tellefsen, Reidar Sødal Kalkverk 1826-1947  pdf 1981 2 s 25-26
Tronbøl, I. Og Hansson, K. Trautgruva i Nord-Odal pdf 1995 3 s 149-153
Trømborg, Dagfinn Marmorstøtta på Fillefjell pdf 2008 4 s  12-14
Trømborg, Dagfinn Døpefonter hogd i norsk marmor pdf 2012 2 s 30-34
Trømborg, Dagfinn To spesielle steintransporter [Monolitten og Carl XIV Johans sarkofag] pdf 2014 1 s 38-41
Werner, Ronald Skuterud: et eventyrlig gruvelandskap PDF 2005 2 s 29-34
Årflot, Inger Kvernstein som industri 1993 4 s 232-233
Blyverket i Bamble i Telemark  pdf 1974 3 s 22
Gruvedrift i de gode gamle dager 1976 4 s 7
Tvedestrandsdame startet feltspatens historie i Norge pdf 1985 2 s 32-33
Torittfeberen pdf 1989 1 s 32
"Verlohrner Sohn" gruve. 500 årsjubileum for dokumentert gruvedrift på Kongsberg pdf 1990 2 s 10

HEALING

Hurum, Jørn H. & Frøyland, Merethe Krystallhealing -amatørgeologiens død eller: en steinsamler lever ikke evig 1997 4 s 178-181
Wiik, Geir Henning Healing: Helbredelse med krystaller 1988 1 til 4 s 27
Wiik, Geir Henning Okkultisme 1989 3 s 6
Wiik, Geir Henning Alternativmesse  pdf 2000 1 s 31
Aagaard, Harald Ang. krystallhealing -amatørgeologiens død 1998 2 s 34
Lykkesteiner 1 1978 1 s 15
Lykkesteiner 2 1978 1 s.16
Lykkesteiner 3 1978 1 s 17
Lykkesteiner 4 1978 2 s 6
Lykkesteiner 5 1978 2 s 7
Lykkesteiner 6 1978 2 s 8
Ønskesteiner 7 1978 4 s 9
Ønskesteiner 8 1978 4 s 10
Ønskesteiner 9 1978 4 s 11
Sett og hørt: "Må oppleves" 1989 1 s 22

 

HISTORISK MINERALOGI
Anonym Olaus Thortveit og bakgrunnen for bautaen over ham pdf 1996 3 s 130-134
Bryhni, Inge Ivar Aasen og geologien 1997 2 s 70-74
Bøe, Per Norges første amatørgeolog var en allsidig person [Hans Morten Thrane Esmark]  pdf 1995 1 s 50-55
Fossheim, Eivind Han fant Norges rikeste uranfelt  [Henry Lund, Uran i Orfjellet] 1983 1 s 28
Hurum, Jørn H. Athanasius Kircher, Jesuitt og fossilsamler pdf 2000 4 s 13.16
Hurum, Jørn H. Og Cortese, Guiseppe La minera el Mondo. En steinbok fra 1585 pdf 1995 1 s 5-30
Kristiansen, Roy En mineralhistorisk godbit ! 1994 2 s 129-131
Kristiansen, Roy En oppfordring 1994 2 s 132-133
Langhof, Jörgen W.C.Brögger och Stockholms högskolas mineralsamling 1994 2 s 109-116
Rykart, Rudolf Krystall. Gåtefullt ord gjennom årtusener pdf 1993 3 s 157-165
Selbekk, Rune . S.
& Stølen, Svein
Periodesystemet.no pdf 2009 3 s 17-19
Segalstad, Tom V. Nye geologiske frimerker 16 september 2005 pdf 2005 3 s 28-29
Solberg, Kirsten M. Victor Moritz Goldschmidt-en pioner i norsk geologi  pdf 1979 1 s 7
Stenløkk, Jan Friedrich Mohs og hans hardhetsskala for mineraler 2016 2 s 28-32
Thorin, Lennart Om Flinks fyndplatser [Malmberget] pdf 1995 3 s 164-165
Wiik, Geir Henning Avdukning av Olaus Thortveit- bautaen i Evje 1996 2 s 92

 

HOBBYTIPS

Hedegaard, Claus Katalogisering pdf 2001 4 s 8-16
Hurum, Jørn H. &
Berg, Hans-Jørgen
Fra lokalitet til monter I. Mekaniske prepareringsmetoder for mineraler og fossiler 2010 1 s 4-13
Hurum, Jørn H. &
Berg, Hans-Jørgen
Fra lokalitet til monter II. Kjemiske prepareringsmetoder for mineraler og fossiler 2010 1 s 14-21
Hurum, Jørn H. ; 
Berg, Hans-Jørgen &
Nakrem, Hans Arne
Fra lokalitet til monter III.  Kjemisk fjerning av matriks og stabilisering 2010 1 s 22-27
Hurum, Jørn H. Prepareringseksamen 2010 1 s 32
Høyberget, Magne Fossiler og lynlim 2010 1 s 36-38
Larsen, Alf Olav Hodeløs ? 1978 4 s 34
Larsen, Alf Olav Kjemiske mineraltester 1980 2 s 18
Ljøstad, O. T Mikro. Testing av mikrobokser pdf 1988 1 til 4 s 21-22
Nakrem, Hans Arne;
Berg, Hans-Jørgen & Hurum, Jørn H.
Fra lokalitet til monter IV: Kuratering av samlinger, registre og databaser i et museumsperspektiv 2010 1 s 28-31
Olsen, Runar H. Mikroskop, luper og bilder 1990 4 s 32
Selbekk, Rune S. Geologi og internett pdf 1997 3 s 145-147
Stenløkk, Jan Mikrofotografering pdf 2009 4 s 36-37
Stenløkk, Jan Krystalldyrking for de tålmodige pdf 2014 1 s 42-43
Strebel, Jan Har du vært på vidvanke i det siste ? 1994 1 s 29-30
Strebel, Jan Bruk vernebriller - for synets skyld 1994 4 s 248
Thorsen, Jan En annerledes steinsamling [frimerker ] pdf 1989 1 s 16-17
Thorsen, Jan Hei, du som har system i samlingen din ! 1991 4 s 22
Werner, Ronald HTML-oversikt over internettadresser 1998 1 s 36-40
Wiik, Geir Henning Vi prøver: [steinknekker] pdf 1988 1 til 4 s 26-27
Wiik, Geir Henning Vi prøver: [meisler] pdf 1992 3 s 156-157
Wiik, Geir Henning Geoden 1997 2 s 62
Wiik, Geir Henning Steinrens -en advarsel 1998 2 s 8
Wiik, Geir Henning Vi prøver: Nikon-Naturscope, Portable 20 x stereoscopic microscope pdf 2005 3 s 33
Sten som er misfarget av grønnalger pdf 1983 3 s 22
Stein/mineraler på PC 1991 4 s 16
Programpakken "MINDA" (MINeralsamlerens Datasystem) 1992 2 s 119

 

HYDROLOGI

Kirkhusmo, Lars A. Resultater fra det landsomfattende grunnvannsnettet pdf 1986 2 s 26-29
Klemetsrud, Tiedemann Grunnvannsforsyning i Gudbrandsdalen pdf 1986 4 s 26-30

 

KJEMI, Generell

Innføring i kjemi 1973 2 s14-15
En innføring i kjemi. II 1973 3 s 6-8
Hvor mange kjemikalier finnes ? 1978 4 s 28

 

KVARTÆRGEOLOGI

Korbøl, Bjarne Kvartærgeologisk historie for Rotnadalen i Grue pdf 1995 3 s 181-182
Lindseth, Trond Kvitskruiprestene pdf 2003 1 s 32-33
Olsen, Arne Johan Kvartærgeologi Romerrike-Odal pdf 1995 3 s 146-147
Olsen, Lars og Hamborg, Martin Bruk av kvartærgeologisk kartlegging ved malmleting på Finnmarksvidda pdf 1983 3 s 28-30
Aa, Asbjørn Rune Isskuring 1979 4 s 36-37
Aarseth, Inge Jettegryter  pdf 1978 3 s 33-34

 

LOVGIVNING

Diverse Det skal ikke være enkelt 1994 3 s 179-188
Ellingsen, Roald Vidde-voktere på ville veier-Lovbruk langt ute på (hardanger)-viddene pdf 1989 2 s 23-24
Hals, Anders Norsk "gråstein" er etterspurt pdf 2001 1 s 32-35
Jørgensen, Lars B. Mange spørsmål- få svar pdf 2000 4 s 11-12
Kvamsdal, Lars Olav Er det i det hele tatt lov å samle mineraler i Norge ? pdf 1989 2 s 20-21
Larsen, Knut Edvard Høringssvar-forslag til ny minerallov pdf 2003 3 s 10-11
Lundberg, Nils H. Det du finner -er ditt ! pdf 1986 1 s 30-33
Nilsen, Ø. Juul Bergverksloven  pdf 1989 1 s 30-31
Nilsen, Ø. Juul Lov om avståing av grunn m.v. Til drift av ikke mutbare mineralske forekomster pdf 1989 2 s 41
Sørlie, Thor Fra en grunneiers ståsted pdf 2011 2 s 34
Nilsen, Ø. Juul Amatørgeologens forhold til den nye mineralloven 1999 4 s 10
Wiik, Geir Henning Vårlig tur på vidda og andre viderverdigheter pdf 1988 1 til 4 s 36-45
Wiik, Geir Henning (?-§§-?) Det skal ikke være enkelt (II) 1994 4 s 255
Wiik, Geir Henning NOU/1996: 111 Forslag til ny minerallov pdf 1996 4 s 193+202
Wiik, Geir Henning Anatas- mineral til besvær 1999 2 s 5-7 + 50
Wiik, Geir Henning Steinkrimmen 1999 3 s 30
Leting etter mineraler  pdf 1985 3 s 16-17
Jus for mineraljegerar 1994 3 s 172
Steintyver på vidda dømt 1994 3 s 174-177

 

MALMGEOLOGI

Ryghaug, Per Geokjemiske tolkningskart - en mulig presentasjon av geokjemiske data for planleggingsformål ? pdf 1984 3  s 4-10
Stubergh, Jan Fremstilling av sølv fra blyglans pdf 1984 3 s 30-32

 

MESSER OG STEINTREFF

Andersen, Annas Varvara En takk til Jarle Pdf 2005 4 s 29
Abildgaard, Niels J. Steintreff på Pers Hotell, Gol 1991 3 s 7-8
Abildgaard, Niels J. Gol igjen pdf 1992 3 s 151-152
Abildgaard, Niels J. Steintreff' 93, Pers Hotel pdf 1993 3 s 181-182
Andresen, Peter Kongsberg mineralsymposium, 2008 pdf 2008 2 26-28
Andresen, Peter og Larsen, Knut Edvard Første mikrosamlertreff på flere tiår pdf 2006 4 s 61-62
Berg, Hans-Jørgen Mineralien' 99 Hamburg  pdf 2000 1 s 26-27
Berntzen, Hans Chr. 12.Nordisk stein og mineralmesse 1989 1989 4 s 12-13
Borg, Lennart Rapport fra Steintreffen i Kopparberg pdf 2013 1 s 29
Caspari, Sissel Marie Steintreff i Lom 15-18 sept.1988 pdf 1989 1 s 14
Caspari, Sissel Marie Kopparbergmessa 16-17 juni 1990 3 s 10-11
Dalene geologiforening Vårmessen i Egersund 1986 gav mersmak 1986 2 s 3
Egsæter, Ann-Mari Kopparbergmessen  pdf 1983 2 s 3
Egsæter, Freddy Sommertur til Steinmessa på Froland pdf 1983 3 s 10
Egsæter, Freddy Smykkestensmesse i Ylämaa 1984 1 s 34
Eldjarn, K.;Hedegaard,C.; Sørlie, T. München 1995 4 s 226-235
Eldjarn, Knut Mineraldager i München 1990 pdf 1991 2 s 3-7
Eldjarn, Knut Inntrykk fra Tucson 1991 pdf 1991 2 s 52-54
Eldjarn, Knut Mineralnytt fra München 1991 1991 4 s 40-42
Eldjarn, Knut München 1992 1992 4 s 220- 222
Eldjarn, Knut Rhodochrositt og dinosaurier-Tucson 1993 pdf 1993 3 s 170-172
Eldjarn, Knut Mineral-dager i München 1994 4 s 263-265 
Ellinor fra Flekkefjord Til Moss på steinmesse 26-28.10.86 pdf 1986 3 s 33
Fjeld, Emil Titania A/S på mineralmesse pdf 1986 3 s 24
Fjellheim,Tom 3.000 på steinmessa 1990 4 s 8-9
Folvik, Harald O. Eidsfoss 2003 pdf 2003 3 s 5-7
Folvik, Harald O. Kopparberg Stenmarknad 2013 pdf 2014 2 s 34-35
Garmo, Torgeir T. Mineralientage- München 1978 4 s 12-13
Garmo, Torgeir T. Mineralientage i Munchen 1988 pdf 1988 1 til 4 s 24-25
Garmo, Torgeir T. I steinens rike-Tucson 91 pdf 1991 2 s 30-31
Garmo, Torgeir T. München-en messe verd 1991 4 s 42-43
Glasø, Tor Noe å messe om pdf 2002 2 s 22
Glasø, Tor Trøndelag mineralmesse pdf 2004 4 s 12
Glasø, Tor Trøndelag mineralmesse 2005 pdf 2005 4 s 50
Hamar geologiforening Velkommen til Hamar med stein ! 1990 2 s 41
Hansen, R og Skevik, Ragnhild Mineralmessen i Tuscon 3-11.2.' 90 1990 2 s 45
Hansen, Rolf og Gaute Peräseinäjokimessen i mai '90 1990 4 s 23
Haugen, Astrid og Stenløkk, Jan Mineralmessen i Sainte Marie-aux-Mines Pdf 2012 3 s 22-24
Haugen, Astrid og Ellingsen, Hans Vidar Steinmesse i Hamburg Pdf 1999 3 s 14-15 + 29
Haugen Astrid, Kristiansen, R. og
Thor Sørlie
München-messa 2013 pdf 2014 1 s 32-36
Hedegaard, Claus Hvorfor tage til messe ?- en beretning fra München 1993 1994 1 s 19-27
Hedegaard, Claus Tucson messen '94 1994 3 s 221-227
Hedegaard, Claus (uten tittel) (Om mineraldagene i München 1994] 1994 4 s 276-281
Hedegaard, Claus Tucson Tilbageblik 1995 1995 2 s 80-86
Hedegaard, Claus Tucson 1998. Halvnøgen på jagt efter en skjorte 1998 2 s 48-51
Hedegaard, Claus Tucson 1999-opvaskmiddel uden matrix 1999 2 s 40-45
Hedegaard, Claus Weisswurt, Diamanter og Kvaksalveri- München 2000 pdf 2000 4 s 22-27
Hedegaard, Claus Sorte penge, Tennyson og narkomaner- München 2001 pdf 2001 4 s 22-26
Hedegaard, Claus For mange smykker ? Luk øjnene op! Münchener Mineralientage 2002 pdf 2002 4 s 28-34
Hedegaard, Claus Tucson 2003- mineralmesse. Skuestykker og skuemad pdf 2003 2 s 24-30
Hedegaard, Claus Græskar, hindbær og troldom. Münchener-mineralientage 2003  pdf 2003 4 s 28-34
Hedegaard, Claus Til lykke Tucson 2004 ! 2004 1 s 17-23
Hedegaard, Claus Katten i Sækken, Kinasyndrom og Bandlysning-Mineraldage i München 2004 pdf 2004 4 s 19-28
Hedegaard, Claus Tucson 2005-grønne sten og uldne fossiler PDF 2005 1 s 22-27
Hedegaard, Claus München 2005: De blinde ser, klassiske gademusikanter og graciøs rokoko pdf 2005 4 36-42
Hedegaard, Claus Ikke bare krimskrams i Göteborg pdf 2006 2 s 20-21
Hedegaard, Claus Kopparberg 30 år: Det bliver de snart trætte af! pdf 2006 3 s 16-17
Hedegaard, Claus München 2006: Mesterværker og lyserød passion, men hvor er øllet ? pdf 2006 4 s 45-52
Hedegaard, Claus Rød turkis, guld, kvindekamp og sydstatskriget-Tucson 2007 pdf 2007 1 s 13-21
Hedegaard, Claus München 2007 pdf 2007 4 s 10-15
Hedmark geologiforening 13 Nordisk stein og mineralmesse på hamar 25-26 august 1990 1989 4 s 20
Helgestad, Asgeir Steiner på nordisk messe 1989 4 s 37
Hollund, Egil Besøk på mineralmessa i Sainte-Marie aux Mines pdf 2011 3 s 38-40
Holt, Ellinor & Bjørn Egersund, årets messe på Vestlandet 1989 3 s 7
Holt, Ellinor & Bjørn Bardu-en messe verdt! 1989 3 s 38
Holt, Ellinor & Bjørn Kopparberg-skandinavias største messe 1989 3 s 41-42
Holt, Ellinor og Bjørn Tucson '92 1992 2 s 102-105
Høyberget, Magne Inntrykk fra Mossemessa 1992 4 s 224
Høyberget, Magne Steinmesse i Skagen 23-24 juli 1994 3 s 160
Garmo, Torgeir T. Rapport fra München 1980 1980 3 s 8-9
Godø, Siw Brandal Steintreff på Eidsfoss [2010] pdf 2010 4 s 30-31
Karlsen, Jon Anders Moss pdf 2006 4 s 42
Kristiansen, Roy Kopparbergmessa 17-18 juni 2000 pdf 2000 3 s 24-26
Kristiansen, Roy Flere inntrykk fra Kopparberg mineralmessen pdf 2006 3 s 18-19
Kristiansen, Roy 33. IGC [Internasjonale Geologiske Kongress] pdf 2008 4 s 18-21
Kristiansen, Roy München-messa 2009 pdf 2010 3 s 26-28
Kristiansen, Roy IMA-kongress i Budapest 2010 pdf 2011 1 s 30-32
Larsen, Stig Nesten skyfritt: Eidsfoss 2005 pdf 2005 4 s 16
Larsen, Stig Mossemessa 2008 pdf 2008 4 s 40-41
Larsen, Alf Olav München 2011- min opplevelse  pdf 2011 4 s 42-43
Larsen, Alf Olav, Friis, Henrik og
Larsen, Knut Edvard
Exit Kongsberg Mineralsymposium pdf 2014 1 s 44
Lindseth, Beate og Trond Steintreff i Lom 10-14 september 2003  pdf 2003 4 s 16-17
Lindseth, Stina og Mona Steintreffet på Eidsfoss 2006 pdf 2006 3 s 6-9
Lindseth, Trond Noen bilder fra Drammensmessa pdf 2000 4 s 30
Lindseth, Trond Steinens dag ved Landfallhytta   pdf 2003 4 s 6-7
Lindseth, Trond Steintreffet på Eidsfoss 2004 pdf 2004 4 s 14-17
Lindseth, Trond Glimt fra Eidsfosstreffet i 2007  pdf 2007 3 s 24-25
Ljøstad, O.T Norwegian Micromount Society pdf 2006 2 s 23
Lyckberg, Peter Tuscon 7-11/2 '90 1990 1 s 34-37
Lyckberg, Peter Hört och sett på skandinaviska mässor i 1991 1991 4 s 33-36
Meyer, Andreas Eidsfoss 2012-en kort betraktning pdf 2013 1 s 28
Michalsen, Atle En begivenhetsrik helg på Eidsfoss. NAGS-treffet 1999 Pdf 1999 3 s 10-13
Michalsen, Atle Eidsfossmessa 2002 pdf 2002 3 s 4-5 + 20
Mong, Rolf Mineralmesse i Otrahallen 1990 1 s 32
Niedermayer, Gerhardt Steintreff i Lom 15-18 sept.1988 1993 4 s 234-235
Nilsen, Ø.Juul Drammensmessa den 10.10 '92 1992 4 s 225
Nordrum, Fred Steinar Kongsberg mineralsymposium 1997 pdf 1997 3 s 100
Nordrum, Fred Steinar Kongsberg mineralsymposium. Jeff Scovil- verdenskjent mineralfotograf til mineralsymposiet pdf 2001 1 s 11
Patel, Runa Stömsbruk-Sveriges mittersta mässa 1993 1 s 24-25
Patel, Runa Succémässa i nya lokaler 1993 4 s 218-219
Patel, Runa Opal-letande i Långban 1994 3 s 160
Patel, Runa Stockholm och Mo i Rana 1994 3 s 161
Patel, Runa Göteborgsmässan -en av de stora pdf 1995 3 s 179
Patel, Runa Västeråsmässan oskyldigt drabbad 1995 4 s 224
Paxal, John Hermann Glimt fra en messe i Aix-en-Provence i Frankrike pdf 1986 3 s 34
Pedersen, Dagfinn Vårmesse-84 1984 1 s 22
Pedersen, Dagfinn M Stein og mineralmesse i Kopparberg, Sverige 1977 4 s 26-27
Pedersen, Dagfinn M Tanker etter mineralmessen i Kopparberg 1978 2 s 24-25
Pedersen, Dagfinn M Messen i Hønefoss 1978 3  s 8-9
Pedersen, Dagfinn M. Messeåret 1981 1981 3 s 36-37
Pekkanen, Matti Mineral 2000-Gellivare pdf 1999 1 s 58
Revheim, Olav Stein og mineralmesse i Kristiansand pdf 2000 4 s 20-21
Revheim, Olav Steintreff i Iveland pdf 2004 2 s 45
Revheim, Olav Steintreffet i Iveland pdf 2004 4 s 18
Revheim, Olav Da setesdølene tok med samlingene til Hamburg 2006 1 s 20
Solgård, Jan NAGS-messa -Quo vadis ? pdf 1982 3 s 32
Solveig og Ingebjørg Nagsmessen fra to handleres synspunkt 1989 4 s 17
Stenløkk, Jan Mineralauksjon i Sandefjord pdf 2014 3 s 34
Strebel, Jan Mossemessa 2012. Litt mindre-mye hyggeligere!  pdf 2013 1 s 30
Strømmen, Karina Steinmessen på Ekeberg 1984 1 s 26-27
Sørlie,Thor NAGS Steintreff 1999-Eidsfoss Pdf 1998 4 s 16
Sørlie,Thor 10 år med steintreff i Eidsfoss pdf 2008 2 s 30-32
Sørlie, Thor Tysklands store messer pdf 2008 3 s 32-33
Sørlie, Thor Rapport fra Münchenmessa pdf 2008 4 s 30-32
Sørlie, Thor Steinmessa i Gøteborg 2009 pdf 2009 2 s 34-35
Sørlie, Thor Steinmessa på Iveland pdf 2009 3 s 38-39
Sørlie, Thor Kongsbergsymposiet 2009 pdf 2009 4 s 22
Sørlie, Thor og Lindseth, Trond Steintreffet på Eidsfoss pdf 2009 3 s 40-41
Sørlie, Thor Messen i Sainte-Marie aux Mines 2009 pdf 2009 4 s 38-39
Sørlie, Thor Mineralsymposiet 2010 pdf 2010 2 s 32
Sørlie, Thor Jubileum og Steintreff på Lom pdf 2010 3 s  37
Sørlie, Thor Mossemessa pdf 2010 4 s 36
Sørlie, Thor Kort notis fra München Mineralientage 2010 pdf 2010 4 s 37
Sørlie, Thor Kopparberg Stenmarknad i ny drakt  pdf 2012 2 s 23
Sørlie, Thor Riquewihr- en magisk by! Pdf 2013 4 s 30-31
Sørlie, Thor Eidsfoss 2013 Pdf 2013 4 s 33
Sørlie, Thor Sussex Mineral Show - steinmessa rett utenfor London pdf 2014 2 s 22-24
Sørlie, Thor og Stenløkk, Jan Messa i Sainte-Marie-aux-Mines 50 år ! Pdf 2013 4 s 26-29
Sørlie, Thor & Stenløkk, Jan Steinloppemarked på Eidsfoss pdf 2014 1 s 37
Thorin, Lennart Mineral 2000-Mässa i Malmberget pdf 2000 4 s 28-30
Thorsen, Jan Kongsberg-messen '91 1992 2 s 99
Vårli,Elisatbeth Nordisk stein og mineralmesse -85 i Moss  pdf 1985 3 s 20-23
Werner, Ronald NAGS messe 1998-Bergen 1999 2 s 60-61
Wiik, Geir Henning På telefonen etter NAGS-messa: Stein og mineralmesse i Moss 1988 pdf 1988 1 til 4 s 9-11
Wiik, Geir Henning Rapport fra München -messa 1989 4 s 21
Wiik, Geir Henning Mossemessa 1990 1990 4 s 12-13
Wiik, Geir Henning NAGS-messe i Vestfold regi pdf 1992 3 s 193-195
Wiik, Geir Henning Kongsvinger. Moss. Sandvika 1995 4 s 225
Wiik, Geir Henning NAGS-messa på Oppdal pdf 1996 3 s 118-119
Wiik, Geir Henning Messer og steintreff 1996 pdf 1996 4 s 179
Wiik, Geir Henning NAGS-messa på Gjøvik 1997 4 s 172
Wiik, Geir Henning Messe. München 1999  pdf 2000 2 s 32
Wiik, Geir Henning Eidsfoss 2000 pdf 2000 3 s 27
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Ta det med pdf 2001 2 s 4-5
Wiik, Geir Henning Steintreff Eidsfoss I Pdf 2001 3 s 14-15
Wiik, Geir Henning Moss-2002- Vandring i et messelandskap pdf 2002 3 s 6-11
Wiik, Geir Henning I folkehavet- Mossemessa 2003 2003 3 s 21-23
Wiik, Geir Henning Portrettet: Larsens. Kari, Odd og Stig  II pdf 2004 4 s 14
Wiik, Geir Henning På Kongsbergsymposiet pdf 2005 4 s 27
Wiik, Geir Henning Fotoutstilling på Geologisk Museum   pdf 2006 2 s 26
Wiik, Geir Henning Kongsbergsymposiet 2006 pdf 2006 2 s 27
Wiik, Geir Henning Mossemessa 2005: Mye stein,-litt ånd 2006 1 s 16-17
Wiik, Geir Henning Hadeland Bergverksmuseum pdf 2006 2 s 27
Wiik, Geir Henning St. Marie aux mines pdf 2006 4 s 44
Wiik, Geir Henning Moss 2007 pdf 2007 3 s 8-11
Werner, Ronald Setesdal mineralmesse i Evje 2010 pdf 2010 4 s 34-35
Wrangsund, Steinar Tilbakeblikk  Nordisk stein og Mineralmesse 1980 1980 4 s 28
Nordisk steinmesse Bergen 25-26/8-84 1984 1 s 17
Nordisk steinmesse Bergen 25-26/8-84 1984 2 s 13
12.000 til steinmesse pdf 1986 1 s 34
Mineralmesse Porsgrunn 9 og 10 april 1987 3 s 34
Messenytt fra Kongsberg pdf 1989 2 s 28
Stein og mineralmesse i Bardu pdf 1989 2 s 29
Tucson-89 1989 3 s 16-19
Långbanmessen 5-6.8.1989 1989 3 s 42
Glimt fra Kongsbergmessa 1989 4 s 22
Messer og steintreff i Norden 1991 2 s 7
Nye priser på bordleie 1992 2 s 118
Mossemesse-NAGSmesse 1994 4 s 274
Kongsberg messe 1994 4 s 275
Utstillere til stein og mineralmessen i Kongsvinger 1995 3 s 128-129
Mossemessa 2004 pdf 2004 4 s 13
Steintreff i Lom 2005. PDF 2005 2 s 27
Kongsberg mineralsymposium 2006 (program) 2006 1 s 22
Ivelandsdagene 2012 pdf 2013 1 s 26

 

METEORITTER

 
Bilet, Morten Meteoritter-Himmelens budbringere pdf 2005 4 s 45-47
Bilet, Morten Meteoritter - Himmelens budbringere II pdf 2006 1 s 12-14
Bilet, Morten Historien om Moss-meteoritten pdf 2007 2 s 3-7
Bilet, Morten Litt mer om Norges 14. meteoritt pdf 2007 3 s 12-13
Bilet, Morten Oslo-meteoritten  Pdf 2013 2 s 8-9
Bilet, Morten Verdien på meteoritter  Pdf 2013 2 s 11
Bilet, Morten &
Osmo, Barbro
Arizona og meteorittene pdf 2009 4 s 26-30
Bilet, Morten og Selbekk, Rune S Klassifisering av Oslo meteoritten  Pdf 2013 2 s 14
Bryhni, Inge Norske meteoritter pdf 2002 4 s 20-24
Hernes, Ivar Brenham-meteoritten 1979 4 s 31- 33
Knutsen, Mary Verdenssensasjon-fossil steinmeteoritt funnet ! 1981 3 s 31-32
Larsen, Alf Olav Nytt meteorittfunn i Norge   pdf 1976 1 s 19
Larsen, Jon På sporet etter mikrometeoritter Pdf 2012 3 s 6-9
Mazanti- Andersen, Guri Tektitter det gåtefulle glass pdf 1987 2 s 30-34
Nashaug, Ole Meteoritter på Hedmark ?  pdf 1977 1 s 7-8
Pedersen, Dagfinn M Apropos meteoritter  pdf 1977 1 s 15-18
Pedersen, Dagfinn M Leikanger-meteoritten  pdf 1978 3 s 9-10
Pedersen, Dagfinn M Meteoritt- eller ikke ? 1978 3 s 11
Selbekk, Rune S. ;
Roaldset, Elen
& Bilet, Morten
Den uvanlige meteoritten Moss  pdf 2011 2 s 38-40
Sørlie, Thor Gardnos- kjempekrateret i Hallingdal pdf 2009 1 s 4-5
Sørlie, Thor Var det et meteorittnedslag ? pdf 2009 3 s 33
Nok et meteorittfall over Norge ?   pdf 1976 1 s 17-18

MINERALER

Abildgaard, Niels A. Om gullet på Bømlo.... og min tid som gullgraver der pdf 2014 1 4-13
Alver, Elin Steinfunn i Nordhordaland  pdf 1990 4 s 35
Andersen, Frode Hedrum pukkverk i Lågendalen  pdf 1993 4 s 236-238
Andersen, Frode Løvøya ved Horten  pdf 1993 4 s 240-41
Andersen, Frode og Berge, Svein Arne Himberg pukkverk, Ramnes, Vestfold  pdf 1994 2 s 96-102
Andersen, Terje En hilsen fra Terje Andersen på Haugalandet PDF 2005 2 s 22-23
Andresen, Peter Fra steinrøysa [Funn i Dalane-kommunene] pdf 1990 4 s 36
Andresen, Reidar Malm- og mineralforekomster sør og øst for Eidsfoss pdf 1999 1 s 52-53
Askvik, Helge Mineraler i sprekker og hulrom 1979 1 s 34-35
Bakke, Stig Talkforekomstene i Raudbergsfeltet, Vik i Sogn pdf 1986 2 s 20-23
Berentzen, Hans Chr. Gmelinitt-Ca, Blomøy, Øygarden  Pdf 2013 3 s 14-15
Berg, Hans-Jørgen og
Selbekk, Rune S.
Et nyfunn av fenakitt i Bjønndalen Bruk 1 pdf 2007 3 s 32
Berg, Hans-Jørgen og Selbekk, Rune S Bildene til artikkelen i nr 3 : Et nyfunn av fenakitt i Bjønndalen Bruk pdf 2007 4 s 30
Berg, H.J og Wiik, G.H Ryktebørsen [om mineralfunn] pdf 1996 4 s 192
Berg, Hans-Jørgen Lommedalen. Litt historisk geologi og mineralogi fra Søndre Lommedalen pdf 1985 1 s 4-14
Berg, Hans-Jørgen Etter Neumann. Gull. Illitt  pdf 1989 1 s 24-25
Berg, Hans-Jørgen Mineraler fra Erdmann-gruva  pdf 1989 4 s 7-8
Berg, Hans-Jørgen Etter Neumann. Scheelitt pdf 1989 4 s 40
Berg, Hans-Jørgen Etter Neumann. Cosalitt. Devillin. Scheelitt pdf 1990 2 s 37
Berg, Hans-Jørgen Etter Neumann. Wulfenitt. Anatas  pdf 1990 3 s 40
Berg, Hans-Jørgen Etter Neumann: Anatas, Stilpnomelan pdf 1990 4 s 37
Berg, Hans-Jørgen Bjønndalen bruk 1994 3 s 205-216
Berg, Hans-Jørgen News and rumors 2000  pdf 2000 2 s 19
Berg, Hans-Jørgen Røykkvart som mister fargen pdf 2003 3 s 30
Berg, Hans-Jørgen Tvillinger (Geospørsmål fra leserne) pdf 2006 1 s 10
Berge, S. A Eudidymitt pdf 1978 1 s 7
Berge, S. A Månestein  pdf 1978 1 s 9-10
Berge, S. A Mineraler i Sandefjordsområdet-V- Hotvedt i Sandefjord  pdf 1980 4 s 21-23
Berge, S. A  Epididymitt  [fra Sandefjord]  pdf 1978 1 for+ s 8
Berge, Svein A. Micheelsenitt- et nytt mineral for Norge pdf 2011 2 s.12-13
Berge, S. A & Hansen, R Mineraler fra Sandefjord  (Hjertnesåsen)  pdf 1975 2 s 10-12
Berge, S. A & Hansen, R Mineraler i Sandefjordsområdet III. Varden  pdf 1976 4 s 13-16
Berge, S. A. og Hansen, R. Mineralnotater. Leucophanitt. Meliphanitt  pdf 1981 1 s 22
Berget, Per Fra noen turer rundt omkring forbi 1999 2 s 46
Berget, Per Pegmatittmineraler i Berdalen, Luster 2006 6 s  32-33
Breivik, Harald Mineraler fra en av manganforekomstene på Sørlandet: Kivikdalen, Ålefjær pdf 2008 3 s 16-23
Brommeland, John Myrmalm  pdf 1974 3 s 4
Brommeland, John Columbitt 1974 3 s 6
Brommeland, John Apollo  II mineralene  pdf 1975 1 s 14-16
Bryhni, Inge Labrador, feltspat med farvespill pdf 1982 1 s 32-33
Bryhni, Inge Turmalin fra California pdf 1983 3 s 26-27
Bugge,Carl Korund ved Farsjøen (sagstusjøen),Nes, Romerike pdf 1995 3 s 166-168
Burns, R.L mfl. Fargeforandring i stein 1973 2 s 10-11
Burvald, Ingulv Langvatn Molybden-forekomst  pdf 1983 3 s 12-15
Burvald, Ingulv To forekomster av nefelin- syenitt-pegmatitt i Telemark   pdf 1993 3 s 176-179
Burvald, Ingulv På mineraljakt i sporet etter en "anderledes "Ormen Lange [Færøyene]pdf [Færøyene] 2013 1 s 4-12
Burvald, Ingulv Aragonitt fra Tuften, Tvedalen Pdf 2013 3 s 44-46
Burvald, Ingulv Et zirkonfunn i Tuften larvikittbrudd 2011 pdf 2014 2 s. 26-27
Bøe, Per Eklogittfjellet Tromsdalstind 1997 2 s 48-49
Bøe, Per Boratmineralet ludwigitt i høymetamorf marmor i Vesterålen pdf 1997 3 s 130-136
Bøe, Per Kobberfunn i Alta 1997 4 s 161
Dalane, Johnny Ktenasitt pdf 1973 1 s 3
Dahlen, Håvard Mitt første funn: kvarts og anatas fra Sjoa Pdf 2012 3 s 12-13
Dalen, Karl Nytt om mineraler fra Vestlandet pdf 1990 3 s 32-33
Dalen, Karl Når det blomstrer i Hardanger  pdf 1990 4 s 24-25
Dalen, Karl E. Vestlandsmineralet  [stilbitt] 1998 3 s 5-10
Dalen, Karl E. En sommer er over også i vest [Luster i Sogn] pdf 2002 4 s 4-5
Dalen, Karl E. Berget det blå [Kyanitt fra Lesjaverk] pdf 2003 4 s 4-5
Dalen, Karl E. Til og fra Kongsbergsymposiet 2005 4 s 27-28
Dalen, Karl E. Færøyene kaller- med Bergensforeningen i vesterled pdf 2005 4 s 30- 33
Eka Den gangen jeg fant et nytt mineral som ikke var noe nytt mineral pdf 1976 1 s 10
Eldjarn, K. og Kamphaug, E UV-spalten: Oslofeltets kontaktsone pdf 1978 3 s 21
Eldjarn, Knut Sekundærmineraler fra Konnerudkollen  pdf 1973 2 s 4-6
Eldjarn, Knut Zeolitter fra Gjellebekk, Lier   pdf 1973 3 s 8-9
Eldjarn, Knut Mineraler og mineralnavn 1975 1 s4-6
Eldjarn, Knut Giftige mineraler 1976 3 s 13-14
Eldjarn, Knut Tveititt- nytt mineral fra Norge  pdf 1977 1 s 14
Eldjarn, Knut Ktenasitt  pdf 1977 2 s 18
Eldjarn, Knut Osarizawaitt- fra Lykkens prøve, Grua  pdf 1977 3 s 14-15
Eldjarn, Knut Kvartsforekomster på Hardangervidda  pdf 1977 3 s 16-20
Eldjarn, Knut UV-spalta  pdf 1978 2 s 26
Eldjarn, Knut UV-spalta. Langesundsfjorden  pdf 1978 2 s 27
Eldjarn, Knut Ancylitt fra Hundholmen, Tysfjord  pdf 1978 3 s 18
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge-Fenakitt  pdf 1978 3 s 19-20
Eldjarn, Knut UV-spalten: Sodalitt- en kameleon i mineralriket  pdf 1978 4 s 32
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge- stilbitt  pdf 1979 1 s 5-6
Eldjarn, Knut Feltspat 1979 2 s 7
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge- Albitt  pdf 1979 2 s 23-24
Eldjarn, Knut Orientert overvekst av albitt på orthoklas/mikroklin  pdf 1979 2 s 26-27
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge-Sølv  pdf 1979 3 s 27-28
Eldjarn, Knut Granatgruppens mineraler pdf 1979 4 s 13-14
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge- Korund  pdf 1979 4 s 29-31
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge- Barytt  pdf 1980 2 s 9-11
Eldjarn, Knut Mineralidentifisering  pdf 1980 3 s 16-18
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge-Epidot pdf 1980 4 s 36-38
Eldjarn, Knut Drusemineraler fra Gjerdingen i Nordmarka  pdf 1981 2 s 6-10
Eldjarn, Knut Kryolitt fra Gjerdingen i Nordmarka pdf 1981 2 s 11-12
Eldjarn, Knut Mineraler fra Tafjord-tunnelen  pdf 1981 4 s 13-15
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge-Datolitt  pdf 1981 4 s 16-17
Eldjarn, Knut Mineraler i Norge- Zirkon  pdf 1982 1 s 6-7
Eldjarn, Knut Edel zirkon fra Seiland, Finnmark  pdf 1982 1 s 8-9
Eldjarn, Knut Mineraler fra Tafjord-tunnelen II  pdf 1982 1 s 10-11
Eldjarn, Knut Mineralidentifisering   pdf 1982 2 s 24-26
Eldjarn, Knut Julgolditt fra Tafjordtunnelen  pdf 1982 3 s 32-33
Eldjarn, Knut Mineraler fra syenitt-Pegmatitter i Langesundsfjordområdet   pdf 1983 2 s 4-41
Eldjarn, Knut Etter Neumann. [Boltwooditt, Pyroauritt] pdf 1988 1 til 4 s 62
Eldjarn, Knut Uvitt-dravitt fra Borgenåsen, Asker 1994 2 s 148-151
Eldjarn, Knut og Fylling, Hermann Drusemineraler fra granitter og syenitter i Oslofeltet  pdf 1982 4 s 6-23
Eldjarn, Knut og Kvamsdal, L.O. Mineralene i smaragdgruvene ved Byrud gård, Minnesund, Norge pdf 2006 4 s 4-20
Ellingsen, Hans Vidar Gahnitt [fra Okahua,Namibia] pdf 2002 1 s 4
Ellingsen, Hans Vidar Bavenitt fra Byrud  pdf 2003 2 s 23
Ellingsen, Hans Vidar og  Haugen, Astrid Kristiansenitt- et nytt mineral fra Tørdal pdf 2002 1 s 32-34
Ellingsen, Roald Et funn av sjeldne sulfatmineraler i Kvinnherad  pdf 1989 1 s 25-26
Engvoldsen;Berge; Andersen & Burvald Pegmatittmineraler fra larvik ringkompleks  pdf  NB Stor fil ! 1991 1 s 15-71
Ewensson, Thorleif Jakten på den svarta kristallen [Kvarts fra Sørli] pdf 2000 4 s 17-18
Fjellvang, Eystein Til medlemsbladet STEIN [om Kvarts fra Bardu] 1993 4 s 231
Flaata, Stig Historien om Peder Anker gruve  pdf 1990 4 s 1-2 +20-22
Folvik, Harald O. På vandring til gamle felter-(Spenningsbyfeltet, Nittedal)  pdf 1973 2 s 8-9
Folvik, Harald Mineralene på Skjerpemyr  PDF 2005 1 s 4-9
Folvik, Harald Nytt om mineraler: Manganocolumbitt (Mn2+, Fe2+)(Nb,Ta)2O6- ett nytt funn fra Hurdal i Akershus  pdf 2007 4 s 7
Folvik, Harald Nytt om mineraler. Tre nye mineraler fra Skjerpemyr, Grua  [Hetaerolitt, Hydrohetaerolitt, Hydrotungstitt] pdf 2008 1 s 16
Folvik, Harald O. Stetinditt- et nytt mineral fra Norge pdf 2009 4 s 34
Folvik, Harald O. Calderitt fra Jakobsberg, Sverige 2010 3 s 7
Folvik, Harald O. Sølv fra Skjerpemyr Pdf 2012 3 s 31+ 36
Folvik, Harald O. Sett i elektronmikroskop [ Tsepinite-Na, Aris, Namibia] pdf 2012 2 s 27
Folvik, Harald O. Alamositt fra Skjerpemyr, Grua, Oppland pdf 2013 1 s 13
Foss, Alexander &
Bilet, Morten
Bare sånn helt tilfeldigvis.... så hadde vi nevene fulle av Oslo-ametyst   [Ametyst, Midtstubakken] pdf 2012 2 s 8-10
Fosslien, Odd Sjoa 1997 2 s 49-54
Fylling, Hermann Micromounting  word-doc 1980 2 s 13-17
Førsund, Birger Raud muskovitt  pdf 1984 4 s 28
Førsund, Birger Et lite fødselsnotat for grunnstoffet krom 1998 2 s 10-11
Førsund, Birger Betydning og opphav for noen mineralnavn 1999 2 s 64-65
Garmo, Torgeir T. Litt om thulittforekomsten i Søre Lia i Lom    pdf 1974 2 s4
Garmo, Torgeir T. Mineralnotater  pdf 1978 1 s 6
Garmo, Torgeir T. Thulitten pdf 1982 3 s.14-15
Garmo, Torgeir T. Ein liten steinprat attpå 82-sesongen  pdf 1983 1 s 33-34
Garmo, Torgeir T. Notat frå mineralåret 1992 1992 4 s 223
Garmo, Torgeir T. På veg til nye mineralforekomster  [Brokelandsheia- Sørlandsporten, Aust-Agder] pdf 2002 4 s 18-19
Garmo, Torgeir T. Mineralnotat 2002 pdf 2003 1 s 14-16
Garmo, Torgeir T. Ut på tur. Mot Vest fra Trollstigen pdf 2006 1 s 24-25
Garmo, Torgeir T. Observasjonar frå det norske "EKLOGITT-LANDET" Pdf 2013 4 s 4-13
Geir, Per Morten, Roy og Trond Hardangervidda juni '89 1989 4 s 24
Glasø, Tor Prehnitt fra Holtålen i Sør-Trøndelag pdf 2003 1 s 34
Glasø, Tor Steinopplevelser. Ut av Børgefjellet pdf 2003 3 s 12-13
Glasø, Tor Av gamle druser drypper det! pdf [fra mineraltur Fosen] 2006 4 s 56-57
Grav, Bjarne Ametysten på Liertoppen pdf 2006 2 s 16-17
Grav, Bjarne På'n igjen [mineraltur til Grimsrudbukta]   pdf 2007 1 s 8-9
Grav, Bjarne Ut på tur: Høgfjellet i Selbu [staurolitt, kyanitt] pdf 2014 2 s 30-32
Grensman, Fredrik Björkdalsgruvan pdf 1989 2 s 15
Grensman, Fredrik Hålsjöberg  pdf 1989 3 s 24-27
Grensman, Fredrik Ulverud. En korundförande anortosit i Sydvästsverige 22 km V Arvika, Värmland Pdf 1991 2 s 8
Grensman, Fredrik Seinäjoki-Nurmo. En finsk antimonprovins Pdf 1991 2 s 9-1
Grensman, Fredrik Meldinger. Björkdalsgruvan 1991 3 s 9
Grensman, Fredrik & Langhof, Jørgen Åkerberget. Guldgruva med litiumpegmatitt pdf 1991 2 s 20-22
Grew, Edward S. & Hazen, Robert M. Evolusjon av Berylliummineraler pdf 2014 3 s 4-20
Gustafsson, Lars og Otter, Bertil Mineralförekomster i Stockholmstrakten pdf 1991 2 s 41-49
Gustafsson, Lars og Otter, Bertil Mineralförekomster i Stockholmstrakten Del 2 1991 4 s 4-12
Hansen, Bjørn Funn av Babingtonitt i Konnerudkollen gruver i Drammen  pdf 1982 1 s 27
Hansen, Bjørn Fra Evjetraktene pdf 2003 3 s 14
Hansen, Bjørn Bornitt  [fra Dalen i Telemark] pdf 2003 4 s 24
Hansen, Bjørn Thailand-hilsen med stein PDF 2005 1 s 13-15
Hansen, Bjørn & Berg, Hans-Jørgen [stein fra vulkanområdet i Thailand- hva kan det være ?] 2006 1 s 11
Hansen, R. og Berge, S. A Månestein  pdf 1979 2 s 20
Hansen, Ragnar Chevkinitt fra Sandefjord   pdf 1976 3 s 20
Hansen, Ragnar Mineralnotater  pdf 1981 4 s 18
Hansen, R & Berge, S. A Mineraler i Sandefjordsområdet II. Vøra, Vesterøya   pdf 1976 2 s 16-17
Hansen, R & Berge, S. A Mineralnotater  pdf 1982 1 s 14
Haug, Knut Mitt funn: Kalsitt-Solumsåsen pdf 2006 2 s 34
Haugen, Astrid Ellingsenitt, et nytt mineral fra Aris, Namibia pdf 2012 2 s 24-25
Haugen, Astrid og Ellingsen, Hans Vidar Hvordan man finner et nytt mineral  [om hingganitt-(Y) fra Tvedalen]  pdf 1991 3 s 28-29
H.C.F & Berg, Hans-Jørgen [tre steiner som jeg ikke får bestemt -Hva er det ?] 2006 1 s 11
Hedegaard, Claus "Specimen mining i Bolivia-om at samle svovl i det sydlige Bolivia pdf 2003 1 s 23-28
Hedegaard, Claus "Specimen mining i Bolivia-om at samle svovl i  Bolivia II-illustrasjoner  pdf 2003 2 s 32-33
Hedegaard, Claus München- en gammel dame vender hjem pdf 2008 4 s 29
Hollund, Egil Mineralfoto Pdf 2012 3 14-14
Holmberg, Dennis Porträttet i nr 2/96. [Liste over mineraler i Leveäniemi-gruven] pdf 1996 3 s 109
Hultgren, William Thulitt Norges nasjonalmineral  pdf 1993 2 s 118-119
Hurum, Jørn H.,
Berg, Hans-Jørgen
& Bjerkgaard
En eksotisk pegmatitt i kambrosiluren ved Eikeren, Buskerud pdf 1997 3 s 125-128
Hurum, Jørn H De første illustrasjonene av norske mineraler og litt om norske mineralbeskrivelser pdf 2011 3 s 16-22
Husdal, Tomas Tysfjordgranittens pegmatitter pdf 2011 4 s 4-35
Husum, Jørn Jørnet 1991 4 s  53-55
Ipsen, Jens Brev til redaksjonen [kommentarer til  R.Kristiansens artikkel:" Sjeldne tantalniobater..] Pdf 2001 3 s 35
Isbrekke, Kjell Arve Oppdal- ett mineralparadis ? [ Om teineitt + nytt vannholdig Cu-Te oksyd]  pdf 1991 4 s 56-57
Jacobsen, Tor Nytt fra mineralfronten:  Blyglans med inneslutninger fra Espeland   pdf 1976 1 s 22
Jacobsen, Tor Grandidieritt, nytt mineral for Norge   pdf 1976 1 s 23
Johansen, David W. Mineraler funnet ved Konnerud gruver  pdf 1981 1 s 15
Johnsson, Dan Mineralnytt från Sverige: Svabit, Cattierit, Tsumoit pdf 1990 4 s 38-39
Kamphaug, Erling Geologien i området Blystadlia-Rælingen  pdf 1986 3 s 4-13
Kamphaug, Erling "Wickmanitt" fra Vevja-bruddet i Tvedalen pdf 1987 2 s 27
Karstensen, Terje Nytt funnsted i Ullensaker pdf 2009 3 s 34-37
Karstensen, Terje Hematitt og pyritt fra Toten  Pdf 2013 2 s 18-19
Kihle, Jan Cordieritt-Bamble-sektorens gåtefulle blå mineral  pdf 1993 2 s 88-94
Kihle, Jan "Gedrophyllitt" pdf 2010 4 s 15
Kjærnet, Torfinn Minerallokaliteter på Svalbard pdf 2012 1 s 30-41
Kleivane, Svenn Are Steingal rallar [ vanntunnel i Bergsdalen) 1990 3 s 1
Knudsen, Sverre E. Rapport fra Drammensmarka september 1998 Pdf 1998 4 s 20
Knudsen, Trine-Lise Zirkon, mer enn bare et pent mineral Pdf 2001 3 s 8-13
Knudsen, Trine-Lise Langesundsfjordens pegmatittmineraler og Waldemar Christopher Brøgger pdf 2002 1 s 8-12
Kristiansen, Roy Lokkaitt- et nytt mineral for Norge  pdf 1978 4 s 26-27
Kristiansen, Roy Tveititt fra USA  pdf 1978 4 s 27
Kristiansen, Roy Nye sekundærmineraler fra Bjertnes, Krødsherad pdf 1990 1 s 25-28
Kristiansen, Roy Apropos teineitt fra Oppdal  pdf 1992 2 s 98
Kristiansen, Roy Thalenitt- liknende mineraler fra Åskagen, Sverige  pdf 1993 1 s 7-8 + 58-60
Kristiansen, Roy Thalenitt fra Hundholmen, Tysfjord  pdf 1993 2 s 121-123
Kristiansen, Roy Caysichitt-(Y) og Chernovitt-(Y) fra Lindvikskollen, Kragerø; 2 nye mineraler for Norge  pdf 1993 2 s 125-128
Kristiansen, Roy To nye mineraler for Norge- manganokolumbitt og hingganitt-(Yb) pdf 1994 2 s 88-93
Kristiansen, Roy Thortveititt- et historisk tilbakeblikk og dagens status pdf 1997 3 s 111-115
Kristiansen, Roy Apropos kontakt med stein i Zimbabwe [om zimbabweitt] 1998 1 s 20-21
Kristiansen, Roy Høydalen Litium -pegmatitt-Tørdal i Telemark Pdf 1998 4 s 21-30
Kristiansen, Roy Beryllium- mineraler i Norge 1999 2 s 8-23
Kristiansen, Roy Mer om rynersonitt  pdf 2000 1 s 12-14
Kristiansen, Roy Borasilite-Al16B6Si2O37-et nytt mineral fra Antarktis og Norge  pdf 2000 1 s 33
Kristiansen, Roy Eksotiske mineral-lokaliteter  pdf 2000 2 s 20-24
Kristiansen, Roy Illustrasjoner til "Mer om rynersonitt" Stein 1/2000 pdf 2000 2 s 24
Kristiansen, Roy Sjeldne tantalniobater fra Sentral-frika. Eksotiske minerallokaliteter II pdf 2001 2 s 21-28
Kristiansen, Roy Nye species for vitenskapen pdf 2001 4 s 3
Kristiansen, Roy Raadeitt -enda ett nytt magnesiumfosfat fra Modum pdf 2001 4 s 6-7
Kristiansen, Roy Tantalmineraler i Evje og Iveland pdf 2001 4 s 27
Kristiansen, Roy Scandium-mineraler i Norge  pdf 2003 2 s 14-23
Kristiansen, Roy Bavenitt på scandium-symposiet [ fra Li-bryddet, Iveland] pdf 2003 4 s 24
Kristiansen, Roy Italia- en spennende og mangfoldig mineralnasjon  pdf 2005 4 s 18-21
Kristiansen, Roy Liandratitt, fra Herrebøkasa, Østfold  pdf 2006 2 s 28
Kristiansen, Roy Turmaliner- en orientering pdf 2006 2 s 34
Kristiansen, Roy Originalbeskrevne mineraler fra Norge in i ett nytt årtusen pdf 2007 1 s 30-31
Kristiansen, Roy Nye mineralfunn i Norge [Triplitt, Rynersonitt, Bazzitt, Bismoclitt og Pumpellyitt-Al] pdf 2008 1 s 17-21
Kristiansen, Roy Fascinerende....pdf 2008 4 s 22-25
Kristiansen, Roy Caysichitt-(Y) og chernovitt-(Y) fra Lindvikskollen- igjen ! pdf 2010 3 s 14-15
Kristiansen, Roy Heftetjernitt og triklin titanitt fra Heftetjern i Tørdal pdf 2010 4 s 20-23
Kristiansen, Roy Turmalinnomenklatur pdf 2011 4 s 36
Kristiansen, Roy Aspedamitt, et thorium-heteropolyniobat, fra Herrebøkasa ved Aspedammen Pdf 2012 3 s 10-11
Kristiansen, Roy Nye mineralfunn fra Herrebøkasa, Aspedammen, Østfold
[Vismut, Bismitt, Bismutitt, Ferrimolybditt, Jarositt, Kolumbitt-(Mn), Hafinum-rik zirkon, Rockbridgeitt,, Iangreyitt, Perhamitt] pdf
2014 3 s 30-33
Kvamsdal, Lars Olav Kvarts-mineralet med de mange varianter  pdf 1983 1 s 4-7
Kvamsdal, Lars Olav Staurolitt fra Salten, Nordland  pdf 1985 4 s 34
Kvamsdal, Lars Olav Etter Neumann. Scheelitt. Montmorilonitt pdf 1990 3 s 40
Kvamsdal, Lars Olav Noen mineraler fra nordmarkitten mellom Roa og Maura pdf 1993 1 s 30-45
Kvamsdal, Lars Olav Nytt om mineraler fra Bjønndalen 1995 2 s 109
Kvamsdal, Lars Olav Smaragd-Byrud [Liste av mineraler funnet på Byrud] 1995 4 s 193
Kvamsdal, Lars Olav Mineralene fra Huken pukkverk i Oslo 1999 4 s 14-24 +29-47
Kvamsdal, Lars Olav Dumortieritt-og sillimanittpegmatitter fra Bamble og Kragerø  pdf 2001 1 s 8-10
Kvamsdal, Lars Olav En godbit fra Kristiansenbruddet pdf 2001 1 s 10
Kvamsdal, Lars Olav Radeitt-et nytt mineral for Norge pdf 2002 1 s 4
Kvamsdal, Lars O. En kommentar om "Berylliumholdige mineraler i syenitt" pdf 2007 4 s 30-31
Kvamsdal, Lars Olav Mineraler fra Byrud pdf 2009 2 s 32-33
Kvamsdal, Lars Olav Tysfjord sommeren 2010 pdf 2011 2 s 8- 11
Kvamsdal, Lars Olav og Husdal, Tomas Pyrosmalitt-(Mn) og pyrosmalitt-(Fe) fra Norge pdf 2014 2 s 24-25
Kvamsdal, Lars Olav og Ødegård, Einar Strontianitt fra Bjønndalen Bruk, Nittedal, Akershus pdf 2014 3 s 28-29
Larsen, A. O. & Åsheim, A Mineraler fra Langangen   pdf 1976 1 s 11-14
Larsen, A. O. og Berge, S. A Mineraler fra Sandefjordsområdet- IV  pdf 1980 2 s 21-24
Larsen, Alf Olav Fossum Jernverk ved Skien  pdf 1973 4 s 12-13
Larsen, Alf Olav Sekundære mineraler fra Porsgrunn  pdf 1974 2 s 13+ 15
Larsen, Alf Olav Gadolinitt   pdf [om gadolinitt-(Ce)] 1974 3 s 5
Larsen, Alf Olav Zeolitter  pdf 1976 1 s7-9
Larsen, Alf Olav Melonite. Hedleyite   pdf 1976 1 s 22-23
Larsen, Alf Olav Inklusjoner i flusspat   pdf 1976 4 s 23
Larsen, Alf Olav Mineraler originalbeskrevet fra Norge 1977 1 s 11-12
Larsen, Alf Olav Cosalitt  pdf 1977 1 s 23 
Larsen, Alf Olav Uvitt, finnes den i Norge ?  pdf 1977 3 s 20
Larsen, Alf Olav Tveitsto flusspatgruve  pdf 1977 4 s 24-25
Larsen, Alf Olav Sort leire som druseromsfylling  pdf 1977 4 s 31
Larsen, Alf Olav Mineralnotater  pdf 1978 2 s 15
Larsen, Alf Olav I Bokhylla  [ Artikkel om gadolinitt-(Ce) og om Gloserheia] 1978 2 s 21
Larsen, Alf Olav Rensing av mineraler  pdf 1978 2 s 28-30
Larsen, Alf Olav Mineralnotater  [om chevkinitt-(Ce) og perrieritt fra Buer, Skien]  pdf 1978 3 s 22
Larsen, Alf Olav Tangen manganforekomst  pdf 1978 4 s 15-18
Larsen, Alf Olav Vesuvian i Oslofeltet  pdf 1979 1 s 8-11
Larsen, Alf Olav En augittforekomst ved Holmestrand  pdf 1979 1 s 12-14
Larsen, Alf Olav Solstein  pdf 1979 2 s 17-19
Larsen, Alf Olav Feltspat på granittpegmatitter pdf 1979 2 s 21-23
Larsen, Alf Olav Mikroklin eller orthoklas ?  pdf 1979 2 s 25
Larsen, Alf Olav Amazonitt  pdf 1979 2 s 27
Larsen, Alf Olav Armenitt  pdf 1979 3 s 29
Larsen, Alf Olav Sort granat fra Langesundsfjorden  pdf 1979 4 s 15--16
Larsen, Alf Olav Kjemiske  mineraltester pdf 1980 2 s 18
Larsen, Alf Olav Holtedahlitt  pdf 1980 2 s 30
Larsen, Alf Olav Mossitt revurdert og diskreditert  pdf 1980 2 s 35-36
Larsen, Alf Olav Fluorapofyllitt og hydroksyapofyllitt  pdf 1980 2 s 36-37
Larsen, Alf Olav UV-spalten. Grønn fluorescens som ikke er fluorescens  pdf 1980 3 s 7
Larsen, Alf Olav Identifisering av granittpegmatittmineraler-I  pdf 1980 4 s 26-27
Larsen, Alf Olav Granater fra granittpegmatitter  pdf 1980 4 s 31-33
Larsen, Alf Olav Identifisering av granittpegmatittmineraler-II  pdf 1981 1 s 29-34
Larsen, Alf Olav Identifisering av granittpegmatittmineraler -III  pdf 1981 2 s 30-32
Larsen, Alf Olav Thomsonitt fra Tvedalen  pdf 1981 2 s 34-35
Larsen, Alf Olav Mineralnotater 1981 2 s 36
Larsen, Alf Olav Kloritt (chamositt) fra Tvedalen  pdf 1981 3 s 8
Larsen, Alf Olav Boehmitt (AlO(OH), fra Sagabruddene i Tvedalen  pdf 1981 3 s 25-26
Larsen, Alf Olav Identifisering av granittpegmatittmineraler -IV  pdf 1981 3 s 26-27
Larsen, Alf Olav Det er ikke tveititt alt som kalles tveititt  pdf 1981 3 s 40
Larsen, Alf Olav Barytt fra Grängesberg, Sverige pdf 1984 4 s 31
Larsen, Alf Olav Fossum jernverk  pdf 1993 2 s 112-116
Larsen, Alf Olav Drusemineraler fra Solumsåsen pukkverk, Holmestrand 1994 2 s 136-141
Larsen, Jan Erik Sørøya  pdf 1992 2 s 120-22
Larsen, Knut Edvard Mineralspalta [ Ktenasitt. Levyn. Strontianitt] pdf 2003 1 s 20-21
Larsen, Knut Edvard Lesernes steinopplevelser [Melifanitt fra Stokkøya] pdf 2003 1 s 29
Larsen, Knut Edvard Mineralspalta. Mangan-rik ilvaitt fra Konnerud pdf 2003 3 s 28
Larsen, Knut Edvard Ut på tur: Blod, svette og... glede ! pdf 2007 3 s 26
Larsen, Knut Edvard Mineralportrettet: Althausitt  Mg2(PO4)(OH,F,O) pdf 2007 4 s 28
Larsen, Knut Edvard Steinportrettet- Kornerupin pdf 2008 3 s 25
Larsen, Knut Edvard Norske typelokaliteter: Lindvikskollenbruddet, Kragerø pdf 2010 3 s 8-13
Larsen, Knut Edvard Alflarsenitt- et nytt mineral pdf 2010 4 s 27
Larsen, Knut Edvard Sveinbergeitt- et nytt mineral Pdf 2012 3 s 4-5
Larsen, Knut Edvard Noen funn av mineraler i Norge 2015-2016 2016 2 s. 4-15
Larsen, Knut Edvard og Nordrum, Fred Steinar Noen funn av mineraler i Norge 2012-2013 Pdf 2013 3 s 4-13
Larsen, Stig Mineralforekomster ved Eikeren pdf 1999 1 s 24-30
Larsen, Stig Ametyst fra Haslestad bruk pdf 2004 2 s 4-5
Larsen, Stig Herrebøkasa- Haldens store skattkammer pdf 2005 4 s 24-26
Larsen, Stig og Bergstrøm, Trond Svelvik-Topas  pdf 2004 4 11
Lindén, Rolf Typlokal Sverige del 1 1994 3 s 195-196
Lindén, Rolf Typlokal Sverige del 2 1995 2 s 118-120
Ljøstad, O. T Pharmacosideritt [i pegmatittgang i larvikitten] pdf 1988 1 til 4 s 23
Ljøstad, O. T Mimetitt [Saga, Tvedalen] pdf 1998 1 til 4 s 23
Ljøstad, O. T Doyleitt [Gjerdingen] pdf 1988 1 til 4 s 23
Ljøstad, O. T Mineralene i Bjønndalen Brug  pdf 1989 2 s 16-17
Ljøstad, O. T. Kamphaugitt-(Y), det nyeste mineralet fra Norge 1994 2 s 143-144
Ljøstad, O.T. Lazulitt fra Heradsbygda, Elverum 2016 2 s 25
Ljøstad, O.T. Allanitt-(Y) fra Stetind 2016 2 s 34
LKAB Mineralbesök gällande Leveäniemi-gruvan, Svappavaara 1990 2 s 47
Lund, Christian Konnerudkollens sekundærmineraler 1990 3 s 28+38
Lyckberg, Peter Sveriges största (?) bergkristaller funna vid Stenungsund pdf 1990 2 s 22-25
Lyckberg, Peter Mineralnytt i sommar 1990 3 s 24-25
Mandarino, Joseph A. The lichen-mineral connection 1994 2 s 120-124
Mazanti-Andersen, Guri Stilbit en zeolit 1998 1 s 22-23
Mazanti-Andersen, Guri Krystaller i de danske mineraler- og andet godt 1999 2 s 48-49
Mazanti-Andersen, Guri Grønland: Om nogle af kryolittens mineraler 1999 4 s 11-13
Mazanti-Andersen, Guri Thomsonit-en zeolit pdf 2000 2 s 30-31
Michalsen, Atle Forekomster av mineraler og naturstein på Sørøya pdf 2000 2 s 4-11
Mofjell, Erik Mineralnytt från Sverige: Kutnahorit, Xonotlit, Lizardit pdf 1990 4 s 38
Moløkken, Arne Kalsitt fra Osa, Åmot i Telemark   pdf 1983 4 s 12- 14
Moløkken, Arne Ametyst i Stange, Hedmark pdf 1990 3 s 14
Moløkken, Arne Ametysten fra Stange og Løten kommuner i Hedmark 1997 2 s 50-52
Müller, Axel; Rumsey, Mike & Ihlen, Peter M. Pegmatittmineraler fra Evje-Iveland i samlingen til Naturhistorisk Museum i London  pdf 2010 4 s 8-14
Naustheller, Odd Bare en liten steintur pdf 1988 1 til 4 s 18-20
Naustheller, Odd Diamantfunn i Finnmark ?  pdf 1990 2 s 43-47
Nesby, Willy H. Mineralene i Fjærlandstunnelen  pdf 1989 1 s 52
Neumann, H. & Nilsen, Borghild Inesitt (?) Bustamitt  pdf 1981 2 s 33
Nielsen, Rolf Bjørn Gjøvik-ametystens tragiske skjebne pdf 1980 4 s 11-13
Nikolaisen, Norvall Glimt fra nytt funn  [om anatas] 1991 4 s 44
Nilsen, Ø. Juul Konnerudområdets sekundærmineraler  pdf 1993 1 s 12-21
Nordli, Ørnulf L.og Johansen, D. Ny E 134 Drammen- Nedre Eiker pdf 1997 3 s 116-121
Nordrum F. S og Larsen, Alf Olav Apatitten fra Hillestadkalderaen i Holmestrand  pdf 2004 2 s 12-13
Nordrum, F. S; Bergstrøm; Larsen, S. og Larsen, A. O. Mineralfunn langs ny veitrasé for E-18 i Nordre Vestfold, del 2 pdf 2000 3 s 4-15
Nordrum, F. S; Larsen, S. og Larsen, A. O. Mineralfunn langs ny E 18 i Drammen og nordre Vestfold pdf 1997 3 s 102-110
Nordrum, Fred Steinar De siste års mineralfunn i Dalen-Kjørholt gruve  pdf 1993 2 s 100-111
Nordrum, Fred Steinar Mineralfunn på Kongsberg etter 1970 1994 3 s 162-171
Nordrum, Fred Steinar Noen funn av mineraler i Norge 2000-2001 pdf 2001 2 s 13-19
Nordrum, Fred Steinar Noen funn av mineraler i Norge 2000-2001, del II Pdf 2001 3 s 16-25
Nordrum, Fred Steinar Nyfunn av mineraler i Norge 2001-2002 pdf 2002 2 s 4-10
Nordrum, Fred Steinar Nyfunn av mineraler i Norge 2002-2003  pdf 2003 2 s 4-10
Nordrum, Fred Steinar Nyfunn av mineraler i Norge 2003-2004 pdf 2004 2 s 36-44
Nordrum, Fred Steinar Mineralene i Sulitjelma kobbergruver, Fauske pdf 2004 3 s 3-23
Nordrum, Fred Steinar Overingeniør Fredrik Carlson (1868-1956) pdf 2004 3 s 23-24
Nordrum, Fred Steinar [Mineraler fra Sulitjelma i] Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm pdf 2004 3 s 24-25
Nordrum, Fred Steinar Prehnittfunnet på Sisoanlegget i Sørfold pdf 2004 3 s 26-27
Nordrum, Fred Steinar Mineralfunnet i veitunnelen [ Sulitjelma] pdf 2004 3 s 28-31
Nordrum, Fred Steinar Nyfunn av mineraler i Norge 2004-2005 PDF 2005 2 s 4-14
Nordrum, Fred Steinar & Garmo, T. Nyfunn avmineraler i Norge 2005-2006  pdf 2006 2 s 7-15
Nordrum, Fred Steinar Nyfunn av mineraler i Norge 2006-2007 pdf 2007 2 s 14-26
Nordrum, Fred Steinar Nyfunn av mineraler i Norge 2007-2008 pdf 2008 2 s 8-20
Nordrum, Fred Steinar Dalen- Kjørholt kalksteinsgruve store drusefunn 2007-2008 pdf 2008 3 s 8-15
Nordrum, Fred Steinar Nyfunn av mineraler i Norge 2008-2009  pdf 2009 2 s 6-17
Nordrum, Fred Steinar Nyfunn av mineraler i Norge 2009-2010  pdf 2010 2 s 4-15
Nordrum, Fred Steinar Noen nyfunn av mineraler i Norge 2010-2011    pdf 2011 2 s 14-23
Nordrum, Fred Steinar Noen funn av mineraler i Norge 2011-2012  pdf 2012 2 s 12-21
Nuten, Steingrim I grøfta [Mineralfunn Roa} pdf 1990 3 s 6-7
Nuten, Steingrim Ein høgreskrudd kvarts 1993 1 s 34-35
Nuten, Steingrim Nytt fra "Midtmoen"  pdf 1993 4 s 227
Nuten, Steingrim Reineskarvet II; III pdf 1996 4 s 172-175
Olsen, Per Christian Muskovitt fra Juve, Østfold pdf 2005 4 s 26
Olsen, Tore B. Kobberstenen fra Moss pdf 1982 4 s 28-29
Olsen, Tore B. En natt i tunnelen [Lomen kraftstasjon i Valdres] pdf 1989 3 s 12-13
P., Bjørn En mineralanalyse [ Glomsrudkollen] pdf 1990 3 s 39
Paxal, John Hermann Sellaitt i Font Sante pdf 1986 3 s 21-22
Pedersen, Dagfinn M Hva betyr det? -1 pdf 1979 1 s 30-31
Pedersen, Dagfinn M Feltspatgruppen  pdf 1979 2 s 8-15
Pedersen, Dagfinn M Hva betyr det? -II  pdf 1979 2 s 31
Pedersen, Dagfinn M Feltspat og tvillingdannelser  pdf 1979 2 s 37-40
Pedersen, Dagfinn M Hva betyr det? -III  pdf 1979 3 s 33-34
Pedersen, Dagfinn M Definisjon av mineraler anno 1769 1980 3 s 19
Persson, Göran Mineralsensation- Kornerupin- i Sverige 1994 4 s 273
Revheim, Olav Vesuvian fra Eg, Kristiansand pdf 2001 2 s 6-7
Revheim, Olav Tantalmineraler i Evje og Iveland Pdf 2001 3 s 28-31
Revheim, Olav Gullfunn i Setesdalen pdf 2001 4 s 20
Revheim, Olav Beryll pdf 2002 4 s 12-14
Revheim, Olav Sørlandets geologi: Krysoberyl pdf 2003 1 s 18-19
Revheim, Olav Sørlandets geologi: Ilmenitt pdf 2003 3 s 33-34
Revheim, Olav Nasafjell- En vandring i grenseland pdf 2005 4 s 5-14
Revheim, Olav Slobrekka, Iveland. Del 1 pdf 2006 4 s 53-55
Revheim, Olav Slobrekka, Iveland, del 2 pdf 2007 1 s 3-5
Revheim, Olav Steli gruve  pdf 2010 2 s 18-19
Rydland, Terje Rogalands wolframforekomster  pdf 1980 4 s 34-35
Røgler, Hans Chr Lesernes foto [ Topas, Grimsrudbukta] 1992 4 s 245-6
Røgler, Hans Chr Fra en sommerdag på Hurumlandet pdf 1997 3 s 154
Raade, Gunnar Etter Neumann [Rapidcreekitt] pdf 1989 2 s 49
Raade, Gunnar og Kristiansen, Roy (Nb,Fe)-substituted anatase from Herrebøkasa, Østfold, Norway pdf 1997 3 s 122-123
Samuelsen, Helge Mineraler frå Vikafjellet  pdf 1992 2 s 79--82
Samuelsen, Helge Sogn 1992 pdf 1993 1 s 2 +64
Segalstad, Tom V. Oppdagelsen av nye grunnstoffer fra norske mineraler Pdf 2013 13 s 29-31
Selbekk, Rune S &
Bilet, Morten
Ametyst fra Stange pdf 2008 4 s 8-11
Selbekk, R. S og Garmo, T. Mineraler i Tolstadåsen og Bårstad klebersteinsbrudd, Oppland 1995 4 s 196-200
Selbekk, R. S og Garmo, T. Anatasforekomsten ved Bragelia, Sjoa 1996 2 s 100-102
Selbekk, Rune S. Mineraler fra ovanntunnelen i Bergsdalen pdf 1990 3 s 0-2
Selbekk, Rune S. Meldinger. Noen analyser 1991 3 s 9-10
Selbekk, Rune S. og Mattson, Hannes Zeolitt mineraliseringer i Hvalfjördur, Island pdf 2004 1 s 28-33
Selbekk, Rune S. Beryll-allanitt-(Ce) pegmatittene i Berdalen, Hurrungane pdf 2006 1 s 28-31
Selbekk, Rune S. Thortveititt og litt om scandium pdf 2012 2 s 4-7
Selbekk, Rune S.; Husdal, Tomas A. &
Berg, Hans-Jørgen
Nye mineraler for Norge i 2010 pdf 2010 4 s 24-26
Skaret, Egil Glade gutter på Nordmøre  1996 2 s 75-79
Steen, Thore Gräsbergs gruvor 1990 1 s 11-13
Stenløkk, Jan Nattlig utflukt etter magnetitt pdf 2008 4 s 34-35
Strand, Urban Nytt mineral for Sverige. Jinshajiangit frän Norra Kärr, Gränna, samt något om fluorbritholit-(Ce) 1999 2 s 38-39
Størseth, Leif Roger Mineraler Haugalandet- en oppdatering pdf 2003 3 s 8-9
Sverdrup, Thor Hvem eller hva er eldst ? [om gips] 1977 1 s 8-10
Thorin, Lennart Håll ögonen öppna. [Funn fra Kvam i Gudbrandsdalen] 1991 4 s 36
Thorin, Lennart Guld pdf 2003 4 s 26-27
Torkelsen, Arne Om gruvene på Karmøy  pdf 1993 1 s 47-52
Torstensson, Ove Storugns kalkbrott på Gotland pdf 1996 4 s 186-191
Werner, Ronald Bazzitt fra pegmatitt nær Tørdal  pdf 1993 3 s 184-187
Werner, Ronald Om synchisitt i Norge  pdf 1993 4 s 221-226
Werner, Ronald Det tar av på Gardermoen 1994 2 s 146
Werner, Ronald Ryktebørsen [om mineralfunn] 1995 4 s 206-211
Werner, Ronald Tinfos jernverks kvartsbrudd. Turkis fra Notodden 1998 2 s 6-7
Werner, Ronald Vinteren '92/'93- et lite tilbakeblikk  (Harestua) pdf 2003 3 s  24-27
Werner, Ronald Nytt fra Åheim pdf 2009 2 s 28-31
Wiik, G.H & Berg, H-J. Ryktebørsen [om mineralfunn] 1996 2 s 87-88
Wiik, Geir Henning Vi har hørt at : [om nyfunn] pdf 1989 1 s 23
Wiik, Geir Henning Sett og hørt: Eller har vi hørt: [nyfunn] pdf 1989 2 s 12
Wiik, Geir Henning Sett og hørt. Vi har hørt at: [om nyfunn] 1989 3 s 35
Wiik, Geir Henning Erdmann-gruva  pdf 1989 4 s 6-7
Wiik, Geir Henning Sett og hørt. Vi har hørt at: [om nyfunn] 1989 4 s 35
Wiik, Geir Henning Kø i Sande 1990 1 s 19
Wiik, Geir Henning Mot en ordning på Tempelseter 1990 1 s 42-43
Wiik, Geir Henning Dalen Portland 1992 2 s 109-117
Wiik, Geir Henning På Mjøsstranda  1994 1 s 61-62
Wiik, Geir Henning Uoffisiell Vinter OL-stein. Ametyst 1994 1 s 65
Wiik, Geir Henning Ryktebørsen [om mineralfunn] 1994 4 s 241-242
Wiik, Geir Henning Anderson, Leif: Rengjøring och preparering av mineral och andra stenarter 1995 4 s 215
Wiik, Geir Henning Fra en sammenkomst hos Tor A. Skotselv 1998 2 s 16-17
Wiik, Geir Henning Fascinerende snøkrystaller  pdf 2000 1 s 3
Wiik, Geir Henning I skapet til Odd Nausheller pdf 2000 3 s 17-18
Wiik, Geir Henning En fin kobberkis fra Holsenøy pdf 2001 2 s 35
Wiik, Geir Henning Storvaldres [ang. anatas] Pdf 2001 3 s 40
Wiik, Geir Henning Kvarts fra Vesttelemark pdf 2001 4 s 17
Wiik, Geir Henning Ryktebørsen [om mineralfunn] 1993 4 s 248
Wiik, Geir Henning Skjerpemyr,-appendix PDF 2005 1 s  10
Wiik, Geir Henning En helvin til i syenitten pdf 2007 4 s 31
Witsø, Tor Sjelden dolomitt fra Overtjern 1994 3 s 193-195
Witsø, Tor Siste års mineralfunn i Oppdal 1996 1 s 50-55
Witsø, Tor Den gode kjensla 1998 2 s 28-29
Witsø, Tor Minium og massicotitt 1998 2 s 30-31
Witsø, Tor To hovud er bedre enn eit Pdf 1999 3 s 16-17
Witsø, Tor Eit mineral blir funne. Rynersonitt.  1999 4 s 50-51
Witsø, Tor Pseudomorfose pdf 2000 2 s 34
Wrangsund, Steinar Hotvedt (tidl. kalt Foksrød), Sandefjord pdf 1980 4 s 24-25
Aadahl, Hans Chr. Mangan - en kilde til grønnfarging av leukofan ?  pdf 1981 4 s 21
Åsheim, A; Aadahl, H. C; Larsen. A.O. Nytt funn av Nordenskiöldin pdf 1980 3 s 10
Åsheim, Arne Nye mineraler -1 1981 3 s 34
Åsheim, Arne Nye mineraler 1981 4